Профспілка викладачів та співробітників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля   Print

93400, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а, ауд. 517

Голова профспілкового комітету викладачів та співробітників СНУ ім. В. Даля

Тищенко Володимир Валентинович

 

Заступник голови — Шабрацкий Сергій Володимирович

Члени профспілкового комітету:

 1. Бохонкова Юлія Олександрівна;
 2. Деніщенко Людмила Вікторівна;
 3. Івченко Жанна Михайлівна;
 4. Купіна Оксана Анатолійовна;
 5. Куртова Ольга Василівна;
 6. Мартинова Лілія Володиміровна;
 7. Татарченко Галина Олегівна;
 8. Чорна Ольга Юріївна.

Первинна профспілкова організація (ППО) – це добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі (п. 2 ч.1 ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Мета створення ППО – здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Профспілковий комітет первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації:

 • укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
 • разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
 • разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
 • разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
 • разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
 • бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
 • бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
 • представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
 • приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;
 • дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, передбачених законом;
 • бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці;
 • здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
 • здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
 • здійснює контроль за наданням пенсіонерам та особам з інвалідністю, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;
 • представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
 • разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу площу, яка надається роботодавцеві у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;
 • представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході процедури банкрутства.

ППО Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля керується у своїй діяльності Статутом Профспілки, програмними документами і рішеннями вищих профспілкових органів, чинним законодавством. У межах повноважень, визначених Статутом Профспілки, Положенням Профспілки, ППО визначає пріоритетні напрямки своєї діяльності, вирішує питання власної структури.

ППО Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля здійснює представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, сприяє організації та проводить культурно-освітню роботу серед членів Профспілки.