Print

Провідний соціолог СНУ ім. В.Даля окреслив феномен сучасної соціальної солідарності

 

Доцент кафедри соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Андрій Мельніков взяв участь в науковій дискусії XII Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Проблеми розвитку соціологічної теорії солідарності та конфлікту в поясненній сучасних суспільних процесів» (м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка).
На конференції провідні соціологи України за зарубіжжя розглянули проблеми ціннісних конфліктів і солідарності (теоретичні та емпіричні моделі), механізмів досягнення солідарності, практичних та дискурсивних вимірів соціальних конфліктів. З публічною лекцією-дискусією на тему «Чи може бути мирне завершення нової війни? Моделі та альтернативні теорії» виступив проф. Пал Тамаш (Угорщина).
Кафедру соціології Східноукраїнського національного університету імені В.Даля на науковому заході представляв доцент Андрій Мельніков, який виступив з докладом щодо актуальних проблем сучасної соціологічної теорії на тему “Поняття солідарності в екзистенціальній соціології”. В докладі зазначено про важливість розгляду феномену сучасної соціальної солідарності в перспективі екзистенціальної парадигми і, зокрема, таких проблем як автентичність, гранична ситуація, транссуб’єктивність, досвід, емоції, смисложиттєві орієнтації. Висновки докладу співпали з загальними рекомендаціями конференції про неможливість вивчення сучасного стану українського суспільства в умовах військового конфлікту поза врахуванням категорії соціальної солідарності.