Print

Рада ректорів обговорила зі студактивом введення платних послуг в навчальних закладах

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася прес-конференція Ради ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації Луганської області щодо введення платних послуг згідно Постанови Кабінету Міністрів України №796.

Керівництво вишів сумісно з першим заступником начальника Управління освіти та науки Луганської області Олександром Востряковим, головами студентських рад та профбюро обговорювали гостре питання, яке зараз стоїть перед вищими навчальними закладами та студентськими активами.

Спочатку кожний з присутніх на конференції ректорів та їх заступників висловив свою думку щодо впровадження платних послуг для студентів. Ректор СНУ ім. В.Даля Олександр Голубенко зазначив, що рішення щодо впровадження платних послуг не приймалися та не будуть прийняті без участі студентського активу. Продовжив тему перший проректор Далівського університету Михайло Смирний. Він зазначив, що студентському активу є над чим працювати в цьому аспекті, зокрема, студентам треба старанно вчитися. Цю ідею в ході зустрічі підтримали всі ректори та студенти.

З обговорюваного питання виступив перший заступник начальника Управління освіти та науки Луганської області Олександр Востряков, який зазначив, що Постанова носить рекомендаційний характер та прокоментована у виступі Президента України. Ректор Луганського інституту труда і соціальних технологій Тетяна Шаповалова запропонувала зібратися зі студентським активом та обговорити пункт Постанови з приводу пропуску занять.

За думкою ректора Луганського державного інституту культури і мистецтва Валерія Філіппова, обговорюємий нормативний документ конкретизує фінансову частину автономії ВНЗ та носить рекомендаційний характер. Тобто кожний виш сам має вирішити – вводити йому або не вводити плату за деякі послуги. Але жодний Луганський вищий навчальний заклад не користується платними послугами, запропонованими Постановою. Про те, що брати гроші зі студентів не будуть наголосив і ректор ЛНУ ім. Т.Шевченко Сергій Савченко. Перший проректор ЛНАУ Олександр Рязанцев зазначив, що для нашого контингенту запропоновані заходи сильно вдарять по кишені, а також висловив вдячність Президенту України, на те, що він звернув увагу на цю проблему. З запитаннями та пропозиціями виступили голови студентських рад університетів та голів профбюро. Головна з них – спільно з ректорами проводити керівництво навчальним закладом. Ідея була підтримана ректорами. Представників преси хвилювали питання про можливу вартість послуг за відпрацювання та пропуски занять. З цього приводу ректори зі студактивом виказали спільну думку щодо налагодження механізму заохочення до навчання студентів, аби, як відзначив Валерій Філіпов, «навчальний заклад був храмом науки».

Загалом всі учасники дійшли думки, що поки платні послуги не впроваджено в жодному університеті Луганської області. Проте в Постанові є раціональні моменти, які повинні розглянути самі студентські активи.

Коли було вичерпані питання у преси та голів студентського активу, Голова Ради ректорів Олександр Голубенко підвів підсумки прес-конференції у двох пунктах. По-перше, що Постанова носить рекомендаційний характер, кожний ВНЗ враховує або не враховує у своїй діяльності перелік платних послуг. По-друге, в самій Постанові багато несправедливостей, які потрібно викоренити, але є і раціональні зерна. Але заохочування та «покарання» студентів потрібні бути ділом студентського самоврядування.

Підготувала: Наталія Вергуненко