Номер тижня: ---

Мова сайту:  

Як читати розклад занять...

Основні відомості, що необхідно знати кожному студенту:

  1. Навчальний рік розділено на два семестри: осінній та весняний. Осінній починається у вересні, весняний – у січні-березні.
  2. Навчальний семестр розділено на тижні, кожному из яких дається порядковий номер.
  3. Семестр звичайно починається з тижня № 1, але бувають випадки, коли нумерація ведеться з нуля.
  4. Тижні прийнято розділяти на: непарні (1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,...) й парні (2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,...).
  5. У сітці розкладу під кожну пару відведено дві строки: верхня для непарних тижнів, нижня – для парних.
  6. На сайті розкладу, з метою економії місця на екрані, пари, на яких в цьому семестрі немає занять, не відображаються. Але все нормально, бо всі пари мають номери й підсказку щодо парності. Наприклад: 4н - "4 непарна", 4п - "4 парна".
  7. Досить часто дисципліни, такі як «Фізвиховання», проводяться кожного тижня або через один тиждень в один і той же час, тому у сітці розкладу комірки для цієї дисципліни можуть об'єднуватись. Також у розкладі можна побачити в одній комірці кілька занять, розділених косою рискою «/», що проводяться в один час, але на різних тижнях. Нижче наведено приклад.
№ парРозклад
Основи САПР ЛК доц. Герасименко Є. П. 1,3,5,7 101 УК / Контроль та управлiння хiмiко-технологiчними процесами (К та УХТП) ЛК доц. Смолій В. М. 11 101 УК
1пОснови САПР ЛК доц. Герасименко Є. П. 2,4,6 101 УК / К та УХТП ЛК доц. Смолій В. М. 10,12 101 УК

З верхньої строки першої пари можна зрозуміти, що на першій парі на непарних тижнях з номерами 1,3,5,7 доцентом Герасименко Є. П. проводиться лекційне заняття з дисципліни «Основи САПР» в аудиторії № 101 навчального корпусу.

На 11 тижні (зверніть увагу: тиждень також непарний) у тієї ж групи доцент Смолій В. М. проводить лекційне заняття з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» в аудиторії № 101 навчального корпусу.

У нижній строчці, що відповідає парним тижням, як можна побачити, вказано ті ж дисципліни й ті ж викладачі, відміною є номера тижнів, по яких проводяться дані заняття.

Ітог: цього дня на першу пару треба приходити до аудиторії № 101 навчального корпусу, де з першого по сьомий тиждень включно доцентом Герасименко будуть проводитись лекційні заняття з дисципліни «Основи САПР», а з 10 по 12 тиждень доцент Смолій В. М. буде проводити заняття з предмету «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами».

Починаючи з 13 тижня на першу пару приходити не потрібно.

 

Деякі відомості щодо шифрування назв груп

 

1. Формат ТІ

Приклади: АБВГ-16д, АБВГ-16ад, АБВГ-16з, АБВГ-16зм, де:

АБВГ - код спеціальності;

16 - останні цифри року початку навчання (2016 рік);

а - індекс групи, якщо за цією спеціальністю набрано більше однієї групи (звичайно це індекси від "а" до "д");

д - денная форма навчання;

з - заочна форма навчання;

м - магістратура.

 

2. Формат університету

Приклади: АБВГ-651з, АБВГз-651, АБВГв-651, АБВГв-651в, де:

АБВГ - код спеціальності;

6 - код напрямку навчання;

5 - остання цифра року початку навчання (2015);

1 - індекс групи, якщо за цією спеціальністю набрано більше однієї групи (звичайно це індекси від "1" до "5");

д - денна форма навчання;

з - заочна форма навчання;

в - вечірня форма навчання;

с - "спеціаліст";

м - "магістр".