Print

Разом – дієвіше! Взаємодія із закордонними донорами

 

Представники Ресурсного центру зі сталого розвитку Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля взяли участь у зустрічі з представниками донорів різних країн, яка відбувалась в Представництві Сєвєродонецького офісу Програми розвитку ООН. Головною метою зустрічі була презентація виконаної роботи й активності за минулий рік та форсайт планів і проектів, які будуть реалізовані в Луганській області наступного року.

До Луганщини завітали представники організацій та країн, які усебічно сприяють реалізації проектів відновлення врядування та розбудови миру: Ms. Kaori Shiotsu, First Secretary, Head of Political Section, the Embassy of Japan in Ukraine; Mr. Tsutsui Koji, the Embassy of Japan in Ukraine; Ms. Riny Bus, Political Section, Embassy of the Kingdom of the Netherlands; Mrs. Iryna Skaliy, National Programme Officer, SIDA; Mr. Henrik Huitfeldt, Counsellor, Head of Section for Reform Support, SIDA; Mrs. Ilona Postemska, National Programme Officer, Swiss Development Cooperation Office; Mr. Christian Disler, Programme Officer, Swiss Development Cooperation Office; Ms. Joanna Jurewicz, Counsellor, Embassy of the Republic of Poland in Kyiv.

Сьогодні СНУ ім. В.Даля є надійним партнером ПРООН та всіх її проектів («Відновлення врядування та примирення в охоплених конфліктом громадах України», «Верховенство права та правосуддя для громад у постраждалих від конфлікту регіонах України», «Соціальне та економічне відновлення Донбасу», «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»), які впроваджуються на сході України при підтримці Урядів Швеції, Швейцарії, Нідерландів, Японії, Польщі, Чехії та Європейської Комісії.

З презентацією від СНУ ім. В.Даля виступила керівник Ресурсного центру зі сталого розвитку Інна Семененко. Андрій Жидков ознайомив поважних гостей Луганської області з науково-просвітницьким проектом щодо енергоефективності та сприяння сталому розвитку у повсякденному житті.

СНУ ім. В.Даля має значний потенціал розвитку, про що свідчить активна участь співробітників та ініціативних груп університету в науковій, просвітницькій та громадській діяльності в Луганській області. В актуалізованій Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року визначено такий напрям розвитку як «Покращення доступу до освітніх послуг, який реалізується через розвиток інноваційних методів освіти у вищих навчальних закладах, та налагодження нових партнерств з бізнесом, державними установами та міжнародною спільнотою». На наше переконання, ці заходи повинні мати комплексний характер, орієнтуватися на відновлення та розбудову миру в східних регіонах України та посідати перше місце в діяльності всіх органів виконавчої влади, громадських організацій та науковців. Розвиток Луганської області можливий лише на основі активності молоді та мешканців місцевих громад.

В Луганській області вже є організаційні передумови для залучення широкого кола учасників до інформаційної, просвітницької та дослідницької роботи в місцевих громадах, що в цілому повинне стати інструментом підвищення впевненості мешканців у власних силах та у можливостях регіонального розвитку. Нині університет плідно співпрацює з органами державної влади та міжнародними організаціями. Зокрема в університеті на постійній основі працює Ресурсний центр зі сталого розвитку (створений за підтримки ЄС/ПРООН та є учасником освітньої мережі ВНЗ Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»).

СНУ ім. В.Даля є осередком наукової, просвітницької та громадської діяльності в Луганській області та усвідомлює необхідність формування засад мирного розвитку суспільства. Саме тому університет сьогодні впроваджує в свою освітню та наукову діяльність концепцію розбудови миру, основи реалізації якої були обговорені в минулому році під час візиту делегації університету на чолі з ректором Ольгою Поркуян в Кембриджський університет (Великобританія).

Університет активно співпрацює в напрямі інформаційної та просвітницької діяльності щодо відновлення та розбудови миру з різними цільовими аудиторіями. Нині науково-дослідний персонал та студентський актив вишу є одним з вагомих важелів сприяння розповсюдженню найкращих практик та ініціатив з відновлення та розбудови миру.

В СНУ ім. В.Даля сконцентрована значна кількість спеціалістів-дослідників у багатьох сферах життєдіяльності: економіки та управління, соціальної роботи, права, медіації та конфліктології, психології, IT-технологій, технології та інженерії, екології, соціології та багатьох інших. Це дає змогу університету успішно реалізовувати різноманітні проекти.

Усебічне залучення потужного та креативного потенціалу університету до процесів відновлення та розбудови миру потребує, звичайно, певних фінансових, інформаційних та інших ресурсів. З метою залучення таких ресурсів університет постійно знаходиться в процесі пошуку та налагодження стосунків з різними міжнародними організаціями, та певний досвід подібної діяльності вже напрацьовано. З такими організаціями як ПРООН, USAID, Український жіночій фонд, Відділ преси, культури та освіти посольства США, Британська рада університетом налагоджено взаємини.

Впевнені, що стратегічне партнерство нашого університету з міжнародними організаціями, бізнесом та органами державної влади відповідає концепції діяльності нашого університету, а залучення СНУ ім. В.Даля як виконавця проектів сприяє виробленню ефективного механізму досягнення згуртованості, соціальної єдності та відбудови довіри, сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності із залученням всіх верств населення, сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства та різних форм самоорганізованої діяльності громадян, забезпеченню психологічної та соціальної підтримки населення, що в цілому сприятиме відновленню та розбудові миру у східних регіонах України.

Від імені Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Ресурсного центру зі сталого розвитку щиро дякуємо нашим стратегічним партнерам – всім співробітникам Представництва Сєвєродонецького офісу Програми розвитку ООН та особисто Соломії Стахів та Ганні Боровій за можливість брати участь в реалізації креативних та результативних проектів! Маємо надію на подальшу плідну співпрацю, адже, «Разом – Дієвіше!».