Print

Ректори луганських вузів вирішили об’єднати зусилля у діяльності по підвищенню якості освіти

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулося засідання ради ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Луганської області. Його ініціатором виступив новообраний голова ради ректорів, ректор Далівського університету професор Олександр Голубенко. «Перш за все робота ради ректорів спрямована на те, щоб обговорювати та вирішувати важливі питання, які стосуються проблем освіти у вищих навчальних закладах, – відзначив ректор СНУ ім. В. Даля професор Олександр Голубенко. – У нас є першочергові питання, які потребують негайного вирішення. Серед них – заходи щодо підготовки та проведення вступної компанії 2008 року, енергозбереження. Ми будемо проводити засідання не тільки в Далівському університеті. У кожному з ВНЗ плануємо знайомитися з досягненнями університетів в різних галузях науки та освіти». На засіданні були присутні ректори 8 університетів Луганської області, а також заступник голови луганської обласної державної адміністрації Володимир Заблоцький та начальник управління освіти та науки Луганської облдержадміністрації Ірина Цимбал. З доповіддю «Використання інформаційних технологій в навчальному процесі» виступив проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та інформаційних технологій СНУ ім. В. Даля професор Валерій Дядичев. Він наочно продемонстрував досягнення далівців в розробці та використанні IT-технологій. У СНУ ім. В. Даля налічується близько 2150 комп’ютерних робочих місць. На факультетах університету працює 46 комп’ютерних класів, у яких встановлено більше 470 комп’ютерів, 10 мультимедійніх класів та 3 переносних мультимедійні установки. Наукова бібліотека переведена на новий рівень обслуговування, для чого розроблено новий формуляр читацького квитка на основі штрих-кодовой технології. «Для створення єдиного інформаційно-освітнього середовища університету розроблена концепція розвитку інформаційних технологій до 2010 року, – сказав у своїй доповіді професор Валерій Дядичев. – Вже успішно функціонує автоматизована система управління університетом ІТ-ВНЗ. Для забезпечення її роботи до корпоративної локальної мережі SNU-NET підключені всі 16 факультетів університету. Вони підключені й до системи управління, що дозволяє вести облік успішності студентів, відвідування учбових занять, дає можливість вести моделювання і прогнозування процесу освіти». Членам ради ректорів запропоновано впровадити єдину комп’ютерну мережу вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації в Луганській області з метою їх інтеграції в єдиний інформаційний простір та забезпечення засобами доступу до інформаційних ресурсів кожного університету. З доповіддю «Про заходи стосовно скорочення споживання енергоносіїв, передбачених у Програмі Міністерства освіти та науки України щодо підвищення енергоефективності в галузі освіти (відповідно до листа МОН від 24.10.07 №1/9-640)» виступив проректор з економіки та науково-технічного забезпечення СНУ ім. В. Даля доцент Євген Шапран. У Східноукраїнському національному університеті створена регіональна група енергетичних обстежень і реалізації енергоефективних проектів на підприємствах, в організаціях, навчальних закладах. Ця група акредитована Національним агентством України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів. На цей час у Далівському університеті розроблено план першочергових заходів, спрямованих на забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів в освітній галузі. Два проекти з цього плану увійшли до плану Міністерства освіти та науки України на 2006-2007 р. «Багато проектів та програм розробляються та реалізуються в Далівському університеті, – відзначив доцент Євген Шапран. – Наприклад, у мережах електропостачання підрозділів університету проведена робота по економії електроенергії за рахунок зниження витрат малонавантажених трансформаторних підстанцій шляхом перерозподілу потужності. Економія склала 36000 кВт або 15000 гривень на рік». На раді ректорів узгоджено рішення про розробку та впровадження єдиної комп’ютерної мережі ВНЗ III-IV рівнів акредитації з метою інтеграції їх в єдиний інформаційний простір, про формування інтегрованої бази та банку даних; про створення Регіонального навчально-науково-виробничого центру у структурі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; про розробку програми обов’язкового зниження витрат енергетичних ресурсів до 2010 року і затвердження її у Міністерстві освіти та науки України. «Сьогодні відбулася знаменна подія за останні 7 років, адже відновились засідання ради ректорів, – відзначив заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Володимир Заблоцький. – Дійсно, об’єднавши зусилля, ми можемо зробити більше й для нас самих, й для України в цілому».