Print

Ректори луганських вишів обговорили актуальні питання підготовки фахівців

 

На плановому засіданні Ради ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Луганської області ректори обговорили стан та перспективи фізичного виховання молоді та професійно-практичної підготовки у вишах. Обидва питання досить гостро стоять перед вишами. Зокрема, загальний стан здоров’я студентської молоді вимагає перегляду підходів до фізичного виховання під час навчально-виховного процесу. В це питання входять такі аспекти, як матеріально-технічна база спортивних корпусів, начальні нормативи тощо. Друге питання, відповідно до листа МОН України, потребує впровадження нових методів та форм організації практики. Голова ради ректорів, ректор СНУ ім. В.Даля професор Олександр Голубенко у доповіді по цьому питанню визначив пріоритетні шляхи вирішення, серед яких виділив вдосконалення начальних планів, впровадження наскрізних та безперервних практик. Рішення, прийняті на засіданні Ради ректорів будуть розглянуті та адаптовані на засіданнях Вчених рад вишів.