Print

Роботи вчених Далівського університету отримали високу оцінку на міжнародній виставці

 

 Кафедри педагогіки, іноземних мов, психології, промислового та художнього литва, економічної кібернетики,  транспортних систем, управління проектами та прикладної статистики, а також Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відзначені почесними дипломами IV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013».

Кафедра педагогіки отримала відзнаку за міжнародну діяльність в рамках кафедри ЮНЕСКО та науково-дослідного інституту Духовного розвитку людини. Міжнародна кафедра ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти» була створена в Науково-дослідному Інституті духовного розвитку людини Далівського університету в 2008 році. Метою її  діяльності є дослідження проблем освіти та виховання в умовах світових глобалізаційних процесів, взаємодії загальнолюдських і національних цінностей у крос-культурному середовищі.

Науково-дослідний Інститут духовного розвитку людини досліджує сучасний всесвітній досвід формування духовності особистості, розробляє інноваційні педагогічні технології розвитку духовності, духовного розвитку сім’ї, дітей, шкільної та студентської молоді на цінностях освіти, виховання, культури та мистецтва. Вчені інституту підтримують та розвивають наукові зв’язки з вишами Польщі, Болгарії, Росії, Білорусі, Чехії, Угорщини, Німеччини, Канади, Австрії, Австралії, Швеції,  Франції, США.

Кафедра промислового та художнього литва отримала диплом за створення та підтримку міцних наукових та освітянських зв’язків з Магдебурзьким університетом імені Отто-фон-Гюріке. З цим німецьким вишем кафедра Далівського університету співпрацює з 2005 року у сфері  обміну студентами та викладачами, досліджень ливарних технологій та спільного керівництва докторськими дисертаціями. У 2010 році було випущено спільний підручник вчених СНУ ім. В. Даля та Магдебурзького університету імені Отто-фон-Гюріке «Виробництво виливків», який став лауреатом всеукраїнського конкурсу серед підручників, навчальних посібників, художніх виробів та наукових доповідей молодих фахівців «Литво-прогрес».

Кафедра психології була відзначена дипломом виставки за роботу з формування психологічної компетентності особистості як основи якісної підготовки фахівців. В її основі – модель психологічної компетентності особистості, розроблена завідувачем кафедрою психології кандидатом психологічних наук, доцентом Юлією Бохонковою. Результатом впровадження моделі стала розвивальна програма «Проактивна поведінка як результат сформованої психологічної компетентності особистості», що реалізована в інноваційних проектах викладачів кафедри: «Виховний інноваційний проект у вищій школі «Наші діти», волонтерський загін «Інсайт», «Літня психологічна школа» та ін.

Кафедра іноземних мов отримала почесну нагороду виставки за розробку інноваційних технологій вивчення іноземних мов, кафедра економічної кібернетики –  за розробку інноваційних засобів навчання та використання дистанційних технологій навчання, кафедра управління проектами та прикладної статистики  – за розробку освітньої технології на принципах компетентнісного підходу, а кафедра транспортних систем  – за розробку програмного комплексу автоматизованої системи планування роботи промислового залізничного транспорту. Також дипломами виставки «Сучасні заклади освіти» були відзначені деякі з викладачів Далівського університету, що представили свої розробки.

Нагадаємо, що СНУ ім. В. Даля  – єдиний на Луганщині виш з найвищим статусом самоврядного автономного дослідницького університету. За результатами проекту «Національна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів», проведеного Інститутом технологій і змісту освіти  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в 2012 році, Далівський університет посідає першу сходинку серед класичних вишів Донбаського регіону.