Print

Розпочалася реєстрація вступників

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля розпочалась реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини», а також реєстрація для складання єдиного фахового вступного випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право».

Заяви можна подавати з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою:

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (пр. Центральний, 59а, ауд. 313)

спеціальність 032 Історія та археологія

спеціальність 033 Філософія

спеціальність 081 Право

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ (пр. Центральний, 59а, ауд. 509а)

спеціальність 051 Економіка

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ (пр. Центральний, 59а, ауд. 326)

спеціальність 053 Психологія / Практична психологія

спеціальність 061 Журналістика

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (вул. Донецька, 43, ауд. 216а)

спеціальність 242 Туризм

спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови завершується о 18:00 годині 05 червня.

Особи, які вступатимуть на навчання для здобуття ступеня магістра за зазначеними вище спеціальностями на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) складають ще додаткове фахове вступне випробування, яке передує реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Складання додаткових фахових вступних випробувань розпочинається 14 травня та закінчується 31 травня згідно з затвердженим Приймальною комісією СНУ ім. В. Даля графіком.