Print

Розпорядження 54/95 від 29.12.2014 “З питань аспірантури”

 

Розпорядження з питань аспірантури

Згідно з п.6 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою КМ України № 309 від 01.03.1999 р., а також вимогам відділу аспірантури Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля з метою відновлення особистих справ аспірантів та докторантів:

ПРОПОНУЮ:

1. Завідувачам кафедр  до 31.01.2015 р. забезпечити пересилку на адресу 93400, м.Сєвєродонецьк, пр. Центральний 59А, кім. 114 комплектів документів аспірантів (докторантів), закріплених за кафедрою, у складі:

1.     Індивідуальний план аспіранта (додаток)

2.     Бланк атестації (додаток)

3.     Автобіографію

4.     Копію диплому про закінчення вищого навчального закладу

5.     Копію додатку до диплому

6.     Особистий листок обліку кадрів з фотокарткою (додаток)

7.     Фотокартки 3х4 см – 2шт

8.     Витяг з трудової книжки (для заочників)

9.     Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою (за наявності)

10. Типову угоду про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення (ксерокопію)

11. Копію паспорта

12. Копію довідки ідентифікаційного коду

Документи вислати в паперовій папці з зав’язками. Зазначені документи є підставою для подальшої виплати стипендії.

2. Відділу документообігу довести розпорядження до всіх завідуючих кафедр.

3. Контроль за виконання розпорядження покласти на наукового співробітника НДЧ Зеленко О.В.

 Проректор з наукової роботи  О.В. Поркуян

 Додатки