Print

Участь у міжнародних проектах

 

1. TEMPUS ПРОЕКТ

530621TEMPUS120121BGTEMPUSJPGR
«Лідерство та управління змінами у вищій освіті»
530621TEMPUS120121BGTEMPUSJPGR

Коротка назва проекту: La MANCHE
Багатонаціональний спільний проект
Пріоритет: Реформування університетського врядування
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015 (36 місяців)

Мета проекту:

 • Визначити існуючі лідерські навички та управлінські моделі у ВНЗ країн-партнерів.
 • Проаналізувати на інституціональному рівні ефективні методики кооперації зі змінами, які сприяють модернізації.
 • Впровадити систему ефективних управлінських змін європейських ВНЗ у ВНЗ країн-партнерів.
 • Створити трансформаційний лідерський потенціал керівництва вищої ланки у ВНЗ країн-партнерів.
 • Сприяти транснаціональному співробітництву та спільному вирішенню проблем серед експертів, менеджерів країн-партнерів та інших зацікавлених сторін у вищій освіті, а також активізувати лідерські ініціативи серед студентів.
 • Розвивати і підтримувати контекстнозалежну стратегію для управління змінами, що сприяють модернізації, у вищій освіті в країнах-партнерах.

 

Склад партнерства

Координатор:
Вище Училище Міжнародний Коледж (м. Добрич, Болгарія)

Європейські партнери:

 • Університет Фессалії (м. Волос, Греція)
 • Вищий національний інститут агрономії, харчування та навколишнього середовища – АгроСюп Діжон (м. Діжон, Франція)
 • Політехнічний інститут Браганса (м. Браганса, Португалія)
 • Університетський коледж Бірмінгему (м. Бірмінгем, Велика Британія)
 • Клевечеррі. ком (м. Бірмінгем, Велика Британія)

 

Країни-партнери:

 • Державний аграрний університет Вірменії (м. Єреван, Вірменія)
 • Гаварський державний університет (м. Гавар, Вірменія)
 • Державний інженерний університет Вірменії (м. Єреван, Вірменія)
 • Єреванський державний університет (м. Єреван, Вірменія)
 • Белоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь)
 • Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель, Білорусь)
 • Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого (м. Гомель, Білорусь)
 • Вітебський державний технологічний університет (м. Вітебськ, Білорусь)
 • Кавказький університет (м. Тбілісі, Грузія)
 • Навчальний університет Горі (м. Горі, Грузія)
 • Міжнародний чорноморський університет (м. Тбілісі, Грузія)
 • Тбіліський державний університет ім. І. Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)
 • Комратський державний університет (м. Комрат, Республіка Молдова)
 • Молдовський державний університет (м. Кишинів, Республіка Молдова)
 • Державний аграрний університет Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова)
 • Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (м. Бєльці, Республіка Молдова)

 

Партнери з України:

 • Національний координатор — Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Северодонецьк)
 • Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси)
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)
 • Львівська комерційна Академія (м. Львів)
 • Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)
 • Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)
 • Одеський національний економічний університет (м. Одеса)

 

Очікувані результати

На інституціональному рівні:

 • Самооцінка і зовнішній аналіз лідерських та управлінських навичок і моделей у ВНЗ країн-партнерів.
 • Розробка програми та рекомендаційних матеріалів з лідерства та управлінських змін.
 • Зміцнення потенціалу молодих лідерів і жінок-лідерів.

 

На національному рівні:

 • Вивчення процесу модернізації вищої освіти у країнах-партнерах і його впливу на ВНЗ.
 • Визначення ефективних європейських моделей у галузі лідерства та управлінських змін.
 • Проведення тренінгів з лідерства та управлінських змін, організація місцевих тренінгів, які спрямовані як на керівників, так і на адміністраторів ВНЗ країн-партнерів.
 • Організація національних конференцій з тематики змін, які сприяють модернізації у країнах-партнерах.
 • Розвиток Стратегії для Управлінських змін у вищій освіті у країнах-партнерах.

 

На міжнародному рівні:

 • Сприяння транснаціональному співробітництву лідерів європейських ВНЗ і ВНЗ країн-партнерів та інших зацікавлених сторін у вищій освіті за допомогою віртуального науководослідного інституту.

 

Контакти проекту:

Офіційний вебсайт проекту

Офіційна адреса електронної пошти прооекту: lamanche@vumk.eu

 

2. ERASMUS MUNDUS

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля став першим ВНЗ у Луганському регіоні, який став повноправним партнером проекту Еразмус Мундус «HERMES»!

Еразмус Мундус це освітня програма Європейського Союзу, яка має на меті активізацію міжнародного співробітництва, підвищення мобільності серед студентів, викладачів та науковців, розвиток міжнародних контактів ВНЗ. Програма булла відкрита у 2004 році для країн. які не стали членами Європейського Союзу. У 2013 році всього відібрано 57 проектів Еразмус Мундус. Учасниками схвалених проектів стануть 30 українських ВНЗ. Проект «HERMES» надає можливість студентам, викладачам та науковцям навчатися або проходити стажування в найкращих європейських університетах абсолютно безкоштовно. Проект буде тривати 4 роки? загальне фінансування становить 2.299.375 євро.

Координатором проекту став Афінський національний університет імені Каподістрії (м. Афіни, Греція).

Партнерами виступають наступні заклади:

 • Софійський університет святого Климента Охрідського, Болгарія;
 • Талліннський університет, Естонія;
 • Європейський університет Віадріна, Німеччина;
 • Університет Венеції Ка Фоскарі, Італія;
 • Університет Салерно, Італія;
 • Університет Лінкопінг, Швеція;
 • Вірменськоросійський слов’янський університет, Вірменія;
 • Гаварський державний університет, Вірменія;
 • Азербайджанський університет мов, Азербайджан;
 • Білоруський державний університет, Білорусія;
 • Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Грузія.

 

3. TEMPUS ПРОЕКТ

FKTBUM 543853TEMPUS120131DETEMPUSSMHES
«Підтримка трикутника знань в Білорусі, Україні та Молдові»
530621TEMPUS120121BGTEMPUSJPGR

Краткое название и номер проекта:
FKTBUM 543853TEMPUS120131DETEMPUSSMHES

Цель проекта:
Формирование системы знаний у руководителей высших учебных заведений Беларуси, Молдовы и Украины о современных подходах к организации и менеджменту треугольника знаний.
Детальный анализ условий, создающих преграды процессу эффективной интеграции высшего образования, исследований и инноваций в странах-партнерах.
Разработка мероприятий по подготовке долгосрочного использования результатов проекта и поддержке треугольника знаний Беларуси, Молдовы и Украины.
Инициация национальных процессов по созданию правовой базы, способствующей ускорению процесса интеграции высшего образования, исследований и инноваций в Беларуси, Молдове и Украине.

Содержание проекта:
Проект ставит своей целью оказывать поддержку министерства Беларуси, Молдовы и Украины в осуществлении процесса интеграции высшего образования, исследований и инноваций. Партнеры одновременно проводят анализ в трех странах, изучают проблематику, требования и целевые приоритеты. Координирование деятельности в рамках проекта осуществляет Университет г. Падерборн. В проекте участвуют также партнеры из ЕС: Латвийский университет и Университет г. Жилина. В консорциум проекта входят также 34 университета из каждой страны-партнера, научно-исследовательские и проектные организации, а также национальные министерства образования.

Реализация проекта рассчитана на 3 года. В первой части проекта внимание будет уделено мероприятиям, направленным на анализ проблематики и условий, а также на повышение квалификации партнеров по проекту. Во второй части проекта в фокусе внимания находятся спецификация целей и мероприятия по распространению результатов проекта.

Координатор: Университет г. Падерборн, Германия

Участники:

 • Жилинский университет, Словакия
 • Латвийский университет г. Рига, Латвия
 • Белорусский национальный технический университет, Беларусь
 • Белорусский национальный университет информатики и радиоэлектроники, Беларусь
 • Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого, Беларусь
 • Белорусский государственный экономический университет, Беларусь
 • Министерство образования Республики Беларусь, Беларусь
 • Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Белоруссии, Беларусь
 • Научно-технологическая Ассоциация Инфопарк. Беларусь
 • Национальный транспортный университет г. Киев, Украина
 • Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля, Украина
 • Ужгородский национальный университет, Украина
 • Союз ректоров Украины, Украина
 • Министерство образования и науки Украины, Украина
 • Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт, Украина
 • Молдавская экономическая академия, Украина
 • Государственный аграрный университет Молдовы, Республика Молдова
 • Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо, Республика Молдова
 • Национальное агентство инноваций и трансфера технологий, Республика Молдова
 • Научно-технологический парк «Academica», Республика Молдова
 • Союз ректоров Молдовы, Республика Молдова
 • Министерство образования Республики Молдова, Республика Молдова

 

4. TEMPUS ПРОЕКТ

Северодонецьк

 

Нові проекти від МОН

1. Управління міжнародного співробітництва та європейської Міністерства освіти і науки України інформує, що Корейський національний інститут розвитку міжнародної освіти (NIED) оголошує відбір студентів на навчання в Кореї. Усі студенти, які відповідають вимогам програми, мають можливість подати документи на розгляд до Консульського Відділу Посольства Республіки Корея в Україні. Останній термін подання документів на розгляд – 7 жовтня 2016 року. Інформація про програму, вимоги до аплікантів, анкети знаходяться на веб-сайті http://www.studyinkorea.go.kr

 

2. Управління міжнародного співробітництва та європейської Міністерства освіти і науки України інформує, що Секретаріат Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) оголосив про початок заявок на участь у стипендіальній програмі «Право у галузі охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів», що організовується ЮНЕП спільно з Юридичним центром Джоржтаунського Університету (м. Вашингтон, США).

До участі у програмі запрошуються фахівці з правових питань, які спеціалізуються у вищезазначеній тематиці програми та пов’язаних з нею сферах та працюють у державному секторі. Після завершення курсу його учасники отримають диплом магістра у галузі природоохоронного права Юридичного центру Джоржтаунського Університету, а також отримають можливість пройти стажування строком до трьох місяців у Штаб-квартирі ЮНЕП у Найробі або одному з її регіональних офісів. Витрати, пов’язані з участю у програмі, покриваються спільно ЮНЕП та Юридичним центром Джоржтаунського Університету. Заявки на участь мають надсилатись на електронну адресу gelpp@georgetown.edu до 15 січня 2016 року.

Деталі та аплікаційна форма http://mon.gov.ua/content/Новини/2016/09/19/yunep-inform.pdf