Print

Центр розвитку кар’єри СНУ ім. В. Даля

Інформація про Центр розвитку кар’єри СНУ ім. В. Даля

Центр розвитку кар’єри  студентів є загальноуніверситетським підрозділом, який має сприяти створенню умов для розвитку кар'єри та подальшого працевлаштування студентів, підтримки підприємницьких ініціатив студентів шляхом надання консультаційних та інформаційних послуг, організації неформального навчання, тренінгів, семінарів, підвищення освітнього рівня студентів для здійснення підприємницької діяльності, інших заходів.

Діяльність Центру спрямована на розвиток підприємницьких навичок студентів шляхом їхнього залучення у практичну реалізацію бізнес-проектів, в тому числі спільно із суб'єктами малого підприємництва; посилення практичної спрямованості навчального процесу та залучення потенційних роботодавців до участі у навчальному процесі; підвищення ділової і підприємницької активності студентів; залучення представників бізнес-спільноти до організації і проведення тренінгів, семінарів, конкурсів, бізнес-турнірів, неформального навчання;сприяння формуванню полігону навчальних баз практик.

Центр створює платформу для співробітництва університету з підприємствами,  громадськими організаціями, засобами масової інформації, науково-дослідними інститутами, бізнесом, органами влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення реалізації принципів сталого розвитку людського капіталу.

Центр створюється у структурі факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки.

Основними завданнями діяльності Центру є:

 • Створення і зміцнення зв'язків між бізнесом і освітою;
 • Організація заходів, спрямованих на розвиток навичок підприємництва у студентів;
 • Створення умов для розвитку кар'єри та сприяння працевлаштуванню студентів, у тому числі надання консультаційної допомоги;
 • Організація курсів для студентів з метою підвищення їхнього потенціалу щодо здійснення підприємницької діяльності;
 • Надання комплексних консультаційних, освітніх й інформаційних послуг з питань господарського права, основ підприємництва, оподаткування, кредитування, інвестицій тощо;
 • Організація внутрішньоуніверситетських конкурсів бізнес-проектів з подальшим поданням кращих з них для участі у регіональних та всеукраїнських конкурсах, турнірах;
 • Створення умов для співпраці з потенційними роботодавцями.
 • Здійснення оперативної взаємодії з Торгово-промисловою палатою, Українським фондом підтримки підприємництва, іншими вітчизняними і зарубіжними фондами і програмами.
 • Проведення семінарів, тренінгів та інших заходів щодо надання допомоги з працевлаштування на етапі планування кар’єри.
 • Проведення організаційної та консультативної роботи зі студентами з питань їхнього працевлаштування.
 • Організація інформаційної роботи, спрямованої на анонсування заходів, що проводяться на міському та обласному рівнях у сфері сприяння працевлаштуванню.
 • Реалізація проектів, спрямованих на формування та розвиток громадських та підприємницьких ініціатив.
 • Тісна співпраця з органами студентського самоврядування, Асоціацією випускників університету з питань налагодження ділових стосунків з працюючими випускниками-потенційними роботодавцями та вирішення питань, пов’язаних зі сприянням в організації працевлаштування студентів університету.
 • Налагодження співпраці з державною службою зайнятості, з підприємствами,  громадськими організаціями, засобами масової інформації, науково-дослідними інститутами, органами влади та місцевого самоврядування з питань сприяння працевлаштуванню студентів.
 • Сприяння розвитку міжнародних зв’язків університету із залученням випускників, що працюють за кордоном.

 

СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ: Інститути/Факультети

СТУДЕНТСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТСЬКА ПРАКТИКА: Проходження практики студентами університету

У    СНУ  ім. В.Даля  проходження практики є одним з невід'ємних елементів освітнього  процесу.  При проходженні практики відбувається професійно-практична підготовка  майбутніх фахівців.

Положення про проведення практики студентів  внз України,  яке залишається досі чинним, було затверджено    Наказом  МОН України  № 93  від 08.04.1993р. (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93).

Метою  практики  є формування і розвиток у студентів професійних умінь приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами і формами організації праці по майбутній спеціальності.

Види і об'єми практик визначаються  і відображаються в робочих навчальних планах спеціальності і графіках навчального процесу на 2016/17 н.рік (https://snu.edu.ua/ru/?page_id=6453).

Зміст  і послідовність практик  визначається наскрізною  програмою, яка розробляється випускною кафедрою згідно з робочим навчальним планом і затверджується першим проректором університету.           

Види  практик :

 • навчальна (переважно для початкових курсів, яка є ознайомлювальною по майбутній спеціальності);
 • виробнича (для другого або третього курсів бакалаврів – технологічна, конструкторська і т.д.);
 • переддипломна (є завершальним етапом навчання, відбувається збір матеріалів для дипломного проектування);
 • науково-дослідна (для освітнього ступеня магістр).

Організації/підприємства, з якими співпрацює СНУ ім. В.Даля для проходження практики студентами

СНУ ім. В.Даля щорічно укладає договори з підприємствами для проходження  практик студентами.

Бази практик університету — найбільші підприємства Сєвєродонецька і нашого регіону:

— ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ";

— ПрАТ "СНПО " Імпульс";

— ПрАТ " ЛИНИК". 

Із задоволенням наших студентів беруть на практику державні підприємства і організації (податкова інспекція, Державна екологічна інспекція, Луганська облдержадминистрация: Департамент соцзахисту, Департамент масових комунікацій),   середньоосвітні  установи,  ТОВ «НВП «Зоря», КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», ДП «Сєвєродонецька  ТЕЦ»,   фірми по створенню і обслуговуванню програмних продуктів:

— ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ";

—  ЧФ "НТ-Зв'язок";

—  ТОВ "БАЙТ-СД";

—  ПІВП "ВЄЛЄС М";

— Приватбанк та ін.

Керівники підприємств і організацій за підсумками проведення практик дуже часто пропонують роботу випускникам. Наприклад, у ПрАТ СНПО "Імпульс" до наших студентів починають приглядатися вже з третього курсу. Тому багато наших студентов-комп’ютерщиков працевлаштовані саме на це підприємство,  і керівники підрозділів " Імпульсу" дуже задоволені рівнем підготовки фахівців.

Підприємств-партнерів було б значно більше, якби не "географічне обмеження" п.п. 5.8, 5.9 "Положення про проведення практики студентами ВНЗ України", згідно з якими СНУ ім. В.Даля може організовувати практику студентам на підприємствах, які розташовані тільки в 50-кілометровій зоні від університету.

Профорієнтаційне тестування

ОРГАНАЙЗЕР ПОШУКУ РОБОТИ

СПІВПРАЦЯ ІЗ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ: ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ТРУД»

ПОРАДИ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ «ТРУД» ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

www.trud.gov.ua це портал нового покоління, створений для пошуку роботи в Україні, інтегрований з найбільшою загальнонаціональною базою даних Державної служби зайнятості.  Щодня у пошуках роботи до порталу звертаються близько 1000 осіб. Кожен третій шукач роботи знаходить для себе підходящі вакансії, адже загальнодержавна база даних налічує понад 200 тис. пропозицій роботи. Послуги інтернет-ресурсу направлені на задоволення потреб у працевлаштуванні на підприємствах з будь-якого регіону Україні. Бажаючі працевлаштуватися мають ефективні інструменти, щоб вибрати гідні вакансії кращих роботодавців, створити власне резюме на сайті, підписатися на отримання нових вакансій на власну електронну скриньку та багато іншого.

Переглянути актуальні вакансії по всій країні Ви зможете за допомогою сервісу «Пошук роботи». Ви можете також залишити своє резюме у рубриці «Робота» (підрубрика «Заповнити резюме»). Роботодавці всієї країни матимуть можливість ознайомитись з вашими професійними якостями і навичками, в тому числі через засоби автоматизованої електронної розсилки інформації, що здійснює Державна служба зайнятості.

У рубриці «Корисні веб-джерела» для вас представлено перелік популярних українських і закордонних інтернет-сайтів з пошуку роботи.

Ви цікавитесь можливістю підвищення кваліфікації чи здійснення професійного навчання за направленням служби зайнятості? Бажаєте спробувати себе у підприємницькій діяльності чи отримати іншу корисну інформацію щодо працевлаштування? Вам у нагоді стане рубрика «Послуги населенню».

Прагнете бути завжди в курсі ноу-хау у сфері зайнятості? Ви ще не знаєте, як скористатися новим мобільним сервісом «Пошук роботи»? Завітайте до рубрики «Інформація про державну службу зайнятості» (підрубрика «Діяльність ДСЗ»).

Якщо Ви звернетесь до сервісу «Підписка» і зареєструєтесь на розсилку найсвіжіших новин – на вашу електронну адресу оперативно надходитиме інформація про новини, заходи, нововведення у наданні у наданні послуг державною службою зайнятості.

Бажаєте ознайомитись із законодавством про зайнятість та соціальне страхування? Вас цікавить механізм призначення матеріального забезпечення у разі настання безробіття та отримання одноразової виплати для відкриття власної справи? Можливо, у вас є питання щодо трудового законодавства, порядку  реєстрації у службі зайнятості, участі у громадських роботах? Корисним для вас стане сервіс «Нормативно-правова база», в якому представлено добірку чинних нормативно-правових документів.

У разі, якщо вам необхідно отримати відповідь на актуальне питання щодо соціальних послуг, які надає служба зайнятості, – перегляньте рубрику «Консультації фахівців». Для вас представлено популярні запитання і відповіді, з яких ви знайдете корисну інформацію.

Скориставшись сервісом «Консультаційний центр», ви можете особисто поставити конкретне запитання, і фахівці державної служби зайнятості оперативно нададуть роз’яснення.

Вакансії у місті Сєвєродонецьк, що пропонуються Сєвєродонецьким міським центром зайнятості, можна знайти за посиланням

ВІДЕОРЕЗЮМЕ

Що таке відеорезюме і наскільки ефективним є його використання для молодого фахівця

Як зробити своє резюме яскравішим і мати більше можливостей для отримання пропозиції про довгоочікувану роботу? В цьому допоможе зйомка відео-резюме.

Відеорезюме — це професійно знятий відеоматеріал, в якому викладена коротка біографія кандидата, його професійні досягнення, навички та особистісні якості та характеристики.

Проте, перш ніж починати створення відеорезюме, важливо знати, яким воно повинно бути, де його розмістити, як правильно презентувати себе і наскільки ефективним є такий метод складання резюме особисто для вас.

 

Переваги відеорезюме

1. Роботодавець напевно вас помітить. На відміну від стандартного, резюме в відеоформаті виділить вас серед інших претендентів. Не можна сказати, що звичний формат документу став менш ефективним, проте відеозвернення виглядають незвичайними, тому продивляються і оцінюються в першу чергу. Крім того, інформація найкраще запам'ятовується при динамічному переміщенні об’єкта. Цей принцип використовується в рекламі, в Інтернеті (наприклад, сайти з елементами flash або рухомі банери).

2. Відеорезюме надає можливості, які складно реалізувати за допомогою стандартного резюме. Наприклад, ви зможете звернути увагу роботодавця на ваші сильні сторони і, навпаки, максимально приховати або замаскувати ті особливості вашого характеру або мислення, які презентують вас не найкращим чином. Погодьтеся, що зробити це за допомогою звичайного резюме досить проблематично.

3. Відеорезюме розкриває особистісні особливості людини. Головний недолік звичайних резюме в тому, що роботодавці не бачать за ними реальних людей. Є тільки перелік навичок, умінь,  минулих місць роботи та фотографія, яка, по-перше, не завжди буває прикладена, а по-друге, не демонструє особистісні особливості людини.

4. Невелика кількість аналогічних резюме. Запам'ятайте головний принцип: якщо ви хочете знайти найкращу пропозицію про роботу, станьте такою пропозицією для роботодавця.  В Україні відеорезюме не дуже поширені. Як правило, претенденти намагаються знайти роботу за допомогою стандартних інструментів, які використовуються десятиліттями. А значить, потрібно  стати одним з небагатьох, хто здивує роботодавця своїм неординарним підходом до пошуку роботи.

 

Недоліки відеорезюме

1. Складність технічного виконання. На відміну від звичайного резюме, відеорезюме повинно бути зроблено професіоналом, який має досвід зйомки рекламних роликів. Він повинен знати про те, з яких частин складається відеозвернення, як краще зняти вас, в якому образі ви повинні постати перед майбутнім роботодавцем. Достатньо складно зробити відеорезюме самостійно! Аматорське відео, швидше за все, буде мати проблеми із зображенням, звуком і може призвести негативне враження на роботодавця.

Якщо немає можливості звернутися до послуг професіонала, чудовою альтернативою відеорезюме може стати зроблена власними руками презентація в PowerPoint. Відомості про вас повинні бути максимально інформативними і лаконічними. Заздалегідь продумайте зміст слайдів і їхню кількість. Слайдів не повинно бути більше 10-15. Інформативну частину бажано супроводжувати наочними зображеннями і власними фотографіями. Принцип створення презентації є аналогічним до структури стандартного резюме. Однак плюс презентації — в її наочності, так як ви зможете вкласти в неї своє портфоліо: статті, фотографії, креслення і т.і.

2. Низька ступінь інформативності. Формат відеорезюме дає досить обмежені можливості для надання інформації про претендента. Відеопрезентація передбачає досить стислу вичавку з вашого звичайного резюме, тому перед вами постає проблема вибору: що включити в резюме, а що залишити, як то кажуть, за кадром.

3. Обмеження для використовування відповідно до професії. Резюме в відеоформаті виявиться великою підмогою для людей творчих професій, де цінується креативний підхід, наприклад, майбутнім спеціалістам з реклами, менеджерам з персоналу, менеджерам з туризму. Майбутні «профі» спеціальностей, заснованих, в першу чергу, на комунікації, повинні показати свій творчий потенціал і неординарний підхід до вирішення поставлених завдань. Що стосується фахівців технічної спрямованості, тут потрібно бути більш акуратним, бо в цих галузях цінуються конкретні результати і досягнення, які складно продемонструвати в форматі відео. І якщо представникам творчих професій необхідно показати неординарність, креативність, відкритість, хороші комунікативні навички, в «технічних» професіях віддається перевага логічності, послідовності, скрупульозності і точності.

4. Неможливість використання відео резюме окремо, без стандартного. Тому вам необхідно подбати і про складання звичайного резюме, яке надаватиме  більш докладну інформацію про ваш досвід і навички.

Якщо ви схиляєтеся до створення резюме в відеоформаті, вам варто уважно поставитися до його структури та змісту, щоб не стати заручником власної поспішності і непослідовності.

Незважаючи на вільний стиль представлення себе як фахівця, ні в якому разі не варто забувати про те, що це ваше ділове портфоліо. Тому, зробіть кілька хвилин відеорезюме максимально інформативними.

Заздалегідь продумайте, які навички ви бажаєте продемонструвати роботодавцю. Пам'ятайте: резюме повинно бути лаконічним і не містити зайвих речей. Не потрібно заглиблюватися в опис свого хобі або додаткових компетенцій, які не є визначальними при прийомі на роботу. З іншого боку, відеорезюме повинно виглядати природньо, ви не повинні бути як робот, який методично описує, що він вміє і як він це виконує. Роботодавець повинен побачити живу, відкриту людину, яка завзято бажає знайти роботу своєї мрії.

 

Структура відеозвернення

1. Вступ. На початку вітаємо роботодавця і представляємося. Дуже важливо починати зі свого імені. Ви помічали, що в багатьох людей існує негласна звичка при знайомстві називати спочатку своє прізвище і тільки потім ім'я? Це пережиток радянського минулого. У ті часи було прийнято називати всіх в школі і на роботі на прізвище. У відеорезюме починайте знайомитися зі свого імені. Молоді кандидати можуть опустити по-батькові — смислового навантаження воно не несе, і роботодавець, швидше за все, його не запам'ятає.

2. Перше знайомство. Відразу після привітання назвіть позицію, яку ви хотіли б зайняти. Це дуже важливий момент, оскільки краще запам'ятовується та інформація, яка була сказана на початку і в самому кінці. Пам'ятайте про те, що роботодавець не конспектує все, що ви говорите в своєму відеопосланні, тому до кінця вашого монологу він може і забути, яку посаду ви хочете зайняти. Крім того, назвіть навчальний заклад, в якому ви здобували освіту.

3. Розкажіть коротко про свій досвід роботи — більш детальну інформацію керівник зможе дізнатися з вашого письмового варіанту резюме. Не варто в хронологічному порядку перераховувати всі свої минулі і поточне місця роботи. Інформація буде здаватися напруженою, а відеорезюме досить сухим і непривабливим.

Щоб відеорезюме було по-справжньому цікавим, воно повинно тривати не більше 5 хвилин, а багато рекрутерів вважають, що достатньо і 1 хвилини. Як вмістити всю інформацію про себе в такий короткий проміжок часу? Завдання непросте, але здійсненне.

 

Де розмістити відеорезюме

Не варто публікувати відеорезюме на відкритих ресурсах, де ваша презентація буде доступна будь-якій людині. Перше джерело, до якого звертається роботодавець, — це робочі сайти. Тому, в першу чергу, спробуйте розмістити відеорезюме на спеціалізованих професійних сайтах. На деяких сайтах, присвячених пошуку роботи, вже з'явилася функція додавання відео.

Крім того, своє відео можна розмістити в соціальних мережах. Однак не публікуйте його на всіх порталах, де ви зареєстровані. Розміщуйте відеорезюме тільки на професійно орієнтованих сайтах.

Відеорезюме може бути надіслано в додатку до листа безпосередньо менеджеру з персоналу.  Можна відправити його окремим файлом або розмістити в стандартному резюме посилання.

*Використано матеріали Ксенії Веткиної, ведучого консультанта кадрової компанії Tom Hunt, електронний ресурс — https://career.ru/article/11838

 

Допоможемо зробити відеорезюме

Центр розвитку кар’єри надає допомогу у записі відеорезюме. Запис відео- резюме здійснюється за участю спеціалістів Сєвєродонецького міського центру зайнятості.

За довідками звертайтеся за телефоном: +380508354015

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ

 

АНОНСИ ЗАХОДІВ

 

ЗАХОДИ