Науково-дослідна частина   Print

м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а, кімн.114

Начальник науково-дослідної частини, кандидат технічних наук, доцент

Бойко Григорій Олексійович

 

Рік заснування – 1963. Науково-дослідна частина університету здійснює організацію та інформаційне забезпечення наукової діяльності університету.

Великий вклад в організацію наукових досліджень та розвиток науки в університеті внесли вчені, які в різний час очолювали науково-дослідну частину: Нікітін Е.М., Кісєльов В.М., Варецький В.К., Андрющук А.О., Косенко В.Ф., Бондарєв В.П., Дзецина О.П.

Університет пишається своїми видатними науковцями, серед яких:

Герой України

Голубенко Олександр Леонідович – д.т.н., проф.

Лауреати Державної премії України у галузі науки і техніки

Голубенко Олександр Леонідович – д.т.н., проф.
Найш Наум Мусійович – к.т.н., доц.
Суворін Олександр Вікторович – д. т. н., проф.

                    Академік Національної академії педагогічних наук України                                

Шевченко Галина Павлівна – д.пед.наук, проф.

                    Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України                                  

Голубенко Олександр Леонідович – д.т.н., проф.

Заслужені діячі науки і техніки України

Голубенко Олександр Леонідович – д.т.н., проф.
Бузько Ірина Романівна – д.е.н., проф.
Глікін Марат Аронович – д.т.н., проф.
Калінеску Тетяна Василівна – д.е.н., проф.
Осенін Юрій Іванович – д.т.н., проф.
Рач Валентин Анатолійович – д.т.н., проф.
Шевченко Галина Павлівна – д.пед.наук, проф.
Рамазанов Султан Курбанович – д.т.н, д.е.н., проф.
Суворін Олександр Вікторович – д.т.н., проф.
Завацька Наталія Євгенівна – д.психол.н., проф.

Заслужені винахідники України

Горбунов Микола Іванович – д.т.н., проф.
Могила Валентин Іванович – к.т.н., проф.
Смирний Михайло Федорович – д.т.н., проф.

Заслужений юрист України

Розовський Борис Григорович – д.ю.н., проф.

Заслужений художник України

Шевердін Костянтин Миколайович

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Проблеми математичного аналізу і теорії диференціальних рівнянь
 • Фізика та електроніка
 • Сучасні комп’ютерні та інформаційні технології
 • Транспортні технології та логістика
 • Автомобільний та залізничний транспорт
 • Проблеми машинобудування
 • Промислова та екологічна безпека в промисловості та машинобудуванні
 • Охорона праці та життєдіяльності
 • Високоефективні хімічні технології та матеріали
 • Проблеми сучасної економіки
 • Податкове регулювання національної економіки та фінансова діяльність підприємств
 • Філософія культури та сучасні стратегії гуманітарного знання
 • Духовний розвиток особистості
 • Соціальна психологія та гендерні відносини
 • Правове регулювання праці та соціального забезпечення населення
 • Історія України та питання соціальної історії

 

Зведений рейтинг СНУ ім. В. Даля за результатами наукової діяльності за 2014 рік

Зведений рейтинг СНУ ім. В. Даля за результатами наукової діяльності за 2015 рік

Зведений рейтинг СНУ ім. В. Даля за результатами наукової діяльності за 2016 рік

Зведений рейтинг СНУ ім. В. Даля за результатами наукової діяльності за 2017 рік

Зведений рейтинг СНУ ім. В. Даля за результатами наукової діяльності за 2018 рік

Зведений рейтинг СНУ ім. В. Даля за результатами наукової діяльності за 2019 рік

 

Інформаційно-аналітичний відділ

Завідувач
Зеленко Олександр Віталійович

 

Група патентного забезпечення

Провідний фахівець
Сурікова Ніна Миколаївна

 

Відділ організації наукових досліджень

Завідуюча
Бойко Тетяна Василівна

Фахівець 2 категрії
Фастова Олена Миколвївна