Print

CO-CREATION-01-2017

Особлива проблема:

Творчість, підприємницькі навички, здатність пристосовуватися до ризикових ситуацій, інноваційний потенціал, навички вирішення проблем, навички, пов’язані з ефективною спільною роботою та обмін інформацією і знаннями можуть бути ключовими конкурентними перевагами для європейців починаючи з дитинства. Для того, щоб узяти все краще з цього потенціалу, дуже важливо, щоб школи та навчальні заклади, а також неформальні засоби навчання створювали більше можливостей для молодих винахідників Європи, виховуючи необхідні навички майже з самого початку життя. Для розширення можливостей для інновацій та підприємництва, у тому числі соціального підприємництва, особливо важливо створити більш інклюзивні товариства, надаючи можливості для всіх, у тому числі молодих дослідників з менш привілейованих верств або людей з обмеженими можливостями з метою ліквідації нерівності.
Вищезазначене завдання буде вирішуватися в межах поданого проекту, щоб поліпшити якість навчання та виховання навичок, пов’язаних з інноваційною діяльністю для хлопчиків і дівчаток, які отримують початкову та середню освіту, за допомогою розробки і введення нових інноваційних способів формування навичок, у тому числі технологій, процесів і відносин.

Сфера:

Нові підходи до формування навичок треба розробити, протестувати та розширити масштаби застосування. Ми маємо недостатньо розвинену співпрацю із зацікавленими підприємцями стосовно викладання і практики студентів, а також відсутність навчання між поколіннями. Молодих людей треба підтримати інструментами, ресурсами і відкритим середовищем, що сприяє експериментуванню і розвитку спільних проектів, в тому числі на основі міждисциплінарних підходів. Ефективні схеми підтримки мають направляти молодих людей у ??їхній підприємницькій подорожі.
Ґрунтуючись на існуючих ініціативах Європи, консорціуми (які включають в себе партнерів-підприємців, і можуть включати в себе партнерів з громадянського суспільства та соціальної економіки) повинні розробити нові підходи та інноваційні моделі для формування навичок, орієнтованих на молодих людей.
Участь молоді в діяльності консорціуму (не тільки як одержувачів виходів) має важливе значення. Вона може включати в себе нові інтерактивні методи і нові педагогічні модулі, які будуть легко доступні, і частину відкритої платформи, яка буде спрямована на те, щоб об’єднати тисячі шкіл та навчальних сайтів Європи. Інноваційні схеми і нові модулі дозволять майбутнім молодим винахідникам розробляти нові можливості і експерименти, а потім перетворити ці ідеї на успішні підприємницькі та соціальні проекти [[Можна встановити зв’язки з SCIENTIX – Співтовариством з освіти і науки Європи]].
Перспективні моделі, що поєднують нові технології з організаційними змінами, та налагодження нових відносин для участі у процесі навчання можна перевірити і адаптувати в різних регіонах. Інноваційні моделі треба тестувати в школах та / або інших підприємствах і громадах, надаючи молодим людям практичний набір творчих і підприємницьких навичок, які відкриють їм світ нових можливостей і майбутніх робочих місць.
У рамках проекту треба розробити нові моделі, знайти і дослідити нові механізми, до яких залучено молоде покоління, для того, щоб вирішити соціальні проблеми, пов’язані з підприємництвом, а також знайти ефективні шляхи і механізми для відбору і просування інноваційних ідей молодих людей. Особливу увагу треба приділити гендерним питанням.
Діяльність повинна охоплювати і координацію, де це доречно, з іншими ініціативами ЄС та національними ініціативами в галузях, які підтримуються в рамках програми стратегічного партнерства і політики експериментів Erasmus +.

Комісія вважає, що пропозиції, які запитують від ЄС фінансування у межах 2,5 мільйонів євро, дозволять відповідним чином вирішити це завдання. Це не виключає розгляд і вибір пропозицій, які запитують інші суми.

Очікувані результати:

Проект прокладе шлях для інноваційного навчання і практики навчання, так чином, щоб інноваційні навички стали частиною освіти, формальної і неформальної, в школах і взаємодіючих спільнотах, а також он-лайн. Він підвищить інноваційний та підприємницький потенціал, об’єднуючи безліч зацікавлених сторін у галузях освіти, традиційного бізнесу, соціальної та сервісної економіки, а також на волонтерських засадах. Це також розширить можливості для молодих винахідників з усієї Європі, забезпечить створення інноваційних бізнес-моделей і надасть їм інструменти для участі у житті суспільства і спрямування своєї енергії, щоб створити можливості для майбутнього. У довгостроковій перспективі цей проект сприятиме підвищенню зайнятості молоді та створенню нових ринків і робочих місць.
Знання систематизуються в результаті діяльності і мають поширюватися по всій Європі, щоб принести користь якомога більшій кількості молодих винахідників.