Print

FETOPEN-02-2016: МАЙБУТНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ – ВІДКРИТІ СПІЛЬНІ ДІЇ ТА ПІДТРИМКА

Мета:

Завдання полягає в тому, щоб зробити Європу найкращим місцем у світі для проведення спільних наукових досліджень та інновацій для майбутніх нових технологій, які забезпечать і оновлять основу для майбутньої конкурентоспроможності та зростання Європи, а це, в свою чергу, матиме значення для суспільства в найближчі десятиліття.

Сфера:

Пропозиції повинні стосуватися лише одного з наступних підрозділів:

  • МЄТ зв’язку [2016]: підвищення доступності і впливу МЄТ через нові творчі підходи для залучення різних зацікавлених сторін далеко за межами наукових спільнот. Такі дії можуть включати в себе, наприклад, збір, об’єднання та розповсюдження інформації з усього спектру проектів і заходів МЄТ за допомогою належного поєднання каналів і форматів для взаємодії з цільовими аудиторіями, в тому числі науковцями, студентами, ЗМІ, політиками, бізнес-спільнотами та широкою громадськістю. Цей підрозділ повинен включати в себе громадську участь, як описано у введенні до цієї Робочої програми МЄТ.
  • МЄТ обмінів [2016]: дії для структурування і збільшення досліджень та інновацій у галузях науки і техніки МЄТ, а також для об’єднання міждисциплінарних спільнот, що беруть участь у розробці цієї теми. Це може включати в себе, наприклад, дослідження картирування, стимулювання (формальне і неформальне) навчання та обміну, розширення спектру дисциплін (у тому числі природничих і гуманітарних наук, де це доречно), долучення нових учасників, таких як молоді дослідники, підприємці і високотехнологічні малі і середні підприємства, а також розширення взаємодії із зацікавленими сторонами (різними суб’єктами або громадянами). Однією з конкретних цілей, яка може вирішити ці завдання, є створення площі альтернативних показників (так званий “altmetrics”) для оцінки результатів досліджень і дослідників.
  • МЄТ конференцій [2016]: підтримка організації четвертої конференції та виставки «Технології Європейського майбутнього» (наприклад, див. http://wwwFET11.eu/). Учасники конференції мають продемонструвати прогрес і результати досліджень МЄТ, залучити високотехнологічні малі та середні підприємства, інвесторів і підприємців, які могли б впровадити результати МЄТ, посіяти нові ідеї у ??різних дисциплінах, активізувати діалог між наукою, політикою і суспільством для майбутніх нових технологій (через участь громадськості), дослідити нові способи поєднання досліджень та інновацій, залучити учасників з високим потенціалом, які зроблять свій значний внесок. Пропозиції стосуватимуться попередніх заходів для забезпечення зв’язку до початку конференції, місцевої організації, допомоги учасників і підведення підсумків конференції. Захід проводитиметься на початку 2018 р.
  • МЄТ «Теплиця» інновацій [2016]: дії для створення загальноєвропейського потенціалу для інновацій, розробок та підприємництва, що випливають з далекоглядних ідей з високим ступенем ризику проведення досліджень у міждисциплінарних науках і технологіях за підтримки МЄТ. «Теплиця» забезпечує підтримку інноваційних рішень, щоб допомогти подолати розрив між дослідженнями МЄТ та їх застосуванням в промисловості і для суспільства. Треба зосередитися на наданні особливої підтримки, в тому числі у подоланні ризиків, попереднім творчим та навчальним етапам інноваційних досліджень МЄТ, для яких ще рано застосовувати класичний шлях бізнес-планів та інвесторів, але все ще відкрито багато можливостей і шляхів пошуку. Широкий технологічний обсяг, значна специфіка МЄТ і взаємодоповнюваність існуючими «тепличними» ініціативами та інноваційними послугами мають першорядне значення. Це підрозділ також вітає підтримку дій, фінансованих в рамках МЄТ Launchpad (FETOPEN-04-2016-2017) для роботи в мережі та обміну інформацією.

Для кожного з пунктів сфери а) та с) фінансуватиметься лише одна дія.
Комісія вважає, що пропозиції, які запитують від ЄС фінансування у межах від 0,3 і 0,5 мільйонів євро у сферах а), b) і d), і до 1 млн євро у сфері с), дозволять вирішити це конкретне завдання відповідним чином. Тим не менш, це не виключає розгляд і вибір пропозицій, що запитують інші суми.

Очікувані результати:

Зміцнення всесвітньо визнаного європейського лідерства на початку дослідження далекоглядних, нових і виникаючих технологій за межами академічних знань і з активним залученням учених, громадян, новаторів і політиків.
Покращення довгострокового інноваційного потенціалу Європи завдяки великій кількості нових ідей і суб’єктів, готових просувати ці ідеї.
Поліпшення розуміння діапазону можливих механізмів впливу для довгострокових досліджень у галузі науки і техніки.
Поліпшення готовності всієї Європі брати участь в подоланні розрізненості науково-дослідницького співробітництва і в розвитку нових досліджень та інноваційних практик.