Print

FOF-05-2016: ПІДТРИМКА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЄВРОПІ

Мета:

Адитивне виробництво (АВ), у тому числі 3D-принтер, є одним з потенційних архітекторів майбутнього, який, для деяких заявників, вже досяг критичної точки зрілості. Європейські компанії, як і раніше сильні в деяких областях, але така діяльність вимагає високого рівня безперервних інновацій, особливо там, де швидко наздоганяють конкуренти. Є й інші галузі, які порівняно менш розвинені, і де передача технологій і їхнє прийняття не працює, що призводить до повільного засвоєння результатів.
Незважаючи на підтримку ЄС, на глобальній картині конкурентоспроможність європейських компаній знаходиться під загрозою залишитися без важливих інвестицій на міжнародному рівні. Більш того, спочатку треба вирішити деякі більш фундаментальні аспекти для того, щоб скористатися цією перспективною технологією.
Це необхідно для виявлення проблем і сучасних перешкод для подальшого розвитку АВ технологій в Європі. Більше того, треба мобілізувати зацікавлені сторони до використання можливостей АВ для бізнесу, полегшуючи розвиток цієї технології в Європі, і впровадити цілеспрямовану стратегією пропагування та підтримки технологій АВ.

Сфера:

Пропозиції повинні стосуватися більшості наступних аспектів:
Виявлення прогалин і можливостей для подальших досліджень та інновацій, а також визначення не-технологічних прогалин з метою розробки рекомендацій рамкових концепцій (наприклад, регулювання, стандартизація, державні закупівлі).
Діяльність з розвитку місцевих суспільних структур (фабрики думок і справ), заходи для заохочення діалогу та співпраці між різними рівнями (зацікавлених сторін і управління) та між ключовими стратегічними партнерами, державами-членами ЄС і Європейською комісією. Це широке багатостороннє (наука, політика, бізнес, суспільство) співтовариство на місцевому, регіональному, національному і на рівні ЄС дозволить розпочати інноваційне партнерство для розробки і тестування AВ.
Оцінювання чинних нормативних документів та норм права інтелектуальної власності, мікро- і макро-економічні оцінки можливостей і ризиків та їхнього впливу на соціальні аспекти і переваги на ринку праці.
Продуктивність і ефективність ресурсів, отриманих завдяки AВ і його вплив на європейську конкурентоспроможність у локалізованому виробництві, де більше товарів будуть виготовлені на попит з урахуванням індивідуальних особливостей та місця споживання.
Визначення поточних проблем для розповсюдження нових технологій у всіх галузях.
Розвиток кращих практик, щоб допомогти зацікавленим сторонам досягнути широкомасштабного розгортання.
Визначення проблем, які перешкоджають стимуляції інвестицій у нові технології АВ і сприяння успішним інноваційним рішенням AВ.
Підтримка обміну інформацією та співпраці між проектами, які фінансуються ЄС, розглядають одні й ті ж галузі застосування AВ та співпрацюють (зокрема, малі та середні підприємства).
Розробка нових інтегрованих конструкторських і виробничих парадигм, де знижується час на перепланування, перепрограмування і розвиток головного виробництва.
Зростання потенціалу навичок для інновацій та конкурентоспроможності з залученням академічних кіл для розвитку освітніх ресурсів, придатних для різних підходів навчання та навчальних програм для бакалаврів, магістрів і навчання протягом усього життя.
Оцінювання чинних нормативних документів та норм права інтелектуальної власності; захисту від підробок, особливо там, де виготовляються дорогі і / або важливі для безпеки товари; мікро- і макро-економічна оцінка можливостей та ризиків; її вплив на соціальні аспекти і переваги на ринку праці.
Пропозиції повинні включати організацію семінарів кращих міжнародних експертів та послуг ЄК з різних тем, спрямованих на розробку майбутньої дорожньої карти АВ, а також Міжнародну конференцію з AВ в кінці проекту.
Активна участь промислових партнерів є додатковою перевагою діяльності для забезпечення промислової актуальності і результативності науково-дослідної роботи, що буде відображено в оцінці в рамках критеріїв впровадження і впливу.
Комісія вважає, що пропозиції, які запитують від ЄС фінансування у межах від 750000 до 1000000 євро, дозволять вирішити це завдання відповідним чином. Тим не менш, це не виключає розгляд і вибір пропозицій, що запитують інші суми.
Лише одна пропозиція буде фінансуватися.

Очікувані результати:

Пропозиція повинна вплинути на Європейське співтовариство AВ наступним чином:
Створення мережі науково-дослідницьких і промислових партнерів для подальшого науково-дослідницького розвитку та промислових інновацій, сприяння обміну передовим європейським досвідом.
Створення зв’язків і зміцнення співробітництва з відповідними європейськими ініціативами та заходами, наприклад, Платформи адитивного виробництва в ManuFuture ЕТМ (Майбутні промислові технології) та ініціативи Авангард.
Прискорення промислової експлуатації, впровадження результатів АВ і полегшення міжгалузевого розповсюдження технологій.
Раннє усвідомлення ключових інноваційних розробок і передбачення нових бізнес-тенденцій і перспектив ринку.
Розвиток професійних та навчальних навичок в співтоваристві АВ як на академічному, так і на професійному рівні.
Долучення регулюючих органів для кращого розгляду відповідних питань на основі ретельної оцінки існуючої правової бази, норм інтелектуальної власності і потреб стандартизації.
Раціоналізація процесу для надання стандартів у якості документів Європейським організаціям стандартів.
Заохочення інвестицій учасників фінансових секторів у впровадження АВ.