Print

Програма «Горизонт 2020»

Європейська Комісія офіційно оголосила реалізацію нової програми «Горизонт 2020», яка призначена об’єднати все фінансування наукових досліджень та інновацій в ЄС та інших країнах.

Ця програма упроваджується в період з 2014 по 2020 рік із загальним бюджетом близько 87 млрд. євро.

Програма «Горизонт 2020» ставить за мету створення єдиного ринку праці у галузі наукових досліджень і інновацій для наукових колективів із країн Європейського Союзу, вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки а також Національної Академії Наук України та інших країн, які не входять до Європейського Союзу. У тому числі індустріальних країн з економікою перехідного періоду, країн розширення ЄС та країн, що розвиваються.

Таким чином виникає можливість інтеграції вітчизняного сектору наукових досліджень у Європейський дослідницький простір, отримання коштів для проведення наукових досліджень разом із партнерами із країн ЄС.

Програма «Горизонт 2020» об’єднує всі існуючі програми ЄС з фінансування наукових досліджень та інновацій, включаючи «Рамкову програму з досліджень», «Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій» і діяльність Європейського Інституту Інновацій та Технологій.

Особливістю нової програми «Горизонт 2020», як фінансового інструменту реалізації ініціативи ЄС у галузі досліджень і інновації у порівнянні з іншими програмами є наступне:

 • cпрощення фінансування робіт завдяки простій схемі відшкодування витрат і запровадженню єдиного підходу для учасників, скорочення часу на отримання грантів;
 • інтеграція досліджень та інновацій, фінансування проектів від ідеї до виходу на ринок;
 • зосередження на розвитку бізнес-можливостей із зосередженням на «суспільних викликах»;
 • надання більших можливостей молодим перспективним науковцям для просування своїх ідей та одержання фінансування.

 

Програма зосередить фінансування на трьох різних пріоритетах ЄС, які відповідають задачам програм «Європа 2020» та Інноваційного Союзу.

Перший напрямок. Excellent Science. Передова наука.

Цей напрямок полягає у підтримці найкращих ідей, розвитку талантів, надання окремим науковцям доступу до сучасної дослідницької інфраструк- тури. Цей напрямок передбачає:

 • підтримання найбільш талановитих науковців та їхніх груп за участю Європейської Ради з наукових досліджень та Фонду майбутніх та новітніх технологій;
 • забезпечення дослідників можливостями для навчання та кар’єрного зростання за допомогою акцій фонду Марії Склодовської Кюрі;
 • забезпечення підтримки Європейської дослідницької інфраструктури світового класу (у тому числі електронної), до якої матимуть доступ усі науковці в Європі і за її межами.

 

Другий напрямок. Industrial Leadership. Лідерство у промисловості.

Ця частина програми спрямована на те, щоб зробити Європу та інші країни світу більш привабливим місцем для інвестицій у наукові дослідження та інновації (включаючи екологічні інновації) шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу.

Цей напрямок забезпечить основні інвестиції в ключові промислові технології, надасть компаніям максимальні можливості подальшого розвитку, забезпечуючи їх достатнім рівнем фінансування, та допоможе інноваційним малим та середнім підприємствам вирости до ведучих світових компаній.

Ця частина програми ставить за мету таке:

 • забезпечувати лідерство у передових та промислових технологіях за рахунок підтримки інформаційно-комунікаційних технологій, нанотехно-логій, розробки нових матеріалів, біотехнологій, передових технологічних процесів та космічних технологій;
 • спрощувати доступ до ризикового фінансування;
 • надавати широку підтримку використанню інновацій в малих і середніх підприємствах.

 

Третій напрямок. Societal Challenges. Суспільні виклики.

Цей напрямок відповідає пріоритетам політики в рамках стратегії «Європа 2020» та викликам, які виникають перед громадянами Європи та інших країн світу. Цей напрям дозволить встановити зв’язки з діяльністю за програмою «Європейське інноваційне партнерство». Фінансування буде зосереджене на таких напрямках:

 • охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут;
 • продовольча безпека, стале сільське, лісове та водне господарство, дослідження води ( включаючи питну воду), біоекономіка;
 • безпечна, чиста та ефективна енергетика;
 • раціональний, «зелений» та інтегрований транспорт;
 • навколишнє середовище, клімат, ефективне використання ресурсів та сировини;
 • країни у світі, що змінюється – толерантне, прогресивне та розсудливе суспільство.