Print

Інформаційний бюлетень


Інформаційний бюлетень

HORIZON 2020
Leadership in enabling and industrial technologies.
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced Manufacturing and Processing Revised

ГОРИЗОНТ 2020
Лідерство у ефективних і промислових технологіях –
Нанотехнології, новітні матеріали, нові виробничі технології

2015

Нанотехнології, Сучасні Матеріали, Біотехнології,
і Передові Промислові Виробництва
ПРОЕКТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 2016-2017

Метою робочої програми роботи “Нанотехнології, сучасні матеріали і передові виробничі виробництва” є успішне освоєння, інтеграція і впровадження перспективних технологій в європейську промисловість. Дакі дії розглядаються як ключовий фактор зміцнення продуктивності та інноваційного потенціалу Європи, їх результатом стане стійке зростання конкурентоспроможності європейської економіки, забезпечення глобального лідерства у високотехнологічних прикладних секторах і можливість створення ефективних і стійких рішень соціальних проблем.

Умови:

Консорціум повинен включати в себе як мінімум три незалежні учасники з трьох різних держав-членів або асоційованих країн. Для інструменту малого та середнього бізнесу допускається один учасник. Участь третіх країн і міжнародних організацій можлива за умов, викладених у Робочій програмі 2016

Загальний бюджет – 230,84 € М

Одноетапні пропозиції:

  • Відкриття: 15 Жовтня 2015;
  • Закриття: 21 січня 2016.

 

Два етапи пропозиції:

  • Відкриття: 15 Жовтня 2015;
  • Закриття: 8 грудня 2015 (1 етап), 24 травня 2016 (2 етап).

 

Джерела інформації:

  • European Commission’s H2020 pages: http://ec.europa.eu/research/horizon2020
  • European Commission Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
  • EU Research and Innovation Programme: http://www.tekes.eu/
  • Partner Search: http://www.nmpteam.com/

 

СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОДУКТІВ З ВИСОКОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ ТА ДЛЯ ПОТРЕБ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

NMBP 01-2016: Нові гібридні матеріали для гетерогенного каталізу;

NMBP 02-2016: Сучасні матеріали для силової електроніки на основі технології широкозонних напівпровідників;

NMBP 03-2016: Інноваційні та стійкі матеріали для заміщення критичних матеріалів в енергетиці ;

NMBP 04-2017 Концепти структурованих сучасних матеріалів для інтелектуальних об’ємних структур;

NMBP 05-2017: Модифіковані сучасні матеріали для інноваційних продуктів з високою доданою вартістю;

NMBP 06-2017: Матеріали з підвищеною міцністю для будівель та інфраструктур, у тому числі для застосування на шельфі;

NMBP 07-2017: Системи дослідження матеріалів для моделювання їх властивостей, виробництва та оптимізації обробки;

ЗЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТ

NMBP-08-2016: Доступне зниження великовагових транспортних засобів і їх деталей беручи до уваги весь життєвий цикл

СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

NMBP 10-2016 Нанопідхід у виробництві біологічних препаратів;

NMBP 11-2017: Застосування інструменту ERA-NET в наномедицині;

NMBP 12-2017: Формування рекомендацій щодо методів управління ризиком застосування цілеспрямовано отриманих біоматеріалів в сучасних терапевтичних медичних медичних продуктах та/чи медичних пристроях;

NMBP 13-2017: Синергетичний ефект застосування ключових технлогіїй в сфері превентивної діагностики;

NMBP 14-2017: Нормативно-правова основа для оцінки ризиків-застосування наномедицини та та біоматеріалів;

NMBP 15-2017: Нанотехнології для візуалізації клітинних трансплантатів та регенеративних процесів в умовах живого організму;

NMBP 16-2017: Мобілізація європейської нано-біомедичної екосистеми;

СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

NMBP 17-2016: Матеріали і технологічні рішення для формування високоефективних фотовольтаїчних систем;

NMBP 18-2016: Сучасні матеріали для пристроїв накопичення енерегії інтегрованих в електромережі;

NMBP 19-2017: Економічно ефективні матеріали для технологій ” power-to-chemical»;

NMBP 20-2017: Високопродуктивні матеріали для оптимізації процесу накопичення CО2;

ЕКО-ДИЗАЙН І НОВІ СТІЙКІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ

NMBP 21-2016:Застосування інструменту ERA-NET для промислових виробничих технологій з акцентом на МСП в умовах глобальної конкуренції;

NMBP 22-2017 Бізнес моделі та промислові стратегії, що підтримують нові ланцюжки поставок для інноваційних продуктів-послуг.

МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ І СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ

NMBP-23-2016: Просування інтеграції моделювання матеріалів для бізнес-процесів з метою підвищення ефективності промислового розвитку та підвищення конкурентоспроможності

NMBP-24-2016: Розподілене моделювання матеріалів як спосіб укріпити європейські позиції в цій галузі та впровадити результати в прибуткове виробництво

NMBP-25-2017: Система нового покоління інтеграції матеріальних та нематеріальних модельних компонентів для підтримки інновацій в промисловості

НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ І УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗЯХ НАНОТЕХНОЛОГІЙ, СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ І БІОТЕХНОЛОГІЙ.

NMBP-26-2016: Аналітичні методи та інструменти при оцінці ризиків застосуання наноматеріалів

NMBP-27-2016: Просування інновацій в сфері безпеки через глобальну консолідацію та мереж з питань нанобезпеки і зміцнення європейської промисловості через кооперацію в цій галузі

NMBP-28-2017: Стантарти та стратегії в галузі дослідження, класифікації та групування з метою аналізу ризиків застосування;

NMBP-29-2017: Розширені і реалістичні моделі та методи оцінки небезпеки наноматеріалів.

ІННОВАЦІЙНЕ ТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ НОВИМИ
ТА КОНВЕРГЕНЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

NMBP-30-2016: Сприяння управлінню знаннями, формуванню мереж, та координації в області створення нових продуктів;

NMBP-31-2016: Президентські події;

NMBP-32-2016: Підтримка національних контактних пунктів;

NMBP-33-2016: Підтримка мереж та обміну передовим досвідом у використанні регіональних кластерних стратегій з акцентом на підтримці інновацій у тематичній області NMBP.

NMBP-34-2017: Керівництво інноваціями в сфері нанотехнологій через розширення взаємодії з суспільством;

NMBP-35-2017: Інноваційні рішення для збереження культурної спадщини 20-го століття

NMBP-36-2016: Політична підтримка програми Industry 2020 в коловій економіці

 

MSCA-RISE-2016: Обмін співробітниками для наукових досліджень та інновацій

MSCA-NIGHT-2016: ЄВРОПЕЙСЬКА НІЧ НАУКОВЦІВ

CO-CREATION-01-2017: ОСВІТА ТА НАВИЧКИ: НАДАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МОЛОДИМ ВИНАХІДНИКАМ ЄВРОПИ

ENG-GLOBALLY-04-2017: НАУКОВА ДИПЛОМАТІЯ ДЛЯ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА ЄС

FETOPEN-02-2016: МАЙБУТНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ – ВІДКРИТІ СПІЛЬНІ ДІЇ ТА ПІДТРИМКА

FOF-02-2016: МАШИНО- ТА РОБОТОСИСТЕМИ У ДИНАМІЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗОВНІШНІХ УМОВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ВПРОВАДЖЕНИХ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ.

FOF-05-2016: ПІДТРИМКА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЄВРОПІ