Print

Інформаційні джерела

HORIZON 2020http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020

CORDIS – Інформаційна служба ЄС з досліджень та розвитку http://cordis.europa.eu/home_en.html

Participant Portal – Портал для учасників Рамкової програми http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

NIP/Ukraine – http://fp7-ncp.kiev.ua

Покращення двостороннього науково-технологічного співробітництва з Україною http://www.bilat-ukr.eu/

Мережа міжнародної науково-технологічної співпраці з країнами Східної Європи і Центральної Азії http://www.inco-eeca.net/

Обмін інформацією з питань науки, технологій та інновацій між Європейським дослідницьким простром і країнами Східної Європи, Центральної Азії, Південного Кавказу http://www.increast.eu/

Європейський дослідницький простір http://ec.europa.eu/research/

Написання проектів. Фонди ЄС.