Print

MSCA-RISE-2016: Обмін співробітниками для наукових досліджень та інновацій

Мета:

Програма RISE сприяє міжнародному і міжгалузевому співробітництву завдяки обмінам співробітниками для проведення наукових досліджень та інновацій, і обмінам знаннями й ідеями між науковими дослідженнями та ринком (і навпаки).
Програма сприяє загальній культурі наукових досліджень та інновацій, які схвалюють і заохочують творчість та підприємництво, і допомагають перетворювати творчі ідеї на інноваційні продукти, послуги або процеси.

Сфера:

RISE долучає організації з академічних і неакадемічних галузей (зокрема малі та середні підприємства), розташованих в Європі (державах-членах ЄС та асоційованих країнах), а також країнах за межами Європи (третіх країнах).
Підтримка надається розвитку партнерських відносин у вигляді спільних науково-дослідницьких та інноваційних проектів. Проект спрямовано на обмін знаннями завдяки міжнародній, а також міжгалузевій мобільності через командирування співробітників, які займаються дослідженнями та інноваціями, з подальшим поверненням додому після закінчення дослідження.
Організації, які беруть участь у партнерстві, роблять безпосередній внесок у реалізацію спільного дослідницького або інноваційного проекту шляхом відрядження та/або приймання відповідних співробітників. Відрядження повинні завжди проходити між юридичними особами, незалежними один від одного [під незалежністю мається на увазі те, що зазначено у Статті 8 Правил участі у програмі Горизонт 2020].
Програма RISE має на меті використовувати знання представників організацій, які беруть участь у проекті, а також долучати інші засоби взаємодії; сприяти спільній діяльності, організації семінарів та конференцій для забезпечення обміну знаннями, придбання нових навичок для розвитку кар’єри співробітників науково-дослідницьких та інноваційних проектів.
Проекти RISE можуть зосередитися або на одному напрямі мобільності (міжгалузеве / міжнародне), або поєднати обидва.
Обміни можна проводити як для досліджень на ранній стадії, так і для досвідчених дослідників; вони також можуть включати адміністративних, управлінських та технічних співробітників, які безпосередньо беруть участь у дослідницькій та інноваційній діяльності проекту.
Підтримка обмінів між установами Європи (державами-членами ЄС та асоційованими країнами) охоплює тільки міжгалузеві відрядження.
Обміни між установами третіх країн можуть бути міжгалузевими, а також у межах однієї галузі.
Відрядження між установами країн третього світу або у межах однієї держави-члена ЄС, або асоційованої країни підтримуватись не будуть.

Очікувані результати:

На рівні співробітника:
Поліпшення навичок, як дослідницьких, так і пов’язаних з обмінами, які сприятимуть вдалішому працевлаштуванню та кар’єрному зростанню як у межах, так і поза межами наукових кіл.
Збільшення впливу результатів дослідницької та інноваційної діяльності; більше знань та ідей перетворяться на продукти та послуги.
Більший внесок в економіку знань і суспільство.
На рівні організації:
Зміцнення співробітництва та передачі знань між галузями і дисциплінами.
Зміцнення міжнародних і міжгалузевих мереж співпраці.
Підвищення потенціалу дослідницької та інноваційної діяльності організацій, які беруть участь у проекті.
На рівні системи:
Підвищення міжнародної, міждисциплінарної і міжгалузевої мобільності дослідників Європи.
Зміцнення бази кадрових ресурсів Європи у межах дослідницької та інноваційної діяльності.
Підвищення привабливості Європи в якості головного майданчику для проведення дослідницької та інноваційної діяльності.
Краща якість дослідницької та інноваційної діяльності, яка сприятиме конкурентоспроможності та зростанню Європи.