Print

Тексти наукових публікацій та описи патентів за результатами наукових досліджень у рамках виконання держбюджетних науково-дослідних робіт

2019 рік

ДН-01-17 «Створення багатофункціональних наукомістких методів енергетичного керування інженерією поверхонь контакту «колесо-рейка» для забезпечення еколого-ефективної передачі потужності», № держреєстрації: 0117U000561, науковий керівник Ковтанець Максим Володимирович, доц., канд. техн. наук

ДН-02-19 «Фундаментальні основи створення адекватно-спрямованого напружено-деформованого стану мульти-функціональних модулів вагоноконструкцій з можливостями перспективного широкого машинобудівного застосування» № держреєстрації: 0119U100437, науковий керівник Горбунов Микола Іванович, проф., д-р техн. наук

ДН-03-19 «Теоретико-методологічні основи управління для забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні в умовах гібридних загроз та постконфліктної трансформації» № держреєстрації: 0119U100436, науковий керівник  Клюс Юлія Ігорівна, доц., д-р екон. наук

ДН-04-19 «Духовна безпека студентської молоді: теоретичний та практичний аспекти» № держреєстрації: 0119U101691, науковий керівник Шевченко Галина Павлівна, проф., д-р пед. Наук

2018 рік

2017 рік