Print

ДН-01-17

«Створення багатофункціональних наукомістких методів енергетичного керування інженерією поверхонь контакту «колесо-рейка» для забезпечення еколого-ефективної передачі потужності», № держреєстрації: 0117U000561, науковий керівник Ковтанець Максим Володимирович, доц., канд. техн. наук

   

Наукові статті

   

1. Osenin Yu.Yu. Providing stable friction properties of disc brakes for railway vehicles / Yu.Yu. Osenin, O.V. Sergienko, I.I. Sosnov, A.V. Chesnokov, Mansur Al-Makhdi Douma // TRANSPORTbPROBLEMS. – 2017. –V. 12. – Issue 1. – Gliwice – Walbrzych (POLAND) – P. 63-71. Print ISSN: 1896-0596 (Scopus)

2. Osenin Yu.I. Using a wheel pair with a counter-flange to prevent derailment / Yu.I. Osenin, L.N. Degtyareva, G.Yu. Osenina, O.V. Sergienko, A.V. Chesnokov // TRANSPORT PROBLEMS. – 2017. –V. 12. – Issue 2. – Gliwice – Walbrzych (POLAND) – P. 13-18. Print ISSN: 1896-0596 (Scopus)

3. Osenin Yu.I. Improving safety of movement of mining transport by applying wheels with counter-flange / Yu.I. Osenin, L.N. Dehtiareva, G.Yu. Osenina, O.V. Serhiienkо // Науковий вісник НГУ. –2017. – № 2 (158). – С. 70-75. ISSN 2071-2227 (Scopus)

4. Gerlici J. Slipping and skidding occurrence probability decreasing by means of the friction controlling in the wheel-braking pad and wheel-rail contacts / J. Gerlici M. Gorgunov, K. Kravchenko,R. Domin, M. Kovtanets, T. Lack // «Manufacturing Technology». April 2017, Vol. 17 No 2. p.179-186. (Scopus)

5. Gorbunov M. Research to improve traction and dynamic quality of locomotives / Mykola Gorbunov, Vaclav Pistek, Maksym Kovtanets, Olena Nozhenko, Sergii Kara, Pavel Kučera // JVE International LTD. Vibroengineering Procedia. – 2017. – Vol. 13, ISSN 2345-0533. – P. 159-164. (Scopus)

6. Gerlici J. The innovative design of rolling stock brake elements / J. Gerlici, M. Gorbunov, K. Kravchenko, O. Prosvirova, T. Lack // VOLUME 19 COMMUNICATIONS 2A/2017. – Р. 23-28. (Scopus)

7. Горбунов М.І. Оцінка методів підвищення експлуатаційних характеристик залізничних гальмівних систем / М.І. Горбунов, Ю. Герліці, К.О. Кравченко, Т. Лак, О.В. Просвірова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 4 (234) 2017 – С. 81-85.

8. Горбунов М.І. Аналіз методів покращення фрикційних характеристик залізничних гальм / М.І. Горбунов, Ю. Герліці, О.В. Просвірова, К.О. Кравченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 4 (234) 2017 – С. 86-89.

9. Gerlici J. Control methods adhesion in contact wheel-rail / J. Gerlici, M. Gorbunov, K. Kravchenko, R. Domin, T. Lack, V. Hauser // Збірник наукових праць за матеріалами VII-ї Міжнародної науково- практичної конференції, Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня 2017р. – Сєвєродонецьк, 2017. – С. 40-42.

10. Gerlici J. To the issue of increasing the thermal stability of disc brakes / J. Gerlici, M. Gorbunov, K. Kravchenko, O. Prosvirova, T. Lack // Dynamical problems in rail vehicles 2017: Slovak – Polish scientific workshop: July 10th and 11th, 2017 Žilina, Slovak Republic: proceeding of the workshop. – Žilina: University of Žilina, 2017. – ISBN 978-80-554-1347-1. – P. 30-37.

11. Gorbunov M. Research of influence of electric current on tribocontact «wheel-rail» / M. Gorbunov, V. Nozhenko, J. Gerlici, O. Nozhenko, K. Kravchenko // Dynamical problems in rail vehicles 2017: Slovak – Polish scientific workshop: July 10th and 11th, 2017 Žilina, Slovak Republic: proceeding of the workshop. – Žilina: University of Žilina, 2017. – ISBN 978-80-554-1347-1. – P. 38-49.

12. Gerlici J. Rail vehicle dynamic properties improvement by means of the secondary suspension design modernisation / J. Gerlici, M. Gorbunov, Kater. Kravchenko, T. Lack, Kost. Kravchenko // Současné problémy v kolejových vozidlech: XXIII. konference s mezinárodní účastí: 20-22.09.2017 Česká Třebová, Česká republika: sborník příspěvků. –- Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. – ISBN 978-80-7560-085-1. – P. 101-108.

13. Горбунов Н.И. Улучшение динамических характеристик локомотива усовершенствованием конструкции опорно-возвращающих устройств / Н.И. Горбунов, Ю. Герличи, Е.А. Кравченко, T. Лак // Журнал Залізничний транспорту України № 3, 2017. – С. 14-21.

14. Gorbunov M. Technické riešenia pre zlepšenie charakteristík vypruženia koľajových vozidiel / M. Gorbunov, J. Gerlici, K. Kravchenko, R. Domin, V. Hauser, T. Lack // Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2017 [elektronický zdroj]: sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference : Ústí nad Labem, Česká republika, 11-13. října 2017. – Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2017. – ISBN 978-80-7561-083-6. – CD-ROM, [10] s.

15. Потапенко О.О. Обґрунтування економічної ефективності впровадження вдосконаленої конструкції гасителя коливань у візках вантажних вагонів / О.О.Потапенко, В.І. Могила // Міжнародний професійний журнал «Вагонний парк», 2017. – № 1 – 2 (118-119). – С. 28-31.

16. Потапенко О.О. Систематизація та класифікація конструкційних особливостей фрикційних клинів гасителів коливань візків вантажних вагонів / О.О.Потапенко, В.І. Могила // Вісник СНУ ім. В. Даля. – № 4 (234). – С. 189-194.

17. Горбунов М.І. Визначення перспективних методів підвищення ефективності гальмування з використанням експертного оцінювання / М.І. Горбунов, О.В. Просвірова, М.В. Ковтанець, К.О. Кравченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 31. – К.: ДУІТ, 2017.

18. Горбунов Н.И. Анализ и разработка путей повышения сцепных качеств локомотивов / Н.И. Горбунов, М.В. Ковтанец, Е.С. Ноженко, О.В. Просвирова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 31. – К.: ДУІТ, 2017.

19. Ковтанець М.В. Дослідження теплофізичних властивостей сплавів з ефектом «пам’яті», форми та можливості їх використання в конструкції вентильованого дискового гальма / М.В. Ковтанець, О.В. Просвірова // Вісник сертифікації залізничного транспорту. – №6. – ДОСЗТ, 2017. – С. 27-36.

20. Ковтанець М.В. Многокритериальная математическая модель управления сцеплением в контакте «колесо-рельс» / М.В. Ковтанець, О.В. Просвірова // Вісник сертифікації залізничного транспорту. – №6. – ДОСЗТ, 2017. – С. 6-14.

21. Кічкіна О.І. Удосконалення інформаційного забезпечення управління діяльністю транспортного підприємства / О.І. Кічкіна, А.В. Кічкін // Вісник національного університету «Львівська політехніка», збірник наукових праць, № 866 Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 25-28.

22. Нєженцев О.Б. Оптимізація параметрів частотного керування при гальмуванні кранів мостового типу / О.Б. Нєженцев, П.В. Збітнєв // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, №4(234). – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 176-181.

23. Нєженцев О.Б. Математичні моделі і програмне забезпечення для дослідження перехідних процесів вантажопідйомних кранів з частотним керуванням приводів пересування / О.Б. Нєженцев, Г.О. Бойко, П.В. Збітнєв // Збірник наукових праць Державного економіко- технологічного університету транспорту: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 30. – К.: ДЕТУТ, 2017. – С. 147-161.

24. Нєженцев О.Б. Анализ динамических нагрузок при торможении мостовых кранов с частотным управлением приводов передвижения / О.Б. Нєженцев, Г.О. Бойко, П.В. Збітнєв // Підйомно-транспортна техніка, №3(55). – Одеса, 2017. – С. 8-20. ISSN: 2311-0368 (Print), ISSN: 2409-1049 (Onlinet).

   
   

Отримані патенті

   

1. Патент на корисну модель № 115544 B61C 15/10 (2006.01) Система для безпосередньої подачі абразивного матеріалу в зону контакту колеса з рейкою / Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Ноженко В.С., Мокроусов С.Д., Просвірова О.В., опубліковано 25.04.2017, бюл. № 8.

2. Патент на корисну модель № 115547 G01N 3/56 (2006.01), G01N 19/02 (2006.01), B61C 15/14 (2006.01) Машина тертя для вивчення фрикційних властивостей контакту «колесо-рейка» / Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Ноженко В.С., Мокроусов С.Д., Просвірова О.В., Анофрієв А.Д., опубліковано 25.04.2017, бюл. № 8.

3. Патент на корисну модель № 116580 B61F 3/00 (2006) Вантажний візок типу 18-100 / Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Ноженко О.С., Мокроусов С.Д., Кравченко К.О., Просвірова О.В., Кара С.В., опубліковано 25.05.2017, бюл. № 10.

4. Патент на корисну модель № 116580 B61F 3/00 (2006) Вантажний візок типу 18-100 / Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Ноженко О.С., Мокроусов С.Д., Кравченко К.О., Просвірова О.В., Кара С.В., опубліковано 25.05.2017, бюл. № 10.

5. Патент на корисну модель № 116581 B61C 15/04 (2006.01) Спосіб безконтактного керування фрикційною взаємодією у двоточковому контакті колеса з рейкою / Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Ноженко В.С., Мокроусов С.Д., Кравченко К.О., Просвірова О.В., Кара С.В., опубліковано 25.05.2017, бюл. № 10.

6. Патент на корисну модель № 116583 B61C 15/04 (2006.01) Пристрій безконтактного керування фрикційною взаємодією у двоточковому контакті колеса з рейкою / Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Ноженко В.С., Мокроусов С.Д., Кравченко К.О., Просвірова О.В., Кара С.В., опубліковано 25.05.2017, бюл. № 10.

7. Патент на винахід № 115071 B61F 5/00, G01B 7/24 (2006.01), G08B 23/00 Пристрій для безперервного діагностування технічного стану нерознімних і рознімних з'єднань елементів тіл обертання / Смирний М.Ф., Марченко Д.М., Шапран Є.М., Бойко Г.О., Бігвава В.А., опубліковано 11.09.2017, бюл. № 17.

8. Патент на корисну модель № 120241 B60T 8/86 (2006.01) Багатопараметровий протиюзний датчик / Смирний М.Ф., Могила В.І., Горбунов М.І., Ковтанець М.В., опубліковано 25.10.2017, бюл. №19.

9. Патент на корисну модель № 120245 B61L 3/00, G01M 17/08 (2006.01) Пристрій для контролю положення колісної пари на рейковій колії / Смирний М.Ф., Могила В.І., Горбунов М.І., Ковтанець М.В., опубліковано 25.10.2017, бюл. №19.

10. Патент на корисну модель № 120249 B60T 8/86 (2006.01) Багатопараметровий протиюзний датчик / Смирний М.Ф., Могила В.І., Горбунов М.І., Ковтанець М.В., опубліковано 25.10.2017, бюл. №19.

11. Патент на корисну модель № 120251 B60L 3/10 (2006.01) Пристрій виявлення буксування та юзу коліс рейкового транспортного засобу / Смирний М.Ф., Могила В.І., Горбунов М.І., Ковтанець М.В., опубліковано 25.10.2017, бюл. №19.

12. Патент на корисну модель № 120252 B61L 3/00, B61L 3/22 (2006.01) Пристрій аварійної зупинки поїзда при сході вагона з рейок / Смирний М.Ф., Могила В.І., Горбунов М.І., Ковтанець М.В., опубліковано 25.10.2017, бюл. №19.

13. Патент на корисну модель № 120253 B61L 3/22 (2006.01) Пристрій для включення пневматичних гальм поїзда при сході коліс вагона з рейок / Смирний М.Ф., Могила В.І., Горбунов М.І., Ковтанець М.В., опубліковано 25.10.2017, бюл. №19.

14. Патент на корисну модель № 120258 B66D 5/08 (2006.01) Колодкове гальмо / Бойко Г.О., Носко П.Л., Збітнєв П.В., опубліковано 25.10.2017, бюл. №19.

15. Патент на корисну модель № 120373 B66C 9/00 (2006) Ходове колесо / Бойко Г.О., Збітнєв П.В., Коритний О.А., Мостовий М.К., опубліковано 25.10.2017, бюл. №19.

16. Патент на корисну модель № 121611 G01M 1/16 (2006.01) Спосіб діагностування тепловозних двигунів внутрішнього згоряння за нерівномірністю частоти обертання колінчастого вала та параметрами пускового струму / Смирний М.Ф., Могила В.І., Горбунов М.І., Ковтанець М.В., опубліковано 11.12.2017, бюл. №23.

17. Патент на корисну модель № 121612 G01L 1/00 (2006) Пристрій для визначення різниці механічних напружень у феромагнітних конструкціях / Смирний М.Ф., Могила В.І., Горбунов М.І., Ковтанець М.В., опубліковано 11.12.2017, бюл. №23.

18. Патент на корисну модель № 121614 B60T 8/86 (2006.01) Багатопараметровий протиюзний датчик / Смирний М.Ф., Могила В.І., Горбунов М.І., Ковтанець М.В., опубліковано 11.12.2017, бюл. №23.

19. Патент на корисну модель № 121616 G01N 3/00 (2006) Безконтактний вимірювач крутного моменту, частоти обертання вала та його прискорення / Смирний М.Ф., Могила В.І., Горбунов М.І., Ковтанець М.В., опубліковано 11.12.2017, бюл. №23.

20. Патент на корисну модель № 121649 B61F 5/12 (2006.01), B61F 5/06 (2006.01) Клиновий гаситель коливань візка вантажного вагона / Горбунов М.І., Могила В.І., Потапенко О.О., опубліковано 11.12.2017, бюл. №23.

21. Патент на корисну модель № 121656 B61F 5/12 (2006.01), B61F 5/06 (2006.01) Клиновий гаситель коливань візка вантажного вагона / Горбунов М.І., Могила В.І., Потапенко О.О., опубліковано 11.12.2017, бюл. №23.

22. Патент на корисну модель № 115545 B61F 5/12 (2006.01) Фрикційний клиновий гаситель коливань візка вантажного вагону / Могила В.І., Горбунов М.І., Потапенко О.О., Ковтанець М.В., опубліковано 25.04.2017, бюл. № 8.

23. Патент на корисну модель № 115546 B61F 5/12 (2006.01) Фрикційний клиновий гаситель коливань візка вантажного вагону / Могила В.І., Горбунов М.І., Потапенко О.О., Ковтанець М.В., опубліковано 25.04.2017, бюл. № 8.

24. Патент на корисну модель № 117968 Візок рейкового транспортного засобу / Михайлов Є.В., Горбунов М.І., Кроль О.С., Кравченко К.О., Семенов С.О., Фіронов Д.В., опубліковано 10.07.2017, бюл. № 13.

25. Патент на корисну модель № 113420 Колесо рейкового транспортного засобу / Михайлов Є.В., Горбунов М.І., Кравченко К.О., Семенов С.О., опубліковано 25.01.2017, бюл. № 2.

   

Подані заявки на винаходи та корисні моделі

   

1. Заявка на винахід №a201701575 Дисковий гальмівний механізм / Горбунов М.І., Герліці Ю., Лак Т., Хаусер В., Лоулова М., Горушенец Ю., Кравченко Катер.О., Ноженко О.С., Просвірова О.В., Кравченко Костян.О., заявл. 20.02.2017.

2. Заявка на винахід № а201703251 Стенд для дослідження гальмівних елементів рейкового рухомого складу і взаємодії колісної пари з рейковою колією / Герліці Ю., Лак Т., Горушенец Ю., Горбунов М.І., Кравченко К.О., Ноженко О.С., Хаусер В., Діжо Ян, Блатніцкий М., Кравченко О.П., заявл. 05.04.2017.

3. Заявка на винахід № а201712227 Спосіб підвищення ефективності гальмування та конструкція для його реалізації / Хаусер В., Горбунов М.І., Кравченко К.О., Герліці Ю., Резнічек Р., Лак Т., Кравченко О.П., заявл. 11.12.2017.

4. Заявка на винахід № а201712176 Спосіб підвищення ефективності використання гальмівних елементів та конструкція для його реалізації / Хаусер В., Горбунов М.І., Кравченко К.О., Герліці Ю., Резнічек Р., Лак Т., Кравченко О.П., заявл. 11.12.2017.

5. Заявка на корисну модель № u201709657 Колісна пара рейкового транспортного засобу / Михайлов Є.В., Горбунов М.І., Семенов С.О., заявл.03.10.17.

6. Заявка на корисну модель № u201709657 Спосіб підвищення зчеплення в зоні контакту колеса з рейкою / Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Ноженко О.С., Просіврова О.В., Кара С.В., Семенов С.О., Фоміна А.М., заявл. 30.10.17.

7. Заявка на корисну модель № u201710490 Спосіб оцінки енергії активації руйнування поверхневого шару матеріалів, деформованого тертям / Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Ноженко В.С., Просвірова О.В., Кара С.В., Грицаєнко І.І., заявл. 30.10.17.

8. Заявка на корисну модель № u201710460 Фрикційний клиновий гаситель коливань візка вантажного вагону / Потапенко О.О., Могила В.І., Горбунов М.І., заявл. 30.10.17.

9. Заявка на корисну модель № u201710462 Фрикційний клиновий гаситель коливань візка вантажного вагону / Потапенко О.О., Могила В.І., Горбунов М.І., заявл. 30.10.17.

10. Заявка на корисну модель № u201711375 Ходове колесо / Бойко Г.О., Курганов І.С., заявл. 20.11.17.

11. Заявка на корисну модель № u201711767 Пристрій для запобігання боксування коліс локомотива/ Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Ноженко В.С., Просвірова О.В., Житкевич В.Д., заявл. 20.11.17.

12. Заявка на корисну модель № u201711774 Спосіб управління зчепленням в зоні контакту колеса з рейкою / Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Просвірова О.В., Ноженко О.С., Щербаков В.Ю., заявл. 20.11.17.

13. Заявка на корисну модель № u201711775 Стенд для дослідження процесів при взаємодії колеса з рейкою / Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Бойко Г.О., Просвірова О.В., Абдулаєв В.В., заявл. 20.11.17.

   

Публікації у матеріалах конференцій

   

1. Горбунов Н.И. Тормозная колодка с температурным фазовым переходом / Н.И. Горбунов, Ю. Герлици, Е.А. Кравченко, В. Хаусер, Т. Лак // Материалы 15-й международной научно- технической конференции: «Наука – образованию, производству, экономике» БНТУ: Минск. 2017, Т.2. – С. 20.

2. Горбунов М.І. Інноваційна колодка з терморегулюванням / М.І Горбунов, Ю. Герлици, К.О. Кравченко, В. Хаусер // Тези доповідей LXXІІІ-ої наукової конференції професорсько- викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університет. – К: НТУ, 2017. – С. 52.

3. Gerlici J. Methods of stabilization of the adhesion coefficient of wheel with rail / J. Gerlici, M. Gorbunov, K. Kravchenko, R. Domin, T. Lack, V. Hauser // Енергооптимальні технології перевізного процесу: Тези ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22-26 травня 017 р.) – Дніпро.: ДНУЗТ, 2017. – С. 24-26.

4. Gerlici J. Analysis of innovative methods for modern rolling stock brake systems efficiency increase / J. Gerlici, M. Gorbunov, K. Kravchenko, O. Prosvirova, T. Lack, V. Hauser // SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z mezinárodní vědecké konference pro mladé vědecké pracovníky “Experimentální a výpočtové metody v inženýrství” Usti nad Labem, Czech Republic, (22-23 June 2017) – electronic publishing.

5. Gerlici J. Noise and temperature reduction in the contact of tribological elements during braking / Gerlici, M. Gorbunov, K. Kravchenko, O. Prosvirova, T. Lack // Book of abstracts XXII. Slovak–PolishScientific Conference on Machine Modelling and Simulations MMS 2017 September 5-8, 2017 Sklené Teplice, Slovakia, – p. 20.

6. Горбунов М.І. Аналіз методів покращення фрикційних характеристик залізничних гальм / М.І. Горбунов, Ю. Герліці, О.В. Просвірова, К.О. Кравченко // Збірник наукових праць за матеріалами VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня 2017р. – Сєвєродонецьк, 2017. – С. 72-73.

7. Горбунов М.І. Оцінка методів підвищення експлуатаційних характеристик залізничних гальмових систем / М.І. Горбунов, Ю. Герліці, К.О. Кравченко, О.В. Просвірова // Збірник наукових праць за матеріалами VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня 2017р. – Сєвєродонецьк, 2017. – С. 74-75.

8. Соснов І.І. Сцепление колесо-рельс при подаче в область контакта частиц окалины или магнетита / І.І. Соснов, Ю.І. Осенін, Ю.Ю. Осенін, О.В. Чесноков, О.В. Сергієнко //  Международная научно-техническая конференция «Полимерные композиты и трибология (ПОЛИКОМТРИБ-2017)», (27-30 июня 2017 г.) Гомель: ГНУ «ИММС НАН Беларуси». – С. 35.

9. Кічкіна О.І. Удосконалення інформаційного забезпечення управління діяльністю транспортного підприємства / О.І.Кічкіна, А.В. Кічкін // ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання».

10. Могила В.І. Концепція створення «інтелектуального» залізничного вагона / В.І. Могила, М.Ф. Смирний, М.Г. Алдокімов // Зб. наук. праць VII-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку транспорту і логістики», квітень 26-28. – С. 101-102.

11. Горбунов М.І. Удосконалення залізничних гальмівних фрикційних систем підвищенням енергоємності / М.І. Горбунов, О.В. Просвірова, К.О. Кравченко // Логістичне управління та безпека руху на транспорті:збірник наукових праць конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.). – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – С. 43-46.

12. Просвірова О.В. Перерозподіл навантажень при гальмуванні та прогнозування нерівномірного притиснення колодок до фрикційного елементу / О.В. Просвірова, С.В. Кара, М.І. Горбунов // Майбутній науковець – 2017: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 2 груд. 2016 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – С. 453-454.

13. Просвірова О.В. Регресійна модель зниження енергетичних витрат на самовентиляцію гальмівних дисків рухомого складу / О.В. Просвірова, М.В. Ковтанець, К.О. Кравченко // Збірник наукових праць студентів «Молодий науковець». – №1. – К.: ДУІТ, 2017. – С. 147-153.

14. Щербаков В.Ю. Математическая модель движения гранул сухого льда и их распределение по поверхности головки рельса / В.Ю. Щербаков, М.В. Ковтанец // Збірник наукових праць студентів «Молодий науковець». – №1. – К.: ДУІТ, 2017. – С. 105-114.

15. Nyezhentsev O. Dynamic loads when lifting cargo by bridge cranes during braking / O. Nyezhentsev, H. Tanich // International Scientific-Practical Conference of Young Scientists «BUILD- MASTER-CLASS-2017», 28.11-01.12.2017 in KNUCA. – Kyiv: KNUCA, 2017. – P. 304-305.