Print

ДН-05-16

Наукові статті

  1. Shevchenko, Halyna, and Antonenko, Tetyana. Futures Studies: Spirituality in the Cosmic Man. Philosophy and Cosmology, Volume 21, 2018: 123-130. DOI: 10.29202/phil-cosm/21/13 

  2. Шевченко Г.П. Художньо-естетична вихованість як ознака культурної особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018. Вип. 5(86) С. 288-299. .

  3. Шевченко Г.П. Взаємодія культури і духовності у вихованні особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018. Вип.6(87). С.287-298. .

  4. Антоненко Т.Л. Основні принципи становлення ціннісно-смислової сфери особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018. Вип. 5(86). С. 20-30. .Посилання

  5. Сафонова І. О. Акмеологічні аспекти розвитку професіоналізму майбутнього викладача вищої школи. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018. Вип. 1(82). С. 194-208. .Посилання

  6. Сафонова І.О. Про деякі аспекти виховання в сучасній педагогіці. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018. Вип. 5(86). С. 156-167. Посилання

  7. Bezuhla M. V. The value of knowledge as the basis for the spiritual and cultural highly educated personality development. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. За матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки» (23 травня 2018 року, м. Київ); 2018. Вип.3(84). Р. 15-28. . Посилання

  8. Безугла М.В. Освіта як потужний інструмент виживання людства в майбутньому: ключові завдання та їх особливості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018. Вип. 4(85). С.6-20. . Посилання