Print

ДН-06-16

«Розробка інноваційного інструментарію створення високоефективного вантажного вагону, як основа формування конкурентних переваг транспортних коридорів України», № держреєстрації: 0116U004160, науковий керівник, Горбунов Микола Іванович, проф., д-р техн. наук

   

Наукові статті

   

1. Domin R., Domin Iu., Cherniak G. Estimation of dynamic performances of the safe operation of high-speed electric train / Archives of transport. Vol. 41, Issue 1, 2017. – P. 7-16. 

2. Juraj Gerlici, Gorbunov Mykola ; Nozhenko Olena ; Lack Tomáš ; Kara Sergey ; Kravchenko, Kostiantyn. Some conceptual directions of new freight car bogie design /, In: Současné problémy v kolejových vozidlech : XXIII. konference s mezinárodní účastí : 20.-22.9.2017 Česká Třebová, Česká republika : sborník příspěvků. – Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. – ISBN 978-80-7560-085-1. – S. 109-116.

3. Gerlici J., Gorgunov M., Kravchenko K., Domin R., Kovtanets M., Lack T. Slipping and skidding occurrence probability decreasing by means of the friction controlling in the wheel-braking pad and wheel-rail contacts. «Manufacturing Technology». April 2017, Vol. 17 No 2. (SCOPUS) p. 179-186.

4. Горбунов М. І., Кара С. В., Ноженко О. С., Анофрієв А. Д. Перспективні напрями підвищення міцності бокових рам візків вантажних вагонів / Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 26- 27. – К.: ДЕТУТ, с. 148 – 154.

5. Gorbunov M., Kovtanec M., Domin U., Kravchenko K. Minimizing the risk of catastrophic situations in the operation of rail transport / Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. – Zeszyt 114, 2016 – Pp. 115 – 126.

6. Ноженко О.С., Черняк А.Ю., Мостович А.В. Дослідження динамічного впливу на колійну структуру / Вісник Житомирського державного технологічного університету. – №2 (77), 2016. – С. 181 – 192.

7. Дьомін Р.Ю., Дьомін Ю.В., Черняк Г.Ю. Визначення показників безпеки руху швидкісного електропоїзда шляхом комп’ютерного моделювання динаміки його вагонів / Вагонний парк – №1-2. 2016 – С. 32-34.

8. Chernyk G., Domin R., Nozhenko O., Mostovych A. About diagnosing of impact on track of railway vehicles / Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. – Zeszyt 112 – Pp. 59 – 69.

9. Кара С.В. Вдосконалення конструкції бокової рами трьохелементного візка вантажного вагону // Залізничний транспорт України. Науково-практичний журнал № 1/2017, С.32-35

10. Дьомін Р.Ю., Дьомін Ю.В. Впровадження AGCS-технологій — шлях до інтеграції залізниць України в європейську транспортну мережу / Вагонний парк – №5-6 (122–123), 2017. – С. 15-18.

11. Фомін О.В., Стецько А.А., Коваленко В.В. Систематизація конструктивно-технологічного впровадження попередньо напружених і/або деформованих складових вантажних вагонів за критерієм діючих навантажень на етапах життєвого циклу  // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ В.Даля, 2017. – № 4(234) – С. 219-226.

12. Фомін О.В., Осьмак В.Е. Сучасний метод електроерозійного відновлення шийки осі колісної пари автоматизованим обладнанням та її експериментальне дослідження // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДЕТУТ, 2017. – Вип. 30. – С. 123-129

13. Фомін, О.В. Горобченко О.М., Кочешкова Н.С., Коваленко В.В. Теоретичний базис параметричного синтезу несучих систем вагонів/ О.В. Фомін, // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна: науковий журнал. – м. Дніпро: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2017. – Вип. 4(70) – С. 117-128. doi 10.15802/stp2017/109641 

14. Фомин, А.В., Горбунов Н.И., Стецко А.А., Карпов А.П. Определение составляющих грузовых вагонов для создания направленного напряженно-деформированного состояния // Транспорт: Наука, техника, управление/ Всероссийский институт научной и технической информации РАН. 2017 № 10

15. Кара С.В. Покращення показників динаміки та міцності ходової частини вантажних вагонів шляхом конструктивного вдосконалення // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ В.Даля, 2017. – № 5(235) – С. 55 – 60.

   
   

Патенти

   

1. Патент України на корисну модель № 104537 Візок вантажного вагона / Дьомін Р.Ю.; Горбунов М.І.; Дьомін Ю.В.; Ноженко О.С.; Черняк Г.Ю.; Кара С.В.; Гриндей П.О.; Ноженко В.С. – 10.02.2016, бюл. № 3/2016.

2. Патент України на корисну модель № 104539 Бічна рама візка вантажного вагона / Дьомін Р.Ю.; Горбунов М.І.; Дьомін Ю.В.; Ноженко О.С.; Черняк Г.Ю.; Кара С.В.; Мостович А.В.; Кравченко К.О.; – 10.02.2016, бюл. № 3/2016.

3. Патент України на корисну модель № 104541 Спосіб ремонту бічних рам візків вантажних вагонів / Дьомін Р.Ю.; Горбунов М.І.; Дьомін Ю.В.; Ноженко О.С.; Черняк Г.Ю.; Кара С.В.; Мостович А.В.; Кравченко К.О.; Гриндей О.О. – 10.02.2016, бюл. № 3/2016.

4. Патент України на корисну модель № 104542 Візок вантажного вагона / Дьомін Р.Ю.; Горбунов М.І.; Дьомін Ю.В.; Ноженко О.С.; Черняк Г.Ю.; Кара С.В.; Мостович А.В.; Кравченко К.О. – 10.02.2016, бюл. № 3/2016.

5. Деклараційний патент України на корисну модель № 104543 Бічна рама візка вантажного вагона / Дьомін Р.Ю.; Горбунов М.І.; Дьомін Ю.В.; Ноженко О.С.; Черняк Г.Ю.; Кара С.В.; Мостович А.В.; Кравченко К.О. – 10.02.2016, бюл. № 3/2016.

6. Патент України на корисну модель № 105473 Стенд для статичних випробувань візків вантажних вагонів / Дьомін Р.Ю.; Горбунов М.І.; Кара С. В. ; Кельріх М.Б.; Кравченко К.О.; Мостович А. В.; Захарченко В.П. – 25.03.2016, бюл. № 6/2016.

7. Патент України на корисну модель № 105475 Залізнична цистерна / Горбунов М. І.; Кара С.В.; Мостович А. В.; Ноженко О. С.; Кравченко К. О.; Ковтанець М.В. – 25.03.2016, бюл. № 6/2016.

8. Патент України на корисну модель № 105476 Спосіб зміцнення бічних рам візків вантажних вагонів / Дьомін Р.Ю.; Горбунов М.І.; Кара С. В.; Гриндей П.О.; Ноженко О.С.; Мостович А.В. – 25.03.2016, бюл. № 6/2016.

9. Патент України на корисну модель № 105480 Спосіб підвищення міцності та покращення динаміки триелементних візків вантажних вагонів / Дьомін Р.Ю.; Горбунов М.І.; Кара С. В.; Дьомін Ю.В.; Черняк Г.Ю.; Ноженко О.С. – 25.03.2016, бюл. № 6/2016.

10. Патент України на корисну модель № 105629 Візок вантажного вагону / Горбунов М.І.; Дьомін Р.Ю.; Анофрієв А.Д.; Кара С.В.; Черняк Г.Ю.; Дьомін Ю.В.; Ноженко О.С.; Фомін О.В.; Кравченко К.О. – 25.03.2016, бюл. № 6/2016.

11. Патент України на корисну модель № 107079 Надресорна балка візка вантажного вагону / Горбунов М.І.; Дьомін Р.Ю.; Анофрієв А.Д.; Кара С.В.; Черняк Г.Ю.; Дьомін Ю.В.; Ноженко О.С.; Фомін О.В.; Мостович А.В. – 25.05.2016, бюл. № 10/2016.

12. Патент України на корисну модель № 107125 Надресорна балка візка вантажного вагону / Горбунов М.І.; Кара С.В.; Анофрієв А.Д.; Мокроусов С.Д.; Найш Н.М.;  Ноженко О.С.; Фомін О.В. – 25.05.2016, бюл. № 10/2016.

13. Патент України на корисну модель № 107126 Бічна рама візка вантажного вагона / Горбунов М.І.; Кара С.В.; Анофрієв А.Д.; Мокроусов С.Д.; Ноженко О.С.; Фомін О.В., Ковтанець М.В. – 25.05.2016, бюл. № 10/2016.

14. Патент України на корисну модель № 110386 Універсальний піввагон / Фомін О.В.; Фомін В.В.; Горбунов М.І.; Дьомін Р.Ю.; Мокроусов С.Д.; Кара С.В. – 10.10.2016, бюл. № 19/2016.

15. Патент України на корисну модель № 114019 Вантажний візок / Горбунов М.І., Герліці Ю., Лак Т., Ноженко О.С., Кравченко К.О., Кара С.В., Ноженко В.С., Просвірова О.В. – 27.02.2017, бюл. № 4.

16. Патент України на корисну модель № 114020 Візок вагона / Горбунов М.І., Герліці Ю., Лак Т., Ноженко О.С., Кара С.В., Хаусер В., Кравченко К.О., Просвірова О.В. – 27.02.2017, бюл. № 4.

17. Патент України на корисну модель № 114022 Візок вантажного вагона / Горбунов М.І., Герліці Ю., Лак Т., Ноженко О.С., Кара С.В., Хаусер В., Кравченко К.О., Просвірова О.В. – 27.02.2017, бюл. № 4.

18. Патент України на корисну модель № 115154 Візок вантажного вагона / Горбунов М.І., Герліці Ю., Лак Т., Ноженко О.С., Кравченко К.О.,  Кара С.В., Ноженко В.С., Просвірова О.В. – 10.04.2017, бюл. № 7.

19. Патент України на корисну модель № 116580 Вантажний візок типу 18-100 / Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Ноженко О.С., Мокроусов С.Д., Кравченко К.О., Просвірова О.В., Кара С.В. – 25.05.2017, бюл. № 10.

20. Патент України на корисну модель № 117942 Візок вагона / Горбунов М. І., Герліці Ю., Лак Т.; Ноженко О. С., Кравченко К.О., Кара С. В., Ноженко В. С., Просвірова О.В. – 10.07.2017, бюл. № 13.