Print

ДН-07-16

«Розвиток наукових принципів діагностування механічних транспортних систем на основі аналізу динамічних коливальних процесів їх елементів», № держреєстрації: 0116U005509, науковий керівник Ноженко Олена Сергіївна, старш. наук. співроб., канд. техн. наук

   

Наукові статті

   

1. Hauser V., Nozhenko O.S., Kravchenko K.O., Loulová M., Gerlici J., Lack T. Proposol of a Mechanism for Setting Bogie Wheelsets to Radisl Position while Riding Along Track Curve. «Manufacturing Technology». (Scopus) April 2017, Vol. 17 No 2. p. 186-192.

2. Hauser V., Nozhenko O.S., Kravchenko K.O., Loulová M., Gerlici J., Lack T. Impact of wheelset steering and wheel profile geometry to the vehicle behavior when passing curved track. «Manufacturing Technology». (Scopus) June 2017, Vol. 17, No. 3, p. 306-312.

3. Gerlici J., Gorbunov M., Nozhenko O., Pistek V., Kara S., Lack T., Kravchenko K. About creation of bogie of the freight car. Communications. Vol. 19, No. 2A/2017. Pp. 29 – 35. 2017.

4. Václav Píštěk, Pavel Kučera, Olena Nozhenko, Kostiantyn Kravchenko, David Svída. An unconventional rubber torsional vibration damper with two degrees of freedom. / VIBROENGINEERING PROCEDIA. SEP 2017, VOL. 13. Pp. 136 – 141. ISSN 2345-0533. (SCOPUS)

5. Evgeniy Suslov, Olena Nozhenko, Mostovych Anatolii, Václav Píštěk, Pavel Kučera. Using spectral analysis for flat wheel detections / VIBROENGINEERING PROCEDIA. SEP 2017, VOL. 13. Pp. 171 – 174. ISSN 2345-0533. (SCOPUS)

6. Mykola Gorbunov, Vaclav Pistek, Maksym Kovtanets, Olena Nozhenko, Sergii Kara, Pavel Kučera. Research to improve traction and dynamic quality of locomotives / VIBROENGINEERING PROCEDIA. SEP 2017, VOL. 13. Pp. 159 – 164. ISSN 2345-0533. (SCOPUS)

7. Olena Nozhenko, Ganna Cherniak, Vaclav Pistek, Evgeniy Suslov, Volodymyr Nozhenko, Kostiantyn Kravchenko, Pavel Kučera. Results of the experimental research of dynamic vibration processes of the rail for rolling stocks fault diagnostics / VIBROENGINEERING PROCEDIA. SEP 2017, VOL. 13. Pp. 165 – 170. ISSN 2345-0533. (SCOPUS)

8. Dizo J., Blatnicky M., Nozhenko O., Kravchenko K. Computer analysis of influence of the flexible body in multibody system of the rail vehicle bogie on outputs parameters // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 4 (234) 2017 – с. 14 – 20.

9. Hauser V., Loulová M., Nozhenko O.S., Kravchenko K.O. Modification of the wheel profile to improve vehicle efficiency during ride in small-radius curves / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 4 (234) 2017 – с. 21 – 25.

10. Loulová M., Hauser V., Nozhenko O.S., Kravchenko K.O. Analysis of tramway vehicle derailment safety during ride in curves with small radius / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 4 (234) 2017 – с. 26 – 30.

11. Loulová M., Suchánek A., Hauser V., Nozhenko O.S., Kravchenko K.O. Calculation methods of suspension stiffness determination / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 4 (234) 2017 – с. 31 – 36.

12. Gerlici J., Nozhenko O., Cherniak G., Gorbunov M, Domin R. The development of diagnostics methodological principles of the railway rolling stock on the basis of the analysis of dynamic vibration processes of the rail. / XXII. Slovak–Polish Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations MMS 2017 September 5 –8, 2017 Sklené Teplice, Slovakia.

   
   

Патенти та заявки на авторське право на твір

   

1. Заявка на авторське право на твір. Алгоритм попередньої обробки прискорень рейки при проходженні потяга щодо оцінки впливу його на колію Автори: Черняк Г.Ю., Дьомін Ю.В., Ноженко О.С., Дьомін Р.Ю.

2. Заявка на авторське право на твір. Алгоритм статистичної обробки прискорень рейки при проходженні потяга щодо оцінки впливу його на колію. Автори: Ноженко О.С., Черняк Г.Ю., Горбунов М.І., Дьомін Р.Ю., Мостович А.В., Суслов Є.Ф., Ноженко В.С.

3. Патент на корисну модель, кл. B61F5/30. Візок вагона / Горбунов М.І., Герліці Ю., Лак Т., Ноженко О.С., Кравченко К.О., Кара С.В., Ноженко В.С., Просвірова О.В. – № u201701624, заявл. 22.02.2017.

4. Патент на корисну модель, кл. B61F5/30. Візок вагона / Лоулова М., Хаусер В., Герліці Ю., Лак Т., Ноженко О.С., Кравченко О.П., Кравченко К.О., – № u201703246, заявл. 05.04.2017.

5. Патент на корисну модель № 114040, кл. B61F5/30. Візок транспортного засобу / Горбунов М.І., Ноженко О.С., Герліці Ю., Кара С.В., Кравченко К.О., Кравченко Костян.О., Ноженко В.С., Лак Т., Хаусер В., Горушенец Ю. – № а2017 06691, заявл. 29.06.2017.

6. Патент на винахід, кл. F16D65/847. Дисковий гальмівний механізм / Горбунов М.І., Герліці Ю., Лак Т., Хаусер В., Лоулова М., Горушенец Ю., Кравченко Катер.О., Ноженко О.С., Просвірова О.В., Кравченко Костян.О. – № а 2017 01575, заявл. 20.02.2016.

7. Патент на винахід, кл. B 60B E01B 11/36. Колісна пара візка рейкового транспортного засобу та колія криволінійної ділянки / Хаусер В., Герліці Ю., Лак Т., Лоулова М., Ноженко О.С., Кравченко К.О., Просвірова О.В. – № u2017 01589, заявл. 20.02.2017.

8. Патент на винахід, кл. B60В, Е01В 11/36. Колісна пара візка рейкового транспортного засобу та колія криволінійної ділянки / Хаусер В., Герліці Ю., Лак Т., Лоулова М., Ноженко О.С., Кравченко К.О. – № а2017 06685, заявл. 29.06.2017.

9. Патент на винахід, кл. B61F5/08, B61F5/16. Спосіб поліпшення динамічних характеристик рейкового транспортного засобу / Горбунов М.І., Ноженко О.С., Герліці Ю., Кара С.В., Кравченко Катер.О., Ноженко В.С., Лак Т., Блатницький М., Лоулова М. – № а2017 06692, заявл. 29.06.2017.

10. Патент на винахід, кл. B61F5/08, B61F5/16. Спосіб поліпшення динамічних характеристик рейкового транспортного засобу / Горбунов М.І., Ноженко О.С., Герліці Ю., Кара С.В., Кравченко Катер.О., Лак Т., Хаусер В., Фомін О., Діжо Я. – № а2017 06690, заявл. 29.06.2017.

11. Патент на винахід, кл. B61F5/30. Візок вагона / Лак Т., Герліці Ю., Кравченко К.О., Ноженко О.С., Кравченко О.П.. – № а2017 04926, заявл. 22.05.2017.

12. Патент на винахід, кл. В61С5/00. Маневровий двохдизельний тепловоз / Горбунов М.І., Ноженко О.С., Герліці Ю., Піштек В., Кара С.В., Кравченко Костян.О., Кучера П.. Кравченко Катер.О., Лак Т. – № а2017 06687, заявл. 29.06.2017.

13. Патент на винахід № 114040, кл. B61F3/00. Спосіб виготовлення візка вантажного вагона / Горбунов М.І., Ноженко О.С., Герліці Ю., Піштек В., Кара С.В., Кравченко Костян.О., Кучера П.. Лак Т. – № а2017 06688, заявл. 29.06.2017.

14. Патент на винахід, кл. F16C 27/04. Підшипник / Хаусер В., Кравченко К.О., Лоулова М., Герліці Ю., Лак Т., Ноженко О.С., Кравченко О.П., Сметанка Л., – № а2017 03241, заявл. 05.04.2017.

15. Патент на винахід, кл. G01M 17/08. Стенд для дослідження гальмівних елементів рейкового рухомого складу і взаємодії колісної пари з рейковою колією / Герліці Ю., Лак Т., Горушенец Ю., Горбунов М.І., Кравченко К.О., Ноженко О.С., Хаусер В., Діжо Ян, Блатніцкий М., Кравченко О.П. – № а2017 03251, заявл. 05.04.2017.

   

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей

   

1. Gerlici J., Gorbunov M., Nozhenko O., Lack T., Kara S., Kravchenko K. Some conceptual directions of creation new design of freight car bogie / Současné problémy v kolejových vozidlech. XXIII konference s mezinárodní účastí 20.–22. září 2017, Česká Třebová.

2. Dizo J., Blatnicky M., Nozhenko O., Kravchenko K. Influence of implementation of the flexible body into multibody system of the rail vehicle bogie on outputs parameters / Збірник наукових праць за матеріалами VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня 2017р. – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. – С. 37 – 40.

3. Loulová M., Hauser V., Nozhenko O., Kravchenko K. Control methods adhesion in contact wheel- rail / Збірник наукових праць за матеріалами VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня 2017р. – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. – С. 42 – 44.

4. Хаусер В., Лоулова М., Ноженко Е.С., Кравченко Е.А. Возможность снижения скорости скольжения в контакте колесо-рельс при движении в кривых малого радиуса / Збірник наукових праць за матеріалами VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня 2017р. – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. – С. 117 – 120.

5. Hauser V., Nozhenko O., Kravchenko K., Loulova M., Gerlici J., Lack T. Proposal of a steering mechanism for tram bogie with three axle boxes / TRANSCOM 2017, 31 May – 2 June 2017, High Tatras, Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic, p. 289 – 294.

6. Hauser V., Nozhenko O., Kravchenko K., Loulova M., Gerlici J., Lack T.Impact of three axle boxes 7bogie to the tram behavior when passing curved track // TRANSCOM 2017, 31 May – 2 June 2017, High Tatras, Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic, Pp. 295 – 300.

7. Nozhenko O.S., Hauser V., Kravchenko K., Loulová М. Zmenšenie odporu jazdy vozidla v oblúku koľaje malého polomeru / SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z mezinárodní vědecké konference pro mladé vědecké pracovníky “Experimentální a výpočtové metody v inženýrství” Usti nad Labem, Czech Republic, (22 – 23 June 2017) – electronic publishing.

8. Nozhenko O.S., Kravchenko K., Loulová М., Hauser V. Zmena režimu jazdy dvojkolesia v oblúku malého polomeru z hľadiska bezpečnosti proti vykoľajeniu / SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z 4 mezinárodní vědecké konference pro mladé vědecké pracovníky “Experimentální a výpočtové metody v inženýrství” Usti nad Labem, Czech Republic, (22 – 23 June 2017) – electronic publishing.

9. Gorbunov M., Gerlici J., Kara S., Nozhenko O., Chernyak G., Kravchenko K., Lack T.. New approaches to the classification and development of the principled schemes of bogies of the wagons / SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z mezinárodní vědecké konference pro mladé vědecké pracovníky “Experimentální a výpočtové metody v inženýrství” Usti nad Labem, Czech Republic, (22 – 23 June 2017) – electronic publishing.

10. Gorbunov M., Nozhenko V., Gerlici J., Nozhenko O., Kravchenko K. Researches of influence of electric current on tribocontact "wheel-rail". DynRail, July, 2017.

11. Hauser V., Nozhenko O.S., Kravchenko K.O., Loulova M., Gerlici J., Lack T. Car body and bogie connection modification for track curves passability improvement / Book of abstracts XXII. Slovak–Polish Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations MMS 2017 September 5 –8, 2017, Sklené Teplice, Slovakia, p. 50.

12. Hauser V., Nozhenko O.S., Kravchenko K.O., Loulova M., Gerlici J., Lack T. Innovative wheel tread design aimed to tramcar-track interaction improvement when passing curves of a small radius / Book of abstracts XXII. Slovak–Polish Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations MMS 2017 September 5 –8, 2017Sklené Teplice, Slovakia, p. 51.

13. Бойко Я.Г., Ноженко О.С. Результати експериментальних досліджень щодо оцінки технічного стану залізничних транспортних засобів // Майбутній науковець – 2017: всеукраїнська науково-практична конференція.

14. Курганов І.С., Мостовий М.С., Ноженко О.С. Методика проведення експриментальних досліджень щодо оцінки технічного стану залізничних транспортних засобів // Майбутній науковець – 2017: всеукраїнська науково-практична конференція.