Print

ДН-09-17

Наукові статті

 1. Domin R., Domin Iu., Cherniak G. Estimation of dynamic performances of the safe operation of high-speed electric train / Archives of transport. Vol. 41, Issue 1, 2017. – P. 7-16

 2. Fomin, O. The influence of implementation of circular pipes in load-bearing structures of bodies of freight cars on their physico-mechanical properties / O. Fomin, A. Lovskaya, A. Plakhtiy, V. Nerubatsky // // Scientific Bulletin of National Mining University. 2017, Issue 6 (162), p.89-96 Посилання

 3. Gorobchenko, O. Study of the influence of electric transmission parameters on the efficiency of freight rolling stock of direct current [Text] / О. Gorobchenko, O. Fomin, V. Fomin, V. Kovalenko// Eastern-European journal of enterprise technologies. 2018. – 1/3(91). – Р. 60-67 (DOI: 10.15587/1729-4061.2018.121713) Посилання

 4. Okorokov, A. M. Research into a possibility to prolong the time of operation of universal semi-wagon bodies that have exhausted their standard resource [Text] / A. M. Okorokov, O. V. Fomin, A. O. Lovska, R. V. Vernigora, I. L. Zhuravel, V. V. Fomin// Eastern-European journal of enterprise technologies. 2018. – 3/7(93). – Р. 20-26 (DOI: 10.15587/1729-4061.2018.131309) Посилання

 5. Gorbonov, Mykola Creation of the Image of the New Generation Freight Car Bogie / Mykola Gorbonov, Sergii Kara, Olena Nozhenko, Oleksii Fomin, Gediminas Vaičiūnas, Viačeslav Petrenko // The proceedings of the 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018. –   Р. 1277-1283

 6. Fomin, O.  Scientific Substantiation of Thermal Leveling for Deformations in the Car Structure / Oleksiy Fomin, Oleksandr Logvinenko, Oleksiy Burlutsky, Andriy Rybin //   International Journal of Engineering & Technology. – Vol. 7, No 4.3 (2018) – Р.  125-129.  (DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19721) Посилання

 7. Gorbunov, M. New principle schemes of freight cars bogies / M. Gorbunov, J. Gerlici, S. Kara, O. Nozhenko, G. Chernyak, K. Kravchenko, T. Lack// «Manufacturing Technology». Volume 18, Issue 2, 1 April 2018, P. 233-238.

 8. Gerlici J. Slipping and skidding occurrence probability decreasing by means of the friction controlling in the wheel-braking pad and wheel-rail contacts / J. Gerlici, M. Gorgunov, K. Kravchenko, R. Domin, M. Kovtanets, T. Lack // «Manufacturing Technology». April 2017, Vol. 17 No 2. p. 179-186.

 9. Gerlici J. Experimental Rigs for Wheel /Rail Contact Research / J. Gerlici, M. Gorgunov, K. Kravchenko, A. Kostyukevich, O. Nozhenko, T. Lack // «Manufacturing Technology». October 2016, Vol. 16 No 5. p. 909-916.

 10. Gerlici J. About creatiion of bogiie of the freiight car / J. Gerlici, M. Gorbunov, O. Nozhenko, V. Pistek, S. Kara, T. Lack, K. Kravchenko // Communications – Scientific Letters of the University of Zilina 19(2), 2017, pp. 29-35.

 11. Gorbunov M. Supplying system abrasive material with automatic dosing control / M. Gorbunov, V. Pistek, M. Kovtanets, O. Nozhenko, S. Kara, P. Kucera // VIBROENGINEERING PROCEDIA. MAY 2018, VOLUME 18, – Pp. 207 – 214. Посилання

 12. Oleksij Fomin, Juraj Gerlici, Alyona Lovskaya, Mykola Gorbunov, Kateryna Kravchenko, Pavlo Prokopenko and Tomas Lack Dynamic loading of the tank container on a flat wagon considering fittings displacement relating to the stops // MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 234. 05002 (DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823405002) Посилання

 13. Oleksij Fomin, Juraj Gerlici, Alyona Lovskaya, Kateryna Kravchenko, Pavlo Prokopenko, Anna Fomina and Vladimír Hauser Research of the strength of the bearing structure of the flat wagon body from round pipes during transportation on the railway ferry// MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 235. 00003 (DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823500003) Посилання

 14. Дьомін Р.Ю., Дьомін Ю.В. Впровадження AGCS-технологій — шлях до інтеграції залізниць України в європейську транспортну мережу / Вагонний парк. – №5-6 (122–123), 2017. – С. 20- https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/06_16_S_10.pdf Посилання

 15. Дьомін Р.Ю. Дослідження втомного руйнування бандажів коліс тягового рухомого складу / Вісник НТУ “ХПІ». – №20 (1242), 2017. – C. 77-83. Посилання

 16. Фомін, О.В. Аналіз випробувань модернізованих спеціалізованих вагонів-хоперів для окатишів та агломерату моделі 20-9749 / О.В Фомін, С.Ю. Сапронова, Н.С. Кочешкова, В.В. Фомін // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – Київ: НТУ, 2017. – Вип.1(37). – С. 392-401 Посилання

 17. Фомін, О.В. Сучасний стан конструктивної досконалості бункерних вагонів для перевезення зернових та перспективи їх розвитку / Фомін О.В., Мурашова Н.Г., Воропай В.С., Коваленко В.В. // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. Вип. 34. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т»,  2017.– С. 192-201. Посилання

 18. Фомін, О.В. Систематизація конструктивно-технологічного впровадження попередньо напружених і/або деформованих складових вантажних вагонів за критерієм діючих навантажень на етапах життєвого циклу / Фомін О.В., Стецько А.А., Коваленко В.В. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 4(234) – С. 219-226. Посилання

 19. Фомін, О.В. Наукове обґрунтування вибору геометричних параметрів зон нагріву при термічній правці елементів несучих систем вантажних вагонів / Фомін О.В., Логвіненко О.А., Бурлуцький О.В. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 4(234) – С. 227-232 Посилання

 20. Фомін, О.В. Процедура правки технологічно-деформованих вагонних металоконструкцій шляхом створення внутрішнього напруженого стану термічним впливом / Фомін О.В., Логвіненко О.А., Бурлуцький О.В. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 3(233) – С. 234-238 Посилання

 21. Фомін, О.В. Теоретичний базис параметричного синтезу несучих систем вагонів/ О.В. Фомін, О.М. Горобченко, Н.С. Кочешкова, В.В. Коваленко// Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна: науковий журнал. – м. Дніпро: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2017. – Вип. 4(70) – С. 117-128. doi 10.15802/stp2017/109641 Посилання

 22. Фомін О. В. Сучасний метод електроерозійного відновлення шийки осі колісної пари автоматизованим обладнанням та її експериментальне дослідження / О. В. Фомін, В. Є. Осьмак // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія : Транспортні системи і технології. – 2017. – Вип. 30. – С. 123-129. Посилання

 23. Фомін, О.В. Поліпшення несучої здатності вагона-хопера для перевезення зерна з метою підвищення опору динамічним зусиллям / Фомін О.В., Прокопенко П.М., Горбунов М.І. Сапронова С.Ю.// Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 5(235) – С. 88-99. Посилання

 24. Фомін, О.В. Термічна правка технологічно-деформованих верхніх обв’язувань піввагонів / О.В. Фомін, О.В. Бурлуцький, М.І. Горбунов, О.А. Логвіненко, А.М. Фоміна // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин. – 2017. – N 39. – С. 76-80. – Режим доступу : DOI : 10.20998/2078-9130.2017.39.115771 Посилання

 25. Фомін, О.В. Дослідження конструкції довгобазного вагона-платформи на міцність / О.В. Фомін, Д.В. Федосов-Ніконов  // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДЕТУТ, 2017. – Вип. 31. – С. 140-147 Посилання

 26. Кара С.В. Покращення показників динаміки та міцності ходової частини вантажних вагонів шляхом конструктивного вдосконалення // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ В.Даля, 2017. – № 5(235) – С. 55 – 60. Посилання

 27. Фомін, О.В. Математичне описання термічної правки вагонних металоконструкцій / О.В. Фомін, М.І. Горбунов, О.В. Бурлуцький, О.А. Логвіненко, А.М. Фоміна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського:Серія: Технічні науки. – Київ: ТНУ імені В.І. Вернадського, 2018 – Том 29 (68) № 1 2018, Частина 3 – С. 151-155 Посилання

 28. Фомін, О.В. Формалізовані описання  конструкцій кришок люків напіввагонів (частина 2) / Фомін О. В., Горбунов М. І., Коваленко В. В., Флярковська В.О. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 1(242) – С. 145-152. Посилання

 29. Фомін, О.В. Формалізовані описання  конструкцій кришок люків напіввагонів (частина 1) / Фомін О.В., Горбунов М.І, Коваленко В.В, Міщук І.Р.// Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 2(243) – С. 216-224. Посилання

 30. Фомін, О.В. Комп’ютерне моделювання впровадження попередньо-стискаючого конструктиву в рами не тягових залізничних транспортних засобів з врахуванням дії вертикальної навантаженості / Фомін О.В., Стецько А.А..// Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 2(243) – С. 225-232 Посилання

 31. Фомін, О.В. Концептуальні основи термічної правки / Фомін О.В., Бурлуцький О.В, Горбунов М.І., Логвіненко О.А.// Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 2(243) – С. 233-236. Посилання

 32. Фомін, О.В. Теоретично-експериментальне визначення коефіцієнту стійкості вагона-платформи в залежності від експлуатаційно-деграційних змін тари  / Фомін О.В., Прокопенко П.М. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 2(243) – С. 237-242. Посилання

 33. Фомін, О.В. Структурно-функціональне описання конструкції кришки люка/ О.В. Фомін, М.І. Горбунов, Н.С. Кочешкова, В.В. Коваленко// Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна: науковий журнал. – м. Дніпро: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2018. – Вип. 2(74) – С. 133-146. doi: 10.15802/stp2018/130014 Посилання

 34. Горбунов, М.І. Комплексний розрахунок виконання кришки люка напіввагона з різнотипних матеріалів із проміжним ш-подібним обв’язуванням / М.І. Горбунов, О.В. Фомін, А.О. Ловська, В.В. Коваленко// Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна: науковий журнал. – м. Дніпро: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2018. – Вип. 3(75) – С. 138-148. doi 0.15802/stp2018/132863stp.diit.edu.ua/issue/download/6917/3404 Посилання

 35. Горбунов, М.І. Уточнення показників міцності кришки люка напіввагона, моделюванням додаткових розрахункових режимів / Горбунов М. І., О.В. Фомін, А.О. Ловська, В.В. Коваленко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Транспортне машинобудування, № 29 (1305) 2018. – С. 38-45. Посилання