Print

ВП «Іскра»

   

Наукові статті

   
 1. Shvedchykova I., Mohmed Jasim Jasim, Shevchenko O., Soloshych I. Numerical Analysis of the Informational Parameters of the Magnetic Fields in the Area of the Defects of Wheel Pairs Axes // International Journal of Engineering &Technology, 2018, No 4.3, Special Issue 3, рр. 115-119. Посилання

 2. Gerlici J, Шведчикова І.О., Романченко Ю.А., Нікітченко І.В. Determination of the rational geometrical parameters of plate type elements of magnetic matrix of the polygradient separator // Electrical engineering & electromechanics, 2018, No. 4, pp. 58-62. Посилання

 3. Gerlici J., Shvedchikova I.A., Nikitchenko I.V., Romanchenko J.A. Investigation of influence of separator magnetic system configuration with permanent magnets on magnetic field distribution in working area. Electrical engineering & electromechanics, 2017, no.2, pp. 13-17. Посилання

 4. Shvedchykova I. Comparative analysis of inhomogeneity degree of magnetic field of polygradient magnetic separators for purification of bulk materials [Text] / I. Shvedchykova, Ju. Romanchenko, I. Nikitchenko // Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), 15-17 Nov. 2017, Kremenchuk, Ukraine, p.144 – 147. https://ieeexplore.ieee.org/document/8248873

 5. Жидков А.Б. Модель накопичення втомних пошкоджень та формування переддефектного стану металоконструкцій / Д.Н. Марченко, А.Б. Жидков // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – 2017. – № 8 (238). – С.98-103. Посилання

 6. Жидков А.Б. Визначення переддефектного стану елементів металоконструкцій при втомному руйнуванні за допомогою магнітометричних методів / А.Б. Жидков // Наукові праці Донецького національного технічного університету». Серія електротехніка і енергетика. – 2017. – № 1(18). – С. 71-77. Посилання

 7. Шведчикова И.А. Экспериментальная установка для исследования  магнитных полей рассеяния дефектов ферромагнитных изделий / И.А. Шведчикова, А.И. Шевченко, Н.Л. Путкарадзе // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – 2017. – № 3 (233). – С. 246-251. Посилання

 8. Жидков А.Б. Використання сучасних методів магнітометрії для дефектоскопії технічних об’єктів / А.Б. Жидков // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2017. – Випуск 4(96). – С. 185-193. Посилання

 9. Shvedchykova I. Analysis of magnetic field distribution in matrix of magnetic separator with lamellar polygradient medium / I. Shvedchykova, J. Romanchenko, I. Nikitchenko // EUREKA: Physics and Engineering. – 2017. – № 2. – P. 40-46. Посилання

 10. Шведчикова І.О. Аналіз підходів до усунення магнітних завад при ферозондовому контролі осей колісних пар // Вісник СНУ ім. В. Даля / І.О. Шведчикова, О.І. Шевченко, І.В. Нікітченко. – 2018.   № 3 (244). – С. 130-135. Посилання

 11. Шведчикова І.О. Аналіз методів неруйнівного контролю осей колісних пар / О.В. Губаревич, І.О. Шведчикова // Збірник наукових праць Державного  університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 32. Т.1. – К.: ДУІТ, 2018. – С. 26-44. Посилання