Науковий потенціал   Print

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників СНУ ім. В.Даля, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менш п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus.