Print

NMBP 01-2016: Нові гібридні матеріали для гетерогенного каталізу

Проблематика:

У багатьох випадках прикладне застосування досліджуваних органічних і неорганічних гібридних (композитннх) матеріалів та досягнення їх особливих властивостей утруднене внаслідок слабкості хімічних (ван дер Ваальсові та водневі зв’язки) взаємодій між неорганічними структурними блоками, що призводить, зокрема, до сепарації компонент, агломераційних ефектів, розділенню фаз, низької механічної стійкості матеріалу. Це особливо важливо у випадку матеріалів, призначених до застосування в якості гетерогенних каталізаторів, для яких надійні зв’язки між окремими компонентами дозволити б досягнути вищої функціональності, зокрема в плані багаторазового використання каталізатора. Навіть у випадку реалізації каталітичної реакції на межі розділу фаз, коли сильні хімічні зв’язки запобігають видаленню активних компонент, реалізація ковалентних зв’язків є оптимальнішим варіантом. Важливим фактором, який впливає на ефективність гетерогенних каталізаторів є доступність активної компоненти, що можливо реалізувати через формування пористої мікроструктури або слабо зшитої структури, яка дозволить реалізувати набухання гібридного каталізатора в реакційному середовищі за умови розчинення підкладки. В останньому випадку, важливу роль відіграє полярність середовища, в якому здійснюється каталіз і значимою є взаємодія між матеріалом-каталізатором та полярними частинками.

Область застосування:

Пропонується дослідження та створення концептів гібридних матеріалів для гетерогенного каталізу, з застосуванням темплатних методик і одностадійного синтезу з метою: І) формування стабільної структури, з реалізацією ковалентних зв’язків між органічними і неорганічними компонентами; II) забезпечення доступності поверхні активного каталітичного матеріалу шляхом модифікації його морфології і підбору полярності матеріалів, відповідно до наперед заданих умов.. Пропонується звернути увагу на можливість варіації ступеня зшивки отриманих гібридних матеріалів шляхом зміни технологічних параметрів синтезу для отримання різних мікроструктур. Нові способи отримання матеріалів повинні базуватися на простих стадійних синтезах, бути масштабованими і придатними до застосування в промислових умовах.

Рівень технологічної готовності та планований бюджет

Планується зосередити діяльність в діапазоні ступеней технологічної готовності проектів від 3 до 5. Європейська комісія вважає, що пропозиції, що претендуватимуть на фінансування з боку ЄС в діапазоні 5 -8 млн EUR до дозволять вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Пропозиції, що передбачатимуть інші рівні фінансування також будуть розглянуті. Планується фінансування не більше 2-х пропозицій.

Очікуваний ефект:

  • Наукові та технологічні прориви в розробці нових концепцій при створенні гібридних матеріалів для промислового гетерогенного каталізу;
  • Формулювання ідей щодо каталітичного формування C-C та створення гібридних каталізаторів, отримання цінних сполук біологічного та фармацевтичного значення;
  • Створення нових твердотільних гібридних каталізаторів підвищенної ефективності, що забезпечит економічні та екологічні вигоди.

Враховуючи передовий характер пропонованої області, вплив на європейську промисловість очікується в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Тип дії:

Науково-дослідні та інноваційні дії