Print

NMBP 03-2016: Інноваційні та стійкі матеріали для заміщення критично важливих матеріалів в енергетиці

Проблематика:

Прагнення Європейського Союзу до створення безпечної, конкурентоспроможної та стабільної енергетичної системи до 2050 року стало пріоритетом. Електроенергосистема буде відігравати ключову роль у загальному енергобалансі, з конкретними проблемами для досягнення балансу між генерацією електроенергію, її перетворенням, транспортуванням та використанням. Застосування критично важливих матеріалів (CRM) може стати проблемним питанням при застосуванні в енергосистемі різноманітних технологій, що передбачатимуть їх застосування при різних сценаріях, описаних в Енергетичній дорожній карті ЄС 2050 Навіть якщо ступінь вторинного використання для деяких з цих матеріалів може бути оптимізована та максимально продовжена, загальне зростання попиту на критично важливих матеріалів вимагає пошуку їх заміщень впродовж наступного десятиліття. Це вузьке завдання є частиною пріоритетної галузі “Заміна сировини” Європейського Інноваційного Партнерства (EIP) в газузі сировинних матеріалів.

Область застосування:

Пропозиції повинні стосуватися розробки інноваційних, стійких і рентабельних матеріалів для заміщення (I) важких рідкоземельних елементів, при їх застосуванні в постійних магнітах і / або (II) критично важливих матеріалів в пристоях для накопичення енергії та / або (III) критично важливих матеріалів для каталізаторів у пристроях генерації енергії та / або (IV) в критично важливих матеріалів для використовуваних фотогальванічних елементів. Заміна критично важливих матеріалів для освітлювальних пристроїв виходить за рамки цієї теми. Для забезпечення промислової актуальності і результативності науково-дослідницьких дій, економічна ефективність і комерційно-експлуатаційний потенціал пропонованих рішень повинен бути співмірний з концептами найсучасніших рішень існуючими сьогодні на ринку.

Можливі горизонтальні аспекти темами:

У відповідності з стратегічнми цілями Євросоюзу в галузі міжнародного співробітництва в науці та інноваціях (COM (2012) 497), заохочується міжнародне співробітництво у відповідності з діючими правилами участі (зокрема з Японією і Сполученими Штатами Америки). Рівень міжнародного співробітництва матиме значення при оцінці пропозиції. Планована діяльність повинна відповідати діапазону технологічних рівнів готовності (TRL) від 4 до 6. Європейська комісія вважає, що пропозиції, що претендуватимуть на фінансування з боку ЄС в діапазоні 3 -5 млн EUR дозволять вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Пропозиції, що передбачатимуть інші рівні фінансування також будуть розглянуті.

Очікуваний ефект:

  • різко зменшується або повністю усувається присутність критично важливих сировинних матеріалів при збереженні або підвищенні рівня продуктивності нових матеріалів у відповідності з частинами SET-плану Комплексної дорожньої карти ЄС та її додатків, які доступні за адресою available at http://setis.ec.europa.eu/set-plan-implementation/towards-integrated-roadmap-and-action-plan
  • зниження майбутніх ризиків при роботі в ланцюга постачання матеріалів в технологіях, використовуваних в електроенергетичній системі;
  • сприяння досягненню політики ЄС COM (2011) 25: Розв’язок проблем сфері товарних ринків і сировини;
  • сприяння досягненню цілей EIP в галузі сировинних матеріалів.

 

Тип дії:

Науково-дослідні та інноваційні дії