Print

NMBP 05-2017: Модифіковані сучасні матеріали для інноваційних продуктів з високою доданою вартістю;

Проблематика:

Креативні виробництва визначені в якості одного з найбільш активних, значущих та відповідних нових перспективних промислових секторів Європейської економіки (Доповідь Emergency Industries, PwC, 2012). Креативна індустрія, пов’язана з виробництвом (наприклад, в галузях архітектури, автомобільної промисловості, мистецтва, ремесла, підтримки культурних об’єктів, прикрас, моди, меблів, освітлення, дизайну матеріалів і виробів, дорогоцінного каміння, предметів розкоші, підтримки медіа, видавничої справи, спорту та іграшок) є генератором конкурентних переваг, які не можуть бути відтворені в інших місцях, промоутером місцевого розвитку та рушієм промислових змін (COM (2012) 537 «Сприяння культурних і творчих галузей для зростання економіки та створення і робочих місць в ЄС»). Креативні МСП можуть використати дизайн як стратегічний інструмент для створення інноваційних продуктів і послуг що підтримуватимуть нові споживчі стандарти і в рамках нових соціальних проблем, забезпечуючи принципи конкурентоспроможності і сталого розвитку. Проте майбутнє європейської діяльності в рамках цього широкого сектору залежить від здатності ЄС підтримати креативні МСП та стартапи у контексті застосування високоінноваційних технологічних досягнень в матеріалознавстві для комерційних і соціальних прикладних застосувань. Для просування дизайн-орієнтованих інновацій ряд напрямків діяльності були схвалені Єврокомісією, у тому числі проблематика інтеграції дизайну в дослідження і розробки та просування нових спільних інноваційних стратегій («Реалізація Плану дій для дизайн-орієнтованих інновацій інновацій”, SWD(2013)380).

Область застосування:

Пропозиції повинні бути спрямовані на розробку інноваційних матеріалів (наприклад супергідрофобних наноматеріалів і нанорозмірних систем, самоочисних та самовідновлювальних систем, інтелектуального текстилю і паперу, біонічних об’єктів, матеріалів змінної форми, систем, матеріалів здатних до самоорганізації, матеріалів для збору енергії) для використання в креативних галузях промисловості, визначених вище, з метою вирішення ключових споживчих та соціальних проблем. Креативність, культурні та соціальні цінності, поряд зі спеціальними знаннями, повинні бути рушієм застосування інноваційних матеріалів для підвищення вартості продукції шляхом практичного використання нових властивостей (також “нематеріально”, наприклад, застосовуючи креативний дизайн, зміни тренду) або представити принципово нові продукти з сильними конкурентними перевагами на основі інноваційних матеріалів. Доказ переваг концепту як продукту та / або процесу повинні бути включені в рамках проекту, за винятком промислово придатних прототипів (відповідно до European Commission Communication 2006/C323/01), переконливо демонструючи можливість масштабування до промислових потреб. Для забезпечення промислової актуальності і результативності науково-дослідницьких зусиль, вдосконалення властивостей та комерційний потенціал інноваційних технологій в порівнянні найсучаснішими пілотними розробками наявними на сьогодні на ринку повинні бути переконливо подані в проектній пропозиції. Активна участь дизайнерів, зацікавленої громадськості, поста чальників матеріалів, промисловців та кінцевих споживачів створених продуктів відображатиме додану вартість що буде враховано на другому етапі оцінки.
Можливі горизонтальні аспекти, що розглядаються теми: участь малих і середніх підприємств з дослідницькими можливостями потужностей вітається.Для цієї теми пропозиції повинні включати початкові експлуатаційні і бізнес-плани, які будуть розроблятися надалі в пропонованому проекті.
Діяльність поинна відповідати діапазону технологічних рівнів готовності (TRL) від 5 до 7.
Комісія вважає, що пропозиції, з бюджетом в діапазоні 5 -7 млн EUR дозволять вирішувати задачу. Пропозиції, що передбачатимуть інше фінансування також будуть розглянуті.

Очікуваний ефект:

  • Нові, з підвищенною доданою вартістю, ефективніші, стійкіші, привабливіші дизайнерські та креативні рішення для соціальних та / або комерційних прикладних застосувань, базованих на використанні інноваційних передових матеріалів.
  • Просування нових спільних інноваційних стратегій і практик ланцюгів збуту,для покращення підтримки комерційних та соціальних прикладних застосувань, які отримували б прибуток за рахунок чіткої орієнтації на кінцевого споживача;
  • Підвищення інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності європейських МСП шляхом ефективного об’єднання і передачі нових та існуючих знань з “нематеріальними” факторами (наприклад, креативним дизайном, зміною трендів, розширеням ставлення, цінності об’єкту).
  • Нові можливості для бізнесу в європейській промисловості.
  • Сприяння досягненню цілей політики ЄС в COM (2012) 537 «Сприяння культурних і творчих галузей для зростання економіки та створення і робочих місць в ЄС»

 

Тип дії:

Інноваційні дії.