Print

NMBP 10-2016 Нанопідхід у виробництві біологічних препаратів;

Проблематика:

Багато біомолекул (зокрема білки, пептиди, нуклеїнові кислоти), на відміну від звичайних малих молекул, продемонстрували in vitro цікаві властивості. Проте, вони часто не застосовуються в лікарській практиці, оскільки у доклінічних дослідженнях вони проявляють втрату ефективності та / або неприйнятну токсичність. Наприклад, високоефективні в лабораторних умовах біомолекули можуть стати не працювати в умовах живого організму, оскільки піддаються впливу імунної системи або ферментів господаря до досягнення тканини-мішені. Нанотехнології надають перспективи подолання цих недоліків. Справді, створення наноносіїв, що міслитимуть біомолекули може значно поліпшити їх ефективність в умовах живого організму і / або зменшити їх токсичність.

Область застосування:

Ця пропозиція стосується розробки нанопідходів при створенні біологічних препаратів (наприклад, білків, пептидів і нуклеїнових кислот – на відміну від малих молекул). Віддається перевага проектам, пов’язаним з проблематикою доставки нуклеїнових кислот чи пептидів, проте пропозиції стсосвно макромолекул (білків, генів) будуть також вітатися. Доставка наноліків була в цілому емпіричною і часто не володіла чіткою стратегією та не передбачала відповідей на нормативні та виробничі питання. Метою тематики в даному випалку є контроль процесу доставки за допомогою застосування самоорганізованих систем або структур утворених в умовах виробничих чи контрольованих процесів нанозбірки. Отримані структури повинні мати ступінь контролю над їх форми і розміру та містити нуклеїнові кислоти, білки або пептиди. Перевагою окрім легкого управління виробничим процесом повинен бути транспорт через біологічні бар’єри. Партнери повинні розвиватиь нанопідходи у виробництві біомолекул та надати переконливі доклінічні докази правоти своєї концепції. Партнери також повинні описати, як будуть подолані різні біологічні бар’єри при просуванні нового терапії до клінічного застосування; особлива увага повинна бути звернена на дотримання медичних нормативних вимог і масштабному виробництві таких препаратів для клінічного дослідження. Увага при клінічних дослідженнях повинна бути звернута на на вікові або запальні захворювання, виключаючи рак та інфекцї.

Підходить (частково )для малих і середніх підприємств

Планована діяльність поинна відповідати діапазону технологічних рівнів готовності (TRL) від 3/4 з досягенням hsdysd 5/6. Європейська комісія вважає, що пропозиції, що претендуватимуть на фінансування з боку ЄС в діапазоні 5 -6 млн EUR дозволять вирішувати цю задачу. Пропозиції, що передбачатимуть інші рівні фінансування також будуть розглянуті.

Очікуваний ефект:

  • Розвиток нових рішень для особливо необхідної доставки біологічно-активних речовин;
  • Радикальне поліпшення терапії за рахунок розвитку нових нанопідходів для доставки біологічно-активних речовин;
  • пришвидшення переходу нанопідходу у створенні біомолекул в в напрямку клінічних досліджень та прикладного застосування;
  • Поліпшення конкурентоспроможності європейської промисловості в галузі охорони здоров’я через прискорене впровадження у лікування нових нанотехнологічних підходів;
  • Краще розуміння вченими і науково-дослідними організаціями вимог промисловості фармацевтичних і медичних пристроїв та медичних регулюючих органів.

 

Тип дії:

Науково-дослідні та інноваційні дії