Print

NMBP-15-2017: Нанотехнології для візуалізації клітинних трансплантатів та регенеративних процесів в природних умовах

Проблематика:

Виявлення та моніторинг клітин та тканинних трансплантатів в природних умовах має першорядне значення для розвитку клінічної терапії на клітинному рівні. Застосування нанотехнологічно-базованих методів формування зображень з високою роздільною здатністю чутливістю дозволить спостерігати життєздатні клітини, фіксуючи процеси об’єднання та поділу, включаючи методи формування клітинних міток. Відповідні методи візуалізації були розроблені і апробовані для невеликих тварин, але вони ще не доступні для використання в доклінічних умовах для великих тестових тварин та людей. Зокрема, такі технології будуть представляти собою важливу фактор безпеки сприяючи ранньому виявлення ефектів терапії, на клітинному рівні.

Область застосування:

Пропозиції повинні зосередитися на наступному:

  • Розробка високочутливих методів формування зображень, які б дозволили зафіксувати живі клітини і тканинні трансплантати які базувалися б на оптичних принципах, магнітно-резонансній томографії та / або методах ядерної медицини;
  • Моніторинг повинен бути дуже чутливим і в кращому випадку повинен дозволяти виявлення поодиноких клітин і змін клітинної морфології;
  • Передбачається можливість неінвазивного моніторингу всього тіла (магнітного, оптичного) у великих тварин;
  • Розробка клінічно застосовних зображень повинна бути організована з врахуванням медичних регуляторних аспектів;
  • Інтерпретація даних повинна бути узгоджена з теоретичними моделями (розробленими за необхідності).

Пропозиції, що стосуватимуться питань гендерної політики вітатимуться
Діяльність, як очікується, почнеться TRL 3/4 з досягенням TRL 5/6. Комісія вважає, що фінансування пропозицій в обсязі внеску ЄС 5 -7 млн євро дозволить вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Водночас, не виключено вибір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування.

Очікуваний ефект:

  • створення новітнього високочутливого нанотехнологічно-базованого підходу до спостереження за процесами виживання, приживлення, проліферації та роботи клітинних імплантатів в масштабах всього організму в до клінічному тестуванні на трваринах та апробації на пацієнтах;
  • створення технологій формування зображень, що полегшують надання новітньої регенеративної терапії для пацієнтів;
  • Відкриття нового сектору ринку для візуалізаційного обладнання та матеріалів, і як результат зміцнення Європейського ринку продуктів для охорони здоров’я з поліпшенням конкурентоспроможності європейського сектора охорони здоров’я.

Пропозиції повинні включати бізнес-плани і стратегію експлуатації

Тип дії:

Дослідження та Інновації дії