Print

NMBP 17-2016: Матеріали і технологічні рішення для формування високоефективних фотовольтаїчних систем;

Проблематика:

Високоефективні системи збору сонячної енергії (фотовольтаїчні пристрої чи колектори сонячного випромінювання) є важливим елементом при формування безпечної, конкурентоспроможної і стабільної енергетичної системи. Активізація роботи в цьому напрямку повинна підвищити конкурентоспроможність технологій за наявності відповідних умов на ринку електроенергії. Застосування нових функціональних матеріалів і комбінацій матеріалів на різних ділянках виробництва перетворювачів сонячної енергії підвищить ефективність процесу її використання за умови переходу від лабораторних зразків технологічних рішень.. Застосування нових матеріалів і процесів дозволить Європейському секторe виробництва матеріалів розширити своє індустріальне лідерство в процесі руху до наступного покоління перетворювачів сонячної енергії, вихід на ринок яких оікується після 2020 року.

Область застосування:

Пропозиції повинні стосуватися розробки довговічних матеріалів для новітніх високоефективних фотовольтаїчних чи концентраційних технологій, спрямованих на підвищення коефіцієнту корисної дії системи, подовжуючи експлуатаційний термін пристроїв і забезпечуючи ефективнt використання ресурсів. Діяльність, пов’язана з темою. “концентрована фотовольтаїка” не входить в передбачувану тематику. Науково-дослідна робота повинна бути зосереджена на отриманні нових матеріалів (у тому числі частинок, тонких плівок, наноструктур, теплоносіїв, матеріалів змінних фази і сенсорів) та / або їх комбінацій в пристроях з інноваційною конструкцією. Пропоновані рішення повинні володіти доданою вартістю у розумінні покращення експлуатаційних зхарактеристик або створення нових унікальних можливостей для існуючих систем беручи до уваги технологічно-виробничі аспекти за умови ефективної та стабільної роботи пристроїв. Високоефективні концепти повинні бути оцінені зтехнічної та економічної точки зору і розвинути в напрямку готовності до масштабного виробництва продукції.
Ця тема робить акцент на сучасні матеріали і контрукції. Планована реалізація проектів передбачає рівень стартовий рівень технологічної готовності TRL 4 і цільовий TRL 6.
Комісія вважає, що пропозиції, що передбачатимуть внесок від ЄС 3 – 5 млн євро дозволять вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Не виключений розгляд пропозицій з іншими рівнями фінансування.

Очікуваний ефект:

Рівні продуктивності застосування новітніх матеріалів повинні відповідати даним відповідних частин SET-Plan Integrated Roadmap та його додатків.Передбачається:

  • Більш глибоке розуміння властивостей матеріалів та границь розділу фаз з точки зору перспектив їх довгострокового використання;
  • Демонстрація нових конструкцій пристроїв і розробка нових виробничих процесів для високотехнологічних сонячних елелментів з ККД мінімум 22% для окремого елемента та вище 18% на рівні модуля;
  • Демонстрація готовності виробництва матеріалів для нових високоефективних пристроїв що дозволили б досягнути вартості електроенергії 0,05 – 0,10 € / кВт-год (для фотовольтаїчних перетворювачів) при опроміненні 2000 – 1450 kWh/(m?a) і 0,10 – 0.15 € / кВт-год (для концентраторів) при прямому нормальному опроміненні в діапазоні 2700 – 2100 kWh/(m?a) до 2020 року.

Пропозиції повинні включати бізнес-плани і стратегію експлуатації.

Тип дії:

Інновації дії