Print

NMBP 19-2017: Економічно ефективні матеріали для технологій ” power-to-chemical»;

Проблематика:

Вирішення проблематики зберігання енергії буде відіграти ключову роль у розробці системи низьковуглецевого електроенергопостачання ЄС. Накопичення енергії може надати мережі більшої гнучкості та рівноваги, забезпечуючи ефективну віддачу енергії від переривчастих поновлюваних джерел. Хімічне зберігання енергії полягає вперетворенні електричної енергії в хімічні енергоносії за умови обміну енергією між окремими частина системи. За умови перетворення електроенергії в хімічну відкриваються нові можливості використання електричної енергії, наприклад, для повторного використання, опалення та мобільності. Для хімічноuj зберігання енергії розглядаються водень або syis хімічні речовини. Зокрема, виробництво органічних речовин (метанол, етанол, метан і синтез-газ) методом ко-електролізу є перспективною технологією, в якій дослідницькі зусилля повинні привести до істотного збільшення ефективності процесі

Область застосування:

Пропозиції повинні бути зосереджені на розробці передових матеріалів, концептів або нових хімічних сполук, придатних для масштабного хімічного зберігання енергії ву вигляді хімічних речовин чи водню на економічно –огрунтованому рівні. Пропозиції повинні вибрати одну або декілька з наступних тем:

  • розробка низьковартісних сучасних матеріалів для твердотільних накопичувачів водню при низькому тиску, за умови підвищення як щільності зберігання так і циклювальної придатності матеріалу;
  • Розвиток прямого синтезу хімічних речовин з CO2 та H2O на методом електролізу з використанням матеріалів та реакторів, виготовлених зі стійких, нетоксичних і некритичних сировини;
  • Розвиток ефективних низьковартісних фотохімічних методів розщеплення води з оптимізованою поведінки потоку, а також нових каталізаторів з підвищеною довговічністю;
  • Оптимізація низьковартісних електрохімічних методів для розділення та очистки вуглеводневих потоків.

Технічна перевірка в промислових умовах та оцінка економічної ефективності пропонованих рішень повинні бути відображені в пропозиції.
Реалізація теми планується при стртовому TRL 3 і цільовому TRL 5.
Комісія вважає, що пропозиції, що передбачають внесок від ЄС між 3 -5 млн євро дозволять вирішувати конкретну задачу відповідним чином. Не виключений розгляд пропозицій з іншими рівнями фінансування.

Очікуваний ефект:

Рівень продуктивності пропонованого концепту за участі новітніх метріалів матеріалів повинен відповідати показникам зазначеним в SET-Plan Integrated Roadmap та його додатках. Передбачається:

  • Значне збільшення довговічності матеріалів за умови циклічної процедури ко-електролізу з застосуванням стабільних, нетоксичних і некритичних сировинних матеріалів ;
  • Полегшення географічних обмежень для виробництва низько вуглецевої енергії з підвищенням ефективності процесів генерування за зниженою вартістю;
  • Усунення обмежень росту швидкості проникнення розподілених і / або переривчастих поновлюваних джерел енергії.

Пропозиції повинні включати бізнес-плани і стратегію експлуатації

Тип дії:

Наукові дослідження та інновації дії