Print

NMBP-20-2017: Високопродуктивні матеріали для оптимізації уловлювання діоксиду

Проблематика:

Вилучення та зберігання вуглецю (CCS) є ключовим елементом у політиці низьковуглецевої енергетики ЄС. На сьогодні впровадження утруднене всналідок високої вартості процесів і техніко-економічних невизначеностей процесів, і яких основним елементом є вилучення з повітря СО2. Таким чином, існує необхідність продемонструвати високотехнологічні підходи до вирішення цієї проблеми які моглиб працювати в реальних ринкових умовах, обіцяючи нові іноваціні розв’язки для CCS технологій наступного покоління, які, як очікується, досягнуть ринків після 2020 року. Ці технологічні рішення можуть значно підвищити ефективність вилучення СО2, проте умовою лдя цього є подальший розвиток виробництва необхідних матеріалів, які були б більш ефективними при роботі в CCS-пристроях за умови нижчої вартості.

Область застосування:

Пропозиції повинні ґрунтуватися на використанні перспективних матеріалів для наступного покоління технологій спрямованих на вилучення з відпрацьованих газів СО2 (наприклад, вилучення СО2 до спалювання чи після спалювання палива, спалювання кисню або інші нові технології або концепти). Останні дослідження, що стосуються таких матеріалів і методів вилучення СО2, на основі, зокрема, наноструктурованих гібридних матеріалів, мембран, твердих і рідких адсорбентів продемонстрували прогрес в плані вартості і конкурентоспроможність по відношенню до лабораторних передових технологій (принаймні, на демонстраційному рівні) і тепер повинні бути перевірені. Пропоновані рішення повинні довести свою цінність з точки зору стійкості та продуктивності або їх здатності вирішувати унікальні завдання, життєздатності в технологічних умовах, ефекьтвності , стабільності, довговічності, легкого відновлення . Високоефективі концепти повинні бути оцінені з точки зору технічної та економічної доцільності та розроблені до стадії готовності випуску на пілотному виробництві з можливістю інтегрувати високоефективні матеріали в в існуючі демонстраційні проекти. Ця тематика передбачає акцент на виробництво високопродуктивних матеріалів для вловлювання СО2. Частково доповнюють тему тези частини “Secure, clean and efficient energy” цієї робочої прграми (LCE 24-2016), які стосоються розвитку високопотенційних технологій або процесів для варіантів уловлювання CO2 в пост і / або післяспалювальному режимах.
Реалізацію теми планується почати в TRL 5 при цільовому TRL=6. Комісія вважає, що пропозиції, що передбачають внесок від ЄС між 6-8 млн євро зможуть вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Тим не менш, не виключається розгляд і відбір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування.

Очікуваний ефект:

Рівні продуктивності пропонованого рішень повинні ззаходитися у відповідності у відповідності з положеннями відповідних частинах SET-плану Дорожна Карта і його додатків/ Зорема, передбачається

  • Підвищення безпеки поставок шляхом скорочення потреби в додаткових паливних затратах при виробництві товарів і енергії та збільшення використання місцевих ресурсів;
  • Збільшення конкурентоспроможності CCS, зокрема, за рахунок зниження вартості процесів уловлювання СО2 і підвищення стійкості кінцевих продуктів;
  • Інтегрування високопродуктивних матеріалів в існуючі пристрої та формування пристроїв наступного покоління;
  • Зміцнення європейського виробництва матеріалів на висококонкурентному ринку. Пропозиції повинні включати бізнес-плани і стратегію експлуатації.

 

Тип дії:

Інновації дії