Print

NMBP-21-2016: Застосування інструменту ERA-NET для виробничих технологій підтримки промисловості і, зокрема малих і середніх підприємств в глобальній конкуренції

Проблематика:

Об’єднання ресурсів може сприяти конкурентоспроможності передової обробної промисловості в Європі через співфінансування науково-дослідних і виробничих проектів, що виконувануються транснаціональними консорціумами за участю підприємств та їх стратегічних партнерів. Стратегічний і промислово зважений підхід необхідний для вирішення ключових виробничих пріоритетних завдань, охоплюючи весь ланцюг створення додаткової вартості вартості та національні і регіональні науково-дослідні та інноваційні потужності, тим самим мобілізуючи всі зацікавлені європейські сторони, зокрема малі і середні підприємства.

Область застосування:

Діяльність ERA-NET спрямована на координацію науково-дослідних та інноваційних зусиль держав-учасників, асоційованих держав і регіонів в області передових технологій, продовжуючи діяльність розпочату в рамках MANUNET і продовжену в MANUNET II, підтримуючи, зокрема, малі і середні підприємства, зосереджуючи увагу на ключових областях нових виробничих процесів, адаптивних виробничих системах і технологіях для передових виробництв, для реалізації спільних транснаціональних проектів (в результаті грантів третім особам) при спільному фінансуванні з боку ЄС для підтримки мульти-національних інноваційних науково-дослідних ініціатив в цій галузі. Очікується координація з відповідними учасниками на європейському рівні, такими як передові промислові виробництва та європейські технологічні платформи, як очікується, причому значна участь у транснаціональних проектах МСП з інноваційним потенціалом заохочується. Міжнародне співробітництво в дослідницьких питаннях виробництва на глобальному рівні повинні бути належним чином враховані і можлива участь у пропонованому ERA-NET співробітництві третіх країн з місцевими програмами фінансування виробництва заохочується.
Комісія вважає, що пропозиції, що передбачають внесок від ЄС 8 -10 млн євро дозволить цю конкретну задачу вирішувати відповідним чином. Тим не менш, не виключається розгляд і відбір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування. Буде профінансовано не більше одного проекту. Потенційні учасники організації повинні мати на увазі , що вплив ERA-NET може бути посилений за рахунок використання ресурсів від Європейських структурних та інвестиційних фондів (за умови, що відповідні заходи разом з відповідним національним внеском для них були передбачені у Програмі дій ). У такому випадку учасники повинні розуміти, що такі кошти не можуть замінити частково або повністю очікуваний національний вклад спів мірний з очікуваним фінансуванням Горизонт 2020. Однак ESI фонди (спільно з національними фондами) можуть бути використані для посилення впливу на ЕRА-NET відкриваючи додаткові національні засоби для досягення мети.

Очікуваний ефект:

  • Взаємодія і узгодженість дій в ключових областях передових виробничих досліджень на національному та регіональному рівнях;
  • Вхід в стратегію і політику в області передових технологій
  • Створення стійких структур співробітництва на регіональному, національному та транснаціональному рівнях, що підтримують дослідження та інновації в ключових пріоритетних областях виробничих секторів Європи.

 

Тип дії:

ERA-NET співфінансування