Print

NMBP-22-2017: Бізнес-моделі і промислові стратегії, що підтримують нові ланцюги поставок для інноваційних продуктів чи послуг

Проблематика:

Сучасна відсутність стабільності на ринках не створює стимулів для промисловості стосовно довгострокових інвестицій в матеріальні активи, швидка реакція на вимоги ринку має вирішальне значення для успіху. У той же новітні гнучких виробництва, технології та потужності, зокрема 3D-друк, стали доступними, що дозволяє промисловості швидше адаптуватися до потреб ринку і виробляти товари дрібносерійно. Усі європейські компанії, особливо малі та середні підприємства, повинні мати доступ до технологічної інфраструктури з відповідними виробничими потужностями, для сприяння розвитку інноваційних продуктів і послуг від ранньої стадії техніко-економічної оцінки до виготовлення першої серії продуктів (прототипу). Закупівля обладнання не завжди кращий варіант. Важливо розвивати систему цінностей, що враховує розширення ланцюга поставок від стадії процесу проектування до кінцевого впровадження. Крім того, реальне виробництво можна розгорнути сьогодні в будь-якому місці світу, залишаючи виробничі потужності в Європі невикористаними або застарілими. В даний час загальний процес не обов’язково бере до уваги економічні, соціальні та екологічні вигоди для Європи.

Область застосування:

Бізнес-моделі, що підтримують нові ланцюги поставок для інноваційних продуктів і послуг повинні сприяти обміну інформацією про доступні потужності серед постачальників послуг, яка може стосуватися виробництва цього виду продукції чи -послуг, або існуючих виробників з вільними виробничими потужностями в певні моменти часу і бізнес компаній, що прагнуть короткострокових рішень для їх невикористаних потужностей. Нова техніка, інтернет, цифрові технології та соціальні медіа мають потенціал для підтримки нових моделей ланцюгів поставок, які орієнтовані на взаємодію типу бізнес-бізнес (B2B), а також бізнес- споживач (B2C), на поліпшення використання виробничого потенціалу в Європі. Рішення повинні сприяти обміну інформацією про вільні виробничі потужності між постачальниками послуг. Науково-дослідна діяльність повинна зосередитися на всіх наступних областях:

 • Нові, адаптивні бізнес-моделі, мережі і конфігурацій для оптимізації інтеграції ключових технологій в промислових умовах, з метою утвердження лідируючих позицій промисловості ЄС на світових ринках. Підходи до інтеграції ключових технологій повинні привести до нової моделі європейського промислового виробництва і споживання, заснованої на більш стійких і ефективних ідеях виробництва і споживання, що підтримують більш індивідуальні стійкі продукти.
 • Нові бізнес-рішення для тривалих ланцюжків постачання і комплексного сталого Європейського простору ,з врахуванням потреб проектування, виробництва, використання та кінцевого терміну служби і зниження ризику володіння маловикористовуваними потужностями.
 • Рішення, які дозволили б підприємствам в ланцюжку поставок використовувати нові гнучкі системи виробництва та переробки з урахуванням локальних потреб; збільшити зв’язність і інтероперабельність, дозволити швидку координацію і реакцію на потреби ринку, як системи в цілому.
 • Рішення для місцевого співробітництва та поставок, які можуть зменшити вплив на навколишнє середовище, які стосувалися б продукції з високою доданою вартістю, здатної динамічно реагувати на конкуруючі виклики глобальної економіки, які повиння продемонструвати, як ЄС може отримати вигоду з міжнародного співробітництва. Діяльність в рамках проекту буде зосереджена на розробці нових концепцій і методологій для наукоємких, спеціалізованих виробництв –посліг , які можуть виконати вимоги мінливих ринків для інноваційних продуктів-послуг.Соціальні та гуманітарні елементи, зокрема економіка та бізнес-адміністрування повинні бути враховані. Зокрема, слід розглянути роль споживачів і користувачів в якості активних учасників інноваційного процесу. Тематика особливо підходить для малих і середніх підприємств.

Реалізацію теми планується почати при TRL від 4 до 6. Комісія вважає, що пропозиції, які передбачають внесок від ЄС 2-4 млн євро зможуть вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Не виключається розгляд і відбір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування.

Очікуваний ефект:

 • Зниження виробничих витрат в Європі завдяки кращому використанню наявних виробничих потужностей;
 • Збільшення інвестицій в обробну промисловість Європі;
 • Зниження впливу на навколишнє середовище в порівнянні з традиційним виробництвом продуктів з використанням місцевого та регіонального потенціалів;
 • Розробка нових мереж постачання для організацій і створення рішень, які зможуть бути використані в інших галузях промисловості;
 • Створення нових послуг, що підтримують ланцюжки поставок «бізнес для бізнесу»;
 • Розвиток нових ланцюгів постачань;
 • Створення нових моделей організації роботи і стійко керованих мереж / кластерів, здатних інтегрувати етапи розвитку продуктів/ послуг в одній і тій же, а також у різних галузях промисловості.
 • Створення стійких мереж і кластерів інтегруючи різних постачальників для збору, утилізації, переробки та повторного використання критичних матеріалів і компонентів у перспективі сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності.

Заявки повинні включати в себе бізнес-плани і стратегії експлуатації.

Тип дії:

Наукові дослідження та інновації дії