Print

NMBP-23-2016: Просування інтеграції моделювання матеріалів для бізнес-процесів з метою підвищення ефективності промислового розвитку та підвищення конкурентоспроможності

Проблематика:

стабільний та зростаючий бізнес вимагає постійного інноваційного продукту. Створення значимих бізнес-стратегічних рішень є складним завданням в глобальному контексті. Приклад поєднання матеріалів і бізнес-моделювання, показує, що економічно життєздатні технічні рішення ще не експлуатується в достатній мірі. Величезний обсяг даних та інформації при його динамічній природі вимагає кращого розуміння можливих варіантів затосувань. Існує необхідність у системі підтримки прийняття бізнес-рішень, яка б допомогла здійснити вибір оптимального матеріалу і процесу з урахуванням витрат на реалізацію, пов’язаних ризиків і невизначеностей, а також витрат, пов’язаних з моделювання та симуляцією, особливо для малих і середніх підприємств.

Область застосування:

Пропозиції повинні стосуватися розробки комплексної Системи підтримки прийняття бізнес-рішень, яка може вирішувати питання введення в виробництво нових матеріалів і нових процесів шляхом розрахунків гіпотетичних сценаріїв. Система повинна інтегрувати моделювання матеріалів і бізнес-інструменти та бази даних в одному робочому потоці , що дозволяє гнучко застосовувати її в різних галузях промисловості. Пропозиції повинні створити основу, що дозволить гнучку інтеграцію існуючих або майбутніх моделей дискретних і об’ємних матеріалів з структурованою і неструктурованою інформацією з декількох баз даних, що містять характеритики матеріалів, комерційні дані та інформацію про тенденції ринку, ціни, потреби і вимоги. Система повинна включити засоби багатокритеріальної оптимізації на всіх стадіях розробки продукту, дозволяючи кінцевому користувачеві відобразити операційні обмеження своєї компанії. Структура Системи повинна дозволяти бек-інжиніринг відштовхуючись від кінцевого мети. Система повинна оптимізувати інтеграцію людей в нових більш складних промислових умовах. Повинні бути наявними інструменти для прийняття рішень для виробничих компаній у вигляді платформи, яка може застосовуватися конфіденційно. Перевірка розроблених систем на дослідженнях громадської думки і підготовки трансляційних механізмів не потрібна. Розвиток інноваційних методик повинен включати вирішення інноваційних способів об’єднання існуючих і майбутніх моделей і питань їх використання в різних контекстах (адаптивні системи і мережі). При необхідності, розробка моделі яка володітиме параметрами точності, надійності, невизначеності кваліфікації і швидкості, володітиме більшим оперативним простором за умови можливості заміни окремих модулів і гнучкості в заданих межах. Консорціум, як очікується, проведе перевірку на моделях кількох дискретних і суцільних матеріалів, систем підтримки прийняття рішень, бізнес-пошуку даних чи технологій (вкл. оптимізацію, генетичні алгоритми, символічної регресії, машинне навчання і когнітивне навчання).
Діяльність повинна відбуватися за умови цільового рівня технологічної готовності 5. Фінансовані пропозиції будуть запрошені для участі в кластері, для досягення стандартів для окремих модулів, що працюватимуть в єдиному полі. Проекти, як очікується, внесуть свій внесок у діяльність EMMC (European Materials Modelling Council) і кластерів, що фінансуються ЄС. Комісія вважає, що пропозиції, які передбачають внесок від ЄС 3-4 млн євро зможуть вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Не виключається розгляд і відбір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування.

Очікуваний ефект:

  • Зниження витрат компанії і підвищення ефективності та комерційного впливу на основі застосування ефективних моделей матеріалів спроектованих на бізнес-рішення;
  • Керівництво для компаній, у розробці стратегій ефективного, дружнього для кінцевого споживача моделей матеріалів спроектованих на бізнес-рішення;
  • Збільшення промислового використання існуючих знань про матеріали та моделей ефективних матеріалів;
  • Ріст довіри промислових виробників в моделювання матеріалів та його комерційну вигоду;
  • Істотна економія компаній в плані часу і грошей, зокрема за допомогою ліквідації необхідності (деяких) заводських випробуваннь.

 

Тип дії:

Наукові дослідження та інновації дії