Print

NMBP-24-2016: Розподілене моделювання матеріалів як спосіб укріпити європейські позиції в цій галузі та впровадити результати в прибуткове виробництво

Проблематика:

Попереджувальне інтелектуальне мультимасштабне моделювання матеріалів має потенціал досягення економічних переваг у всіх виробничих галузях. Існує потреба в покращеній та ефективній взаємодії між усіма зацікавленими сторонами, зокрема, між фахівцями, , що займаються моделюванням матеріалів (електронні, атомні, мезоскопічні і об’ємні матеріали, моделювання процесів і пристроїв), фахівцями, що формулюють виробничі проблеми в моделюванні матеріалів та виробниками. Крім того відсутні чіткі дорожні карти для дослідження, застосування та використання моделювання матеріалів в промисловості. Крім того, існує необхідність узагальнення різних методологій і підтримки подальшого розвитку стандартів для ефективного та дієвого впровадження і використання інструментів моделювання матеріалів. Також існує необхідність підвищення функціональної сумісності програмного забезпечення для полегшення інтеграції різних інструментів в обробку і дизайн продукту.

Область застосування:

планується координація та підтримка дій спрямована на формування мережі зацікавлених сторін і створення платформи для просування використання моделей матеріалів в промисловості і узгодження відкритих інструментів для широкого сrjkf зацікавлених сторін. Очікується розробка дорожніх карт для матеріалів та пов’язаного з ними моделювання продукції та процесів в промисловості з акцентом на те, як дискретні (електронні, атомістичні і мезоскопічні) моделі можуть отримати подальший розвиток чи бути об’єднані або пов’язані з існуючими моделями. Очікується підтримка розробки методологій і робочих процесів.
Повинне бути розроблене сховище даних про моделювання матеріалів з перевірених джерел з когерентними та узгодженими зв’язками. Існуючі стандарти зв’язку між моделей і базами даних повинні отримати подальший розвиток, очікується зменшення розриву між термінологією в різних джерелах. Повинна бути розроблена відкрита платформа моделювання на основі цих стандартів, з метою гнучкого використання програмних компонентів різних виробників. Надання перевірених даних третіми осами повинно бути стимульоване. Очікується підтримка бенчмаркінгу інструментів і експериментальних даних. Повинно бути встановлено спільно затверджене керівництво (путівник) в галузі розробки програмного забезпечення для вчених, що сприятими застосуванню цього програмного забезпеченя у промисловості.
Технологічні рівні готовності для програмного забезпечення, які могли б допомогти у виборі правильної моделі / програмного забезпечення для кінцевого користувача, повинні бути узгоджені з широким співтовариством. Трансляція промислових проблем в формулювання проблем в сфері матеріалознавства, які можуть бути вирішені за допомогою комп’ютерного моделювання повинно бути полегшена. Професійна підготовка та розповсюдження мають стимулюватися по всій Європі, щоб забезпечити обізнаність різних зацікавлених сторін про технічні і економічні переваги активного використання моделювання дискретних і суцільних матеріалів на всіх операційних етапах виробництва. Мережеві заходи, такі як розробка груп за інтересами, семінарів, тренінгів, досліджень ринку та взаємодії з нормативними та тестуючими органами при необхідності можуть бути включені.
Комісія вважає, що пропозиції, які передбачають внесок від ЄС 3-4 млн євро зможуть вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Не виключається розгляд і відбір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування. Не більш, ніж один проект буде профінансовано.

Очікуваний ефект:

  • Покращена доступність до моделювання матеріалів та відповідних баз даних для кінцевих користувачів;
  • Збільшення інтеграції моделей дискретних (електронні, атомістичні, мезоскопічні) і об’ємних матеріалів і баз даних для промислового використання;
  • Підвищення ефективності та промислової ефективності моделей матеріалів в промисловості та наукових дослідженнях;
  • Створення технічних і пов’язаних з бізнесом атрибутів якості (ключових показників ефективності), які підтверджують ефективність моделювання матеріалів;
  • Розробка передових промислових практик (методології) для кінцевих користувачів та збільшення швидкості розвитку в промисловості.

 

Тип дії:

Координація та підтримка дій