Print

NMBP-25-2017: Система нового покоління інтеграції матеріальних та нематеріальних модельних компонентів для підтримки інновацій в промисловості

Проблематика:

Інновації в обробній промисловості можуть бути пришвидшені, якщо експериментальні зусилля будуть базуватися на моделюванні матеріалів. Нові рішення в галузі моделювання передбачають створення ключових компонент мережа яких повинна бути доступна для всієї європейської спільноти, що дозволить швидко розробити нові матеріали і і впровадити їх на ринок. Промисловість хоче знати про ризики і вигоди моделювання матеріалів і ресурсів, необхідних для ефективного використання моделей. Галузь потребує освітньої складової і / або підтримку фахівцями-трансляторами в галузі аналізу виробничих проблем і формування рішень стосовно моделювання для компаній, що потребують цього, включаючи тестування. Вищевказані послуги повинні передбачати створення компонент, зокрема моделей, пакетів програмного забезпечення, даних, високотехнологічних рішень та зв’язків з ключовими учасниками ринку. Відкрита платформа моделювання забезпечить взаємодію між дискретними і неперервними моделями, базованими на широко узгоджених стандартах зв’язку, що сприятиме використанню процесів моделювання матеріалів.

Область застосування:

проект повинен створити веб-базовану платформу, що об’єднувала б різні заходи і бази даних моделей, інформацію про засоби моделювання, громад, досвід, навчальні матеріали, лекції, семінари та навчальні посібники в рамках принаймні двох обробних галузей європейської промисловості. Проекти повинні стосуватися секторів, для яких інженерія матеріалів та їх виробничих процесів мають спільні проблеми з точки зору моделі опису явищ і перебігу в проптосрових чи часових межах, що охоплюють від фемто-, піко-, нано- до мезомасштаб. Проект повинен бути спрямований на формування угоди з широкою Європейською науковою та промисловою спільнотою щодо стандартів організації даних моделювання, причому пошук і зв’язок між різними базами даних повинен відбуватися ефективно і легко. Повинні бути встановлені Стратегії та правила випробувань, що стосуються цілісності даних і їх якості, таким чином, користувач і механізми аналітичного зворотного зв’язку повинні бути визначені. Пропозиція повинна стосуватися розробки практичних рішеннь щодо власності, контролю та управління розподіленими базами даних. Проект має отримати широке поширення. Проект повинен забезпечити нові матеріальні можливості для інтеграції декількох моделей матеріалів, які можуть вирішувати відповідні проблеми галузей. Проект повинен визначити методи для сумісності програмного забезпечення, які можуть бути в подальшому використані для інтеграції моделей матеріалів (дискретних і неперервних застосовуваних на нанорівні) і баз даних у відкритих платформах моделювання. Розробка моделей гомогенізації і розробка оплощинних моделей буде стимулюватися. Пропозиція повинна створити систему перевірки з метою забезпечення надійності і точності моделей та порівняння результатів моделювання з результатами експериментів. Проект повинен стимулювати експлуатацію існуючого програмного забезпечення з допомогою порад в галузі моделювання, освітніх заходів і стимулювання надання трансляційно-експертних послуг, особливо для малих і середніх підприємств. Пропозиція повинна представити достовірний бізнес-план для підтримки роботи платформи після завершення проекту. Очікується діяльність цільового рівня технологічної 6. Фінансовані пропозиції будуть запрошені до участі в кластері, для формування метаданих спільного виду для опису програмного забезпечення та уніфікованих інструментів вимірювання та баз даних; передбачається угода про стандарти розробки програмного забезпечення для досягнення повної інтеграції платформ по різних виробничих областях з орієнтацією на досягнення реального загального ринку. Проекти, як очікується, внесуть вклад у поточну діяльність зокрема в EMMC (European Materials Modelling Council) і фінансування кластерів ЄС. Комісія вважає, що пропозиції, які передбачають внесок від ЄС 5-5 млн євро зможуть вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Не виключається розгляд і відбір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування.

Очікуваний ефект:

  • Ріст інновацій в промисловості, базованих на моделюванні матеріалів;
  • Утвердження галузі в цілому і МСП зокрема, через швидкий прогрес сучасних інструментів моделювання обчислювальних матеріалів і більш широкого використання моделювання матеріалів компаніями-виробниками (кінцевими користувачами);
  • Широкий, швидкий і легкий інформаційний менеджемент та обмін інформацією як між спільнотою, що здійснює моделювання та промисловістю так і в межах наукової спільноти;
  • Можливості для виробничих компаній (кінцевих користувачів) в напрямку ефективного пошуку обчислювальних інструментів та / або постачальників засобів моделювання, які могли б найкращим чином задовольнити їх потреби;
  • Поставка програмного забезпечення розробниками з повною інформацією про потенційних клієнтів і виробничі завдання, для яких застосування чисельного моделювання було б бажаним;
  • Ефективний обмін інформацією в рамках академічної спільноти для пришвидшення загального прогресу методів моделювання матеріалів та прискорення використання сховищ даних;
  • Підвищення попиту на моделі даних і матеріалів; • Збільшення використання моделювання матеріалів відповідно до системи правил; • Швидке розгортання моделювання нових матеріалів зокрема застосовуючи цільові домени.

 

Тип дії:

Інновації дії