Print

NMBP-26-2016: Аналітичні методи та інструменти оцінки ризиків наноматеріалів

Проблематика:

Наноматеріали представляють різні групи матеріалів з різко відмінними властивостями. Дослідження фізико-хімічних характеристик наноматеріалів в їх первинній формі та в реальному експлуатаційному середовищі необхідні для надійної оцінки їх біологічних і екологічних властивостей. Для того щоб передбачити цей вплив і гарантувати експлуатаційні властивостеі необхідно сформувати класифікацію базовану на систематизації ключових параметрів або біологічних взаємодій і створити науково обгрунтовані узагальнення. Для цього застосовують аналітичні методи, прилади та обладнання для тестування властивостей наноматеріалів, досвідчений персонал і міжлабораторні дослідження, що дозволяє встановити повний спектр характеристик, чого раніше не можна було досягнути навіть у відносно простих випадках, наприклад для випадку вимірювання розподілу часток за розмірами, який вимагає багато лабораторних досліджень для отримання достовірного результату при дослідженні полідисперсних матеріалів. При зниженні розмірів частинок системи до нанонанорозмірних ці проблеми посилюються ще більше. Додатковим фактором є висока вартість наявних методів, що ускладнює дослідження дрібними лабораторіями, інноваційно орієнтованим МСП і перешкоджає стартапам.

Область застосування:

Мета полягає в розробці нових або модернізації існуючих аналітичних методів і відповідного обладнання, що відносяться до галузі безпеки і стратегії впливу тестування, які дозволяють охарактеризувати ансамбль часток наноматеріалів за розміром частинок, їх формою, питомою площею поверхні та хімічними властивостями поверхні, стабільність покриття або багатокомпонентністю (мультикомпозиційна інженерія наноматеріалів), включаючи необхідність перевірки результатів досліджень через систему тестувань. Аналітика також дозволяє вивчати часову розгортку зміни властивостей наночастинок після їх взаємодії в складних матрицях, в тому числі в живих системах, або довготермінова поведінка в навколишньому середовищі, наприклад, після зносу або впливу погодних умов.
Застосовані методи, в тому числі пов’язане з ними обладнання, мають бути доведені до рівня технологічної готовності 6 і вище, в той час як для випадку нових концептівочікується досягнення рівня технологічної готовності 5. Тема є частиною відкритої пілотної програми. Тематика особливо підходить для малих і середніх підприємств і для міжнародного співробітництва. Комісія вважає, що пропозиції, що передбачають внесок від єврокомісії 5-7 млн євро зможуть вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Тим не менш, це не виключає можливості відбору пропозицій, що передбачає інше фінансування.

Очікуваний ефект:

  • задіяти ідентифікацію ключових параметрів, які можуть бути використані для виявлення кореляцій, пов’язаних з впливом на здоров’я і навколишнє середовище для рупування, встановлення горизонтальних зв’язків і формування моделей зв’язку між характеристиками та властивостями матеріалів; Водночас передбачається підвищення точності при дослідженнях в сфері нанобезпеки через забезпечення чистоти методів дослідження фізико-хімічних властивостей, і стандартних операційних процедур;
  • Зниження витрат, пов’язаних з дослідженням фізико-хімічних властивостей наноматеріалів у відповідних умовах;
  • макисмальний рівень очікуваного результату в сфері пов’язаній з безпекою будуть володіти пропозиції пов’язані з консолідацією зусиль при застосуванням прикладних методик в таких дотичних областях областях, як контроль якості, відстеження продукції, маркування.

 

Тип дії:

Наукові дослідження та інновації дії