Print

NMBP-27-2016: Просування безпечних інновацій через глобальну консолідацію та мережу центрів нанобезпеки і зміцнення європейської промисловості через співпрацю в даній галузі

Проблематика:

Швидке розширення нанотехнологій породило питання про безпеку розвитку їх застосувань та необхідність управління ризиками. Відповідні вимоги, які були поставлені до проектів програм FP6 і FP7, для відповідності базовим науковим і технічним питанням, будуть продовжені у програмах H2020. Існує необхідність підтримки нормативних аспектів щодо впровадження технологій, навичок і конвенцій, необхідних для реалізації існуючих правил і послідовного розвитку нових. Це передбачає розвиток потенціалу оцінки і регуляторне зменшення ризиків в нормативних умовах, щодо впливу токсичності так правил використання безпечних у розробці процесів і продуктів з метою збереження ризику на рівні нижчому обумовленого.

Область застосування:

Метою даної теми є підтримка безпечних інноваційних аспектів, пов’язаних з просуванням та підтримкою технологій, навичок та процесів, необхідних для науково обгрунтованого підвищення нанобезпеки у виробничій і комерційній діяльності.Проблема буде вирішуватимся за допомогою розвитку центрів нанобезпеки, заснованих на сьогодні у різних державах-членах ЄС і в світі. Широке різноманіття національних та європейських регіональних платформ і центрів може бути використане для дослідження, розвтку ринку та поширення ідей нанобезпеки. Існує необхідність в консолідації та подальшому розвитку цих первинних ініціатив з метою збільшення доступності для промисловості та інших зацікавлених сторін на загальноєвропейському просторі, науково обгрунтованих, формування організаційних структур, здатних до управління ризиками та підтримки безпечних інновацій. Діяльність також повинна забезпечувати надання наукової підтримки з загальних питань якості продукції, технічних рішень, навчання та сертифікації персоналу в галузі нанобезпеки при виробництві і надання достовірної інформації для громадськості.
Пропоновані дії координації та підтримки повинні бути спрямовані на формування мережі платформ, в тому числі кластерів нанобезпеки на європейському рівні і співпрацювати з третіми країнами. Фундаментом і основою для розвитку європейської наномережі буде взаємодія і адекватна комунікація при створенні ступінчастої системи в процесі управління ризиками. Діяльність може включати в себе роботи і ресурси, специфічні для учасників або інших державних і приватних джерел. Дії координації та підтримки можуть бути використані для об’єднання ресурсів та організацій через організацію ринково орієнтованих заходів, які становлять спільний інтерес для платформ. Для забезпечення швидкої передачі знань від центрів фундаментальних досліджень до ринкового впровадження, пропоновані дії координації та підтримки повинні зміцнювати і підтримувати діяльність кластерів нанобезпеки, зокрема, тих, які прагнуть взаємозв’язку і пропаганди своєї діяльності.
Ця тема є частиною відкритої пілотної програми. У відповідності з цілями стратегії Союзу міжнародного співробітництва в науково-дослідному та інноваційному напрямі (COM (2012) 497), заохочується міжнародне співробітництво у відповідності з діючими правилами участі, зокрема, з Бразилією, Південною Кореєю і Сполученими Штатами Америки. Якість міжнародного співробітництва буде відображено в оцінці пропозиції, відповідно до критеріїв «передовий досвід» і «ефект». Комісія вважає, що пропозиції, що передбачатимуть фінансування від Єврокомісії на рівні 1 – 2 млн євро дозволить вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Тим не менш, не виключано розгляд та вібір пропозицій, що передбачають інший рівень фінансування.
Не більше одного проекту буде профінансовано.

Очікуваний ефект:

  • Незалежна науковобазована платформа нанобезпеки ЄС доступна для всіх зацікавлених сторін в галузі нанотехнологій, яка збиратиме інформацію в повній і доступній Європейській мережі, забезпечуючи вирішення проблеми доступності даних і їх переносимості, шляхом усунення бар’єрів, які в даний час обмежують поширення знань;
  • Дії координації та підтримки повинні відповідати принципам Дорожньої карти для учасників ринку (промисловість, постачальників послуг безпеки, органи державної влади), кращим практикам та стандартам, бути технічно узгодженими, відповідати вимогам охорони навколишнього середовища і операційних систем сертифікації;
  • Мережа платформ повинна підготувати європейський маршрут для надання послуг та підтримки для зацікавлених сторін (наприклад, промисловость, уряди, дослідники і т.д.), для створення на стійкій основі ринково затребуваних і соціально узгоджених продуктів та товарів;
  • Залучення висококваліфікованих відомих виконавців в галузь наукових досліджень та відомі зацікавлені сторони з регулюючих органів та органів стандартизації до відкритого діалогу;
  • Ефективне поширення наукових результатів національними та міжнародними спільнотами.

 

Тип дії:

Координація та підтримка дій