Print

NMBP-28-2017: Стантарти та стратегії в галузі дослідження, класифікації та групування з метою аналізу ризиків застосування;

Проблематика:

Кількість доступних наноматеріалів швидко росте і ретельне тестування кожного матеріалу практично неможливе. Для коректного управління можливим ризиком, необхідна точна кількісна оцінка величини фактору ризику і впливу для всіх випадків промислового виробництва або ж необхідним є зниження ризику у випадках перевищення граничних значень. Всі промислові наноматеріали повинні характеризуватись з точки зору фізіологічної хімії на всіх етапах ланок збуту з використанням засобів масової інформації. Тому важливо закласти основу для належних та сталих принципів роботи і визначити стратегію щодо класифікації, групування (категоризації за певною ознакою для подальшого використання) і горизонтального нанскрізного аналізу ризику в регулятивній перспективі.

Область застосування:

Існуючі і швидко прогресуючі знання у цій області, з точки зору характеристик властивостей матеріалів і можливих побічних ефектів від їх застосування, як очікується, дозволять класифікувати промислові наноматеріали на основі характеристик морфології, складу, складності / функціональності, і біо- або еко- взаємодій. Підходи використані при класифікації повинні бути спрямовані на підтримку класифікації промислових наноматеріалів для подальшого аналізу ризиків, що сприятиме розробці інтелектуальних стратегій тестування та виявлення «ключових властивостей промислових наноматерівалів”, які повинні бути перевірені більш ретельно. Методи групування і наскрізного аналізу всередині груп чи між групами повинні бути визначені для мінімізації непотрібних дій в області тестування. Груповання може прийняти до уваги кількісну оцінку можливих негативних наслідків в залежності від використання промислових наноматеріалів в специфічних областях застосування. Результати досліджень повинні бути зібрані і об’єднані в послідовну і прогресивну системі, яка б дозволяла як інтеграцію нових даних так і використання попередньо отриманої та обробленої інформації в галузі регулювання ризиками. Особлива увага повинна бути приділена підтримці безпечних практичних методів, для того щоб нові продукти, що містять промислові наноматеріали характеризувалися б набором передбачених характеристик підтримуючи максимально можливу функціональність і в той же час володіючи мінімільними ризиками для людини, навколишнього середовища і екосистем. Пропоновані проекти повинні включати в себе відповідні дані про експертизи, моделювання (у тому числі розробку теоретичних моделей, якщо це доцільно) і введення в дію програм забезпечення якості з метою розробки зручних інтерфейсів, що дозволяють передбачення властивостей інших промислових наноматеріалів в порівнянні з аналогічними властивостями або поведінкою p dbrjhbcnfyyzv інструментів прогнозування та оцінки ризику.
Очікувані дії повинні бути сконцентовані в діапазоні рівнів технологічної готовності 5 – 7. Тема є частиною відкритої пілотної програми. Ця тема особливо підходить для міжнародного співробітництва.
Комісія вважає, що пропозиції, що запитують внесок від ЄС між 5 і 7 млн євро дозволить цю конкретну задачу вирішувати відповідним чином. Це не виключає можливості відбору пропозицій, що передбачають інший рівень фінансування. Не більше одного проекту буде профінансовано.

Очікуваний ефект:

  • Дослідницький підхід повинен бути інноваційним і являти собою значний крок вперед за межі поточного стану у галузі оцінці небезпеки та впливу наноматеріалів ;
  • Стабільні рішення та пропозиції щодо довгострокових завдань нанобезпеки на рівні, який дозволить як послідовну інтеграцію нових даних і регуляційних застосувань так і науково обгрунтованих концепцій;
  • Передовий прогрес в галузях та методах групування і наскрізного аналізу застосваний для нормативно-правового середовища;
  • Демонстрація цілісного, практично застосовного та і науково обгрунтованого підходу до систематизації і наскрізного аналізу в конкретних виробничо-збутових лінцюгах готового до використання промисловістю та регулюювальними органами, що дозволятиме моделювання небезпеки в часовому розрізі для аналізу ризиків, і в тому числі розробку путівника щодо безпечного виробництва;
  • Результати повинні бути адаптовані для задоволення потреб кожної з зацікавлених сторін, у тому числі наукових центрів, що займаються моделюванням. Моделі та інструменти повинні бути поширені через доступні, готові до використання засоби.

 

Тип дії:

Наукові дослідження та інновації дії