Print

NMBP-31-2017: Важливі події

Проблематика:

Невід’ємною частиною LEIT-NMP частини Horizon 2020 є організація заходів великого стратегічного характеру. Прикладами є заходи, організовані спільно з головуванням в ЄС; а також EuroNanoForum, Manufuture, NMP Conferences та World Manufacturing Forum. Пропоновані заходи підтримки повинні сприяти створенню більш тісної взаємодії між ініціативами, висунутими Комісією та державами-членами, в інтересах забезпечення узгодженості спільних заходів у галузі наукових досліджень та інновацій в рамках частини промислового лідерства. Держави-члени, які будуть тримати майбутнє головування Європейського Союзу Мальта і Великобританія в 2017 році можуть бути особливо зацікавлені в цій темі.

Область застосування:

Для того, щоб забезпечити високу політичну і стратегічну значущість, активну участь компетентного національного органу (органів).
Пропозиції повинні звернутися увагу на теми найбільш актуальні на момент події. Відповідна рівновага повинна бути присутня у пропонованій події, зі збалансованими презентаціями різних науково-дослідних і промислових елементів і точок зору. Організатори конференції повинні використовувати сучасні технології на всіх етапах життєвого циклу подій, що повинні включати в себе інтерактивні заняття. Інформаційно-пропагандистська діяльність може бути включена, наприклад, прес-програми заходів, присвячених широкому загалу або навчанню.
Держави-члени, що головують в Європейському Союзі в тому ж році коорденують зв’язок для того, щоб уникнути дублювання, і забезпечити, щоб кожна подія малачітко визначені цілі, повідомлення та цільові групи.
Прихильність національних органів для підтримки подій (з політичної точки зору, але і з ресурсами), повинні бути передумовою представити пропозицію. Заява має бути підтримана компетентним міністром, у листі доданому до пропозиції.
Комісія вважає, що пропозиції, що запитують внесок від ЄС між 300 і 600 тис євро дозволить цю конкретну задачу вирішувати відповідним чином. Тим не менш, це не виключає можливості вибіру пропозицій, що запитують інші суми.
Не більше, ніж одна подія буде фінансуватися за кожним запитом (можливо охоплюється більш ніж одна подія).

Очікуваний ефект:

  • Огляд досліджень, промислових та / або соціальних розробок, пов’язаних із регіональним промисловим лідерством у відповідних випадках;
  • Обмін інформацією та порівняння точок зору;
  • Мережа різних зацікавлених сторін і підтримка їх діяльності, наприклад, натуралісти, соціологи, дослідники, промисловці, МСП інвестори, екологи, музеї і школи, неурядові організації.

 

Тип дії:

Координація та підтримка дій