Print

NMBP-32-2016: Підтримка національних контактних пунктів

Проблематика:

Сприяння транс-національній співпраці між національними контактними пунктами (НКП) в рамках питань промислового лідерства з метою виявлення і поширення передового досвіду та підвищення загального рівня підтримки заявників програми.

Область застосування:

Буде надана підтримка консорціуму офіційно затверджених НКП в області LEIT-NMBP. Діяльність буде адаптована відповідно до характеру теми, і пріоритетів роботи НКП. Різні механізми можуть бути включені, зокрема, порівняльний аналіз, спільні семінари, розширення транскордонних заходів, навчання і twinning-схеми. Особливу увагу буде приділено допомозі менш досвідченим НКП швидко отриманти знання та ноу-хау, накопичені в інших країнах. У центрі уваги повинні бути питання, що відносяться до області промислового лідерства з можливим включенням міждисциплінарних підходів, наприклад, шляхом залучення соціальних і гуманітарних наук. Заходи не повинні дублювати дії, передбачені в мережі NCP щодо стандартів якості і горизонтальних питань у рамках “Науки з і для суспільства ». Консорціум може включати в себе тільки НКП держав-членів ЄС та асоційованих країн, які були офіційно призначені відповідними національними органами. Консорціум повинен мати гарне представництво досвідчених і менш досвідчених НКП. Подання однієї пропозиції вітається. НКП від держав-членів ЄС або асоційованих країн, які візьмуть участь в якості члена в консорціумі повинні бути визначені і причини відмови повинні бути повідомлені. Ці НКП, протее, мають бути запрошені і заохочені до участі в заходах проекту (наприклад, семінарах). НКП з третіх країн, які були офіційно призначені відповідними органами також можуть взяти участь у заходах проекту. Витрати, понесені консорціумом для участі офіційно призначених НКП від держав-членів ЄС та асоційованих країн, що не беруть участь в консорціумі і від офіційно призначених НКП з третіх країн згідно офіційного списку в частині А Загальних додатків до Загальної робочої програми, наприклад транспортні витрати, оплачені консорціумом, можуть бути включені до кошторису бюджету і мати право на фінансування з боку Комісії.
Комісія вважає, що пропозиції, що передбачатимуть внесок ЄС в діапазоні 250 000-500 000 євро дозволить вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Водночас, не виключено розгляд і вибір пропозицій, що передбачають інший рівень фінансування.
Буде профінансовано тільки один проект.

Очікуваний ефект:

  • поліпшення якості та професійності служби NCP в Європі, що приведе до спрощення доступу до до запитів на проекти Горизонт 2020, зниження бар’єрів входу для новачків, і підвищення середньої якості пропозицій.
  • Більш послідовний рівень служби підтримки NCP по всій Європі.

 

Тип дії:

Координація та підтримка дій