Print

NMBP-33-2016: Підтримка мереж та обміну передовим досвідом у використанні регіональних кластерних стратегій з акцентом на підтримці інновацій у тематичній області NMBP

Проблематика:

Розвиток стратегій інтелектуальних спеціалізацій дозволив сформувати більш структуровану основу для реалізації програм і проектів стосовно регіональних / галузевих спеціалізацій. Цей підхід спрямований на підвищення ріня ефективності наслідків ореалізації проектів NMBP. Багато держав-членів вже визначили необхідність підвищення рівня взаємодії між NMBP і ESIF(European Structural and Investment Funds). Для регіонів все ще важко дається мобілізація своїх внутрішніх ресурсів при поєднанні технології та регіонального розвитку. Регіональні громадські приватні партнерства або регіональні кластери відіграють ключову роль в цьому підході для об’єднання в масштабах ЄС підприємництва та інновації (зокрема, в розрізі малих і середніх підприємств) в європейському порядку денному. Партнери повинні продемонструвати європейську іноваційну та промислову політику для нового зростання в секторі NMBP, що передбачає розбудову регіональних ресурсів і потенціалів. Створення на основі регіональних екосистем і кластерів нових інноваційно-урухомлених всеєвропейських ланцюгів виробництва і збуту може стати ключем до формування конкурентних позицій, подолання глобальних викликів та досягнення збалансованого і стійкого зростання. Пропозиція повинна об’єднати та інтегрувати представників вищих навчальних закладів, науково-дослідних центрів; великих компаній; МСП; відповідних європейських організацій та об’єднань; а також національних, регіональних та місцевих органів влади Європи, які беруть участь у підготовці регіональних кластерних стратегій в сфері NMBP.

Область застосування:

Метою повинно стати формулювання спільно визначеної ініціативи і нових підходів, ключових факторів успіху в просуванні дій вперед і формування стратегічних пріоритетів для майбутніх регіональних кластерних стратегій на європейському рівні в сфері NMBP. Регіональні кластери або регіональні інноваційні центри повинні застосувати синергетичні підходи в розв’язку цього завдання. Регіональні кластери були активні в Smart Specialisation Strategy (RIS3) і процесі формування пріоритетів ключових технологій і повинні продовжувати відігравати важливу роль у цих процесах, наприклад, виступаючи в якості каналу ресурсів до МСП і допомогати базованим на ключових технологіях виробничим структурам. Регіональні кластери або регіональні інноваційні центри можуть стати ключовими інструментами для формулювання національних і регіональних стратегій інтелектуальних спеціалізацій, переіндустріалізації і політики малого та середнього бізнесу. Пропозиція повинна враховувати і спиратися на існуючі або створювані координаційні дії в області NMBP, що торкаються питання програмування синергетичних дій між ЄС і МС в програмі NMP і формувати результати та рекомендації для конкретних спів фінансованих пропозицій, пов’язаних зі світовим товарним ринком.
Комісія вважає, що пропозиції, що передбачатимуть внесок ЄС в діапазоні 250 000-500 000 євро дозволить вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Водночас, не виключено розгляд і вибір пропозицій, що передбачають інший рівень фінансування.
Буде профінансовано тільки один проект.

Очікуваний ефект:

  • Стимулювання регіональних структурних зміни через запровадження сучасних регіональних кластерних стратегій;
  • Виявлення та розвиток регіональних кластерів, регіональних інноваційних центрів та бізнес-мереж для співпраці між країнами та секторами в області NMBP;
  • Ідентифікація кращих регіональних кластерних стратегій в області NMBP;
  • Визначення пріоритетів для майбутніх регіональних кластерних заходів в сфері NMBP, нових тенденцій, нових моделей, проблем і бачень для кластерної політики;
  • Визначення ролі кластерів для регіональної інтелектуальної спеціалізації.

 

Тип дії:

Координація та підтримка дій