Print

NMBP-34-2017: Керівництво інноваціями в сфері нанотехнологій через розширення взаємодії з суспільством

Проблематика:

З метою заохочення відповідальних досліджень та інновацій в області нанотехнологій, необхідними є інноваційні процеси спрямовані на підвищення активності дослідницької діяльності у сфері суспільних цінностей і проблем, забезпечення реальної відповідності цих досліджень та інновацій стосовно соціальних проблем, за умови одночасного врахування соціальних та екологічних наслідків.

Область застосування:

Пропоновані дії повинні грунтуватися на попередніх всеєвропейських і національних проектах в сфері залучення громадськості до вирішення проблем управління та реалізації відповідальних досліджень в галузях нанотехнологій та інновацій. Очікується запуск інтерактивнивного процесу, що об’єднає багато учасників (створення обговорень, семінарів та / або робочих груп ) з акцентом на перших стадіях розробки продукту для вивчення варіантів застосування нанотехнологій при вирішенні соціальних проблем з урахуванням потреб та інтересів суспільства. Цеq багатосторонній процес повинен включати дослідників, виробників, професійних користувачів, відповідні організації громадянського суспільства і споживачів / громадян. Пропоновані дії повинні враховувати різноманітність культурних контекстів процесів і зв’язків в Європі і продемонструвати сучасні концепції громадської участі. Пропонований проект повинен також включати в себе екс-пост оцінки процесу взаємного навчання зацікавлених сторін, що брали участь у попередніх нанотехнологічних проектах, а також передбачати соціальні дебати щодо новими технологіями. Крім того, він повинен сприяти реалізації умов досліджень та іновацій у сфері нанотехнологій, а також підготовці рекомендацій щодо керування дослідженнями інноваціїями в галузі нанотехнологій (та інших нових технологій) відповідальним чином. Проект повинен забезпечити сильну ступінь політичного вирівнювання і передбачати реалізацію корисних результатів відповідних політичних ініціатив та інноваційних партнерств, зокрема таких як European Technology Platforms (Європейські технологічні платформи). Допоміжні заходи, які будуть здійснюватися в рамках проекту можуть включати в себе розширення прав і можливостей зацікавлених сторін для переформатування нанотехнологічних досліджень та інновацій, дозволяючи їм формулювати і висловлювати свої потреби та інтереси, і планувати шляхи розвитку для надання їм право голосу в дослідницько-інноваційних процесах. Додаткові заходи можуть також включають в себе розробку навчальних матеріалів і навчання дослідників та інженерів щодо соціальної складової роботи; навчання дослідників / учених у сфері наукової комунікації; формування обмінної схеми “журналіст в лабораторії”; надання збалансованої, надійної і легко доступної інформації про те, як нанотехнології здійснюють внесок у вирішення конкретних соціальних проблем і використовуються в повсякденному житті, наприклад, публікації в засобах масової інформації з коментарями з застосуванням медійних мікро-сайтів або існуючих мультимедіа та інших відповідних технологій; формування ідей та реалізація заходів щодо інституційних змін, які можуть сприяти кращому залученню громадянського суспільства до роботи з нанотехнологічно задіяними дослідницько-іноваційними організаціями та формування політичних рекомендацій щодо оптимальної інтеграції суспільної думки в нанотехнологічні дослідження та інновації.
Проект повинн базуватися на на концепції платформ Мобілізації і взаємного навчання (Mobilisation & Mutual Learning -MML). Пропозиції повинні включати відповідні дисципліни соціальних і гуманітарних наук (SSH). Гендерні аспекти повинні бути прийняті до уваги.
Комісія вважає, що пропозиції, що передбачатимуть внесок ЄС в діапазоні 1,5-2,0 млн.євро дозволить вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Водночас, не виключено розгляд і вибір пропозицій, що передбачають інший рівень фінансування.

Очікуваний ефект:

  • завчасне і постійне залучення всіх зацікавлених сторін буде мати важливе значення для сталих, бажаних і прийнятних інновацій в області нанотехнологій, де дослідницька та іноваійна діяльність відповідає цінностям, потребам і очікуванням суспільства;
  • Результати проекту будуть використані при формування політики та діяльності інноваційних партнерств, таких як European Technology Platforms, з метою створення відповідальної системи досліджень та іновацій і спільного отримання знань;
  • Проект призведе до посилення суспільного розуміння нанотехнологій, посилення довіри і зміцнення взаєморозуміння між громадянами і державними та приватними установами, що призведе до переформатування системи досліджень та іновацій і підвищення довіри компанії до інвестування в нові технології.

 

Тип дії:

Координація та підтримка дій