Print

NMBP-35-2017: Інноваційні рішення для збереження культурної спадщини 20-го століття

Проблематика:

Різноманітна і багата культурна спадщина Європи (КСЄ) розглядається в якості потужного загального фону, що забезпечує почуття спільної приналежності для європейських громадян. Поруч з соціальними наслідками, КСЄ має істотних економічний вплив через такі заходи, як туризм, реставрація, культурна індустрія. Тим не менш, матеріальна складова КСЄ під загрозою значного погіршення внаслідок дії випадкових або цілеспрямованих антропогенних факторів та інших загроз. Культурна спадщина 20-го століття часто стикається з механізмами зносу, відмінними від причинами деградації давньої культурної спадщини, оскільки в даному випдку були застосовані сучасні матеріали. Це вимагає додаткових науково-дослідних зусиль щодо впливу складу матеріалів, досліджень процесів старіння і розвитку відповідних технологій збереження. У той час як моделювальні підходи, в розробці передових матеріалів і пристроїв відіграють нині важливу роль, існує необхідність їх впровадження в галузі збереження КСЄ.

Область застосування:

Два основні елементи повинні бути враховані:

  • Проекти повинні стосуватися застосування одного або більше інноваційних рішень (функціональних матеріалів або технологій) для збереження матеріальної культурної спадщини 20-го століття. Для максималізації ефекту, найбільш відповідні питання і об’єкти повинні бути виявлені і розглянуті. Для цього спільний вклад відповідних соціальних та гуманітарних наук повинен бути розглянутий;
  • Розвиток повинен базуватися багатофакторному моделюванні (в плані ув’язки різних видів моделей, таких як електронна, атомістична, мезоскопична, континуальна і т.д.). Основні питання, зокрема сумісність матеріалів, їх довговічність, старіння і оборотність втручання повинні бути розглянуіо при моделюванні. Моделювальні модулі повинні бути розроблені,при необхідності.

Пропоновані матеріали / методи повинні забезпечити довготривалий захист і безпеку культурної спадщини, беручи до уваги екологічні та людські фактори ризику. Для забезпечення розвитку стійких і сумісних матеріалів та методів повинна бути розроблена оцінка впливу на навколишнє середовище пропонованих рішень. Очікується акцент на інноваційних і довговічних рішеннях в області збереження культурних цінностей.
Проекти рекомендується базувати на розвитку моделюючого програмного забезпечення з метою формування відкритих платформ з використанням існуючих моделей. Проекти повинні володіти можливостями верифікації моделі на основі аналізу експериментальних даних. Більшість ресурсів, як очікується, буде інвестовано в реальні матеріали / технології і тестування, а не на розробку нових моделей. Стандартизація та/або виробництво (сертифіковане) довідкових матеріалів та або попередні нормативні дослідження повинні бути невід’ємною частиною проекту.
Проекти повинні передбачати чітко вимірні окреслені цілі для пропонованих розробок. До кінця проекту очікується досягнення рівня технологічної готовності TRL 6 для основних заходів, які стосуються матеріалів / методів. Участь відповідних соціально-гуманітарних дисциплін очікується. Соціально-гуманітарні дослідження повинні сприяти формуванню критеріїв вибору конкретних об’єктів культурної спадщини та аналізу очікуваного довгострокового соціального впливу результатів проекту. Проекти, як очікується, внесуть свій внесок в поточну діяльність EMMC (European Materials Modelling Council -Європейської Ради моделювання матеріалів), роботу фінансованих ЄС кластерів.
Реалізація цієї теми планується при стартовому TRL 4 і цільовому TRL 6.
Значна участь малих і середніх підприємств з дослідницькими потужностями вітається.
Комісія вважає, що пропозиції, що передбачатимуть внесок ЄС в діапазоні 6,0-8,0 млн.євро дозволить вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Водночас, не виключено розгляд і вибір пропозицій, що передбачають інший рівень фінансування.

Очікуваний ефект:

  • Практичні та доступні матеріали / технології в розумінні вартості та / або складності робіт для тих, хто буде їх використовувати;
  • Збільшення ефективності матеріалів / розвиток технологій збереження КСЄ;
  • Використання багатофакторного моделювання при розробці рішень для збереження КСЄ;
  • Покращене прийняття рішень щодо природоохоронних дій, базоване на результатах моделювання;
  • прояснення питань перспективи кількісних соціально-економічних вигод від пропонованих рішень;
  • Ефективне сприйняття ринком пропонованих рішень протягом п’яти років після закінчення проекту;
  • Внесок в відкрите сховище даних моделювання та / або експериментальних даних;
  • Внесок у підвищення усвідомлення громадян важливості матеріальної спадщино 20-го століття.

Пропозиції повинні включати бізнес-плани і стратегію експлуатації.

Тип дії:

Дослідження та Інновації дії