Print

NMBP-36-2016: Політична підтримка програми Промисловість 2020 в коловій економіці

Проблематика:

Після недавньої кризи, ключовим пріоритетом для Європи є реіндустріалізація, тобто, повторне введення і розширення промислового виробництва. Промисловість і виробничий сектор важливі для Європи, оскільки це може спричинити стійке зростання та робочі місця. Нові цифрові технології та досягнення в ключових перспективних технологіях надають унікальні можливості для підвищення продуктивності, а також формування нових ринків. Ключова особливість останньої промислової революції є зв’язок фізичних і цифрових світів через «кібер-фізичні системи”, який володіє потенціалом формування Європейської промислової системи як дійсно гнучкої, пружної, ресурсозберігаючої, орієнтованої на людину і досить конкурентоспроможної системи. Європа повинна спиратися на свої сильні позиції у всіх ключових технологіях;. капіталізувати цифрові технології і системи, а також принести смарт виробництво в інноваційні підприємства та традиційні галузі, у тому числі в малий та середній бізнес. Повторна індустріалізація Європи матиме позитивні наслідки і в контексті колової економіки (повторне використання матеріалів). Нові технології допомагають зробити продукти, послуги, виробництво і переробку та очищення безпечнішими і більш гнучко реагуючими на потреби клієнтів;. водночас вони допомагають використовувати матеріали і енергію якомога ефективніше, зменшуючи відходи і викиди. Європа має жорстке законодавство щодо чистої промисловості, у тому числі вимоги скорочення викидів парникових газів з метою сприяння енергоефективності. Таким чином, перенесення виробництва до Європи сприятиме підвищенню її екологічності. Водночас, адаптована до певної мети екосистема мусить створена навколо інноваційних технологій, які дозволять галузі стати глобально конкурентоспроможною і стійкою.

Область застосування:

Пропозиції повинні бути спрямовані на внесок у відповідні проекти ЄС у галузі ключових технологій, наприклад пілотних ліній і демонстрацій в сенсі впровадження повторної індустріалізації в контексті колової економіки, як зазначено в конкретній задачі. Пропозиції повинні грунтуватися на відповідних дорожніх картах європейських ініціатив, таких як Factories of the Future та Sustainable Process Industries cPPPs, а також відповідних європейських, національних і регіональних ініціатив спрямованих на з підтримку змін в напрямку більш сталого та конкурентоспроможного виробництва в ЄС. Пропозиції повинні надати докази впливу досліджень та іновацій на промисловий розвиток та інвестицій, зростання виробництва і кількості робочих місць, виявлення відповідних політичних рішень та громадських дій спрямованих на подальший ріст інвестицій у промисловІсть та виробництво.
Практичні результати очікується у таким конкретних областях:

  • Нове бачення ЄС економіки стосовно колової економіки в міжнародному контексті, беручи до уваги рівень МСП;
  • внесення продукції з високою доданою вартістю в конкуруючу економіку і конкурентна позиція Європейського дослідницько-іноваційного сектору в області NMBP, що сприятиме отриманню промисловістю ЄС вигоди від міжнародного співробітництва;
  • Розуміння взаємозалежностей між наукою, технологією, економікою і суспільством, пов’язаних з технологічно обумовленими змінами парадигми в області виробництва і споживання;
  • конкретні докази і ідеї для потреб і рамкових умов для малого та середнього бізнесу і промисловості щодо інвестицій та розвитку в Європі;
  • огляд та розробка стратегій для потенційних великих промислових інвестицій в Європі з впровадження технічних досягнень у нові продукти і послуги на ринку, з урахуванням державного і приватного фінансування та можливостей фінансування в тому числі шляхом реалізації важливих загальноєвропейський проектів і Європейського фонду стратегічних інвестицій;
  • Оцінка внеску в цьому баченні відповідних проектів ЄС у галузі ключових технологій, наприклад, пілотні лінії і демонстрації;
  • Просування результатів проектів NMBP в цьому контексті.

Аналіз і стратегія роботи повинні взяти до уваги “майбутнє роботи» та соціальні аспекти, а також аспекти поведінки керівників і споживчів. Відповідні внески соціальних і гуманітарних наук мають важливе значення для успіху цих заходів.
Комісія вважає, що пропозиції, що передбачають внесок від ЄС в діапазоні 1-1,5 млн. євро і тривалість, що не перевищує 18 місяців, дозволять вирішити цю конкретну проблему відповідним чином. Водночас, не виключено розгляд пропозицій, що передбачають інше фінансування. Буде профінансовано тільки один проект.

Очікуваний ефект:

  • Поліпшення розуміння поточної ситуації та майбутніх перспектив інтеграції ключових перспективних технологій, для формування майбутньогоєвропейської промисловості, забезпечуючи стійке зростання і робочі місця;
  • Значне збільшення державних і приватних інвестицій в обробній промисловості Європи;
  • Отримання даних для політичних рішень та інших заходів, необхідних для поліпшення екологічної системи щодо ключових перспективних технологій для допомоги промисловості ЄС ре-інвестувати в Європу.

 

Тип дії:

Координація та підтримка дій